Werkveld

  • Erfgoed

OpdrachtgeverCongregatie van de H. Catherina van Siena Voorschoten

GebiedLandgoed Huize Bijdorp Voorschoten

Periode2019 - 2020

Spelregelkaart Huize Bijdorp

In Voorschoten ligt het landgoed Huize Bijdorp. Anderhalve eeuw lang bewoond door zusters van de Congregatie van de H. Catherina van Siena; nu zich voorbereidend op een ander soort toekomst. Om de bijzondere kwaliteiten van het religieuze erfgoed voor de toekomst te bewaren, hielp Land-id de zusters en de inwoners van Voorschoten de mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwe gebruiksvormen van deze bijzondere locatie.

Maatschappelijke opgave

De zusters van de Congregatie wonen en werken op landgoed Huize Bijdorp, een gemeentelijk monument. Vanwege de hoge leeftijd van de zusters ligt verkoop van het landgoed in het verschiet. Toekomstige functie en gebruik van de gebouwen en het park moeten dan aansluiten bij het gedachtegoed van de Congregatie én voldoende rendabel zijn voor instandhouding van het landgoed. Hierover zijn de zusters het gesprek aangegaan met de inwoners van Voorschoten.

Vraag aan Land-id

De Congregatie vroeg Land-id het gesprek met omwonenden te ondersteunen met landschappelijk-stedenbouwkundige expertise. Dit in samenwerking met bureau COB-WEB dat het participatieproces organiseerde. De vraag richtte zich op het in beeld brengen van de historische ontwikkeling van het landgoed en de bestaande waarden, om vandaaruit modellen te ontwikkelen voor nieuwe functies voor de gebouwen en het park, alsmede geschikte locaties te onderzoeken voor ontwikkeling van nieuwbouw.

Onze aanpak

Land-id maakte een beeldende tijdlijn van de cultuurhistorische ontwikkeling van het landgoed. Zo kwam de transformatie van het landgoed door de eeuwen heen tot leven. Wij verzorgden de stedenbouwkundige en landschappelijke modellen op basis waarvan het gesprek met bewoners, zusters en ambtenaren werd gevoerd. De resultaten van elke bijeenkomst verwerkten wij in nieuwe plankaarten. De spelregelkaart is ontstaan vanuit dit groeiproces.

Resultaat

De spelregelkaart wordt door de gemeenteraad van Voorschoten vastgesteld en is de basis voor verdere planvorming en transformatie van het landgoed. De spelregelkaart wordt ook gebruikt voor overleg met bijvoorbeeld de Erfgoedtafel Landgoederen van de provincie Zuid-Holland en geïnteresseerde kopers. De congregatie is klaar voor de volgende stap.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra