ons team

Anneriek Simons

Anneriek Simons

landschapsarchitect

“Het ontstaan en gebruik van ons landschap fascineert mij.”

Annerieks interesse gaat uit naar zowel stedelijke als landelijke ontwerpopgaven. Ze gaat graag het gesprek aan en neemt alle partijen mee in de ontwerpstappen, om zo tot een gedragen plan te komen. Een plan dat zorgt voor duurzamer gebruik van een aantrekkelijk en leesbaar landschap. Anneriek heeft onder meer ervaring met binnenstedelijke en woningbouwopgaven, klimaatadaptatie en buitendijkse gebiedsinrichting. Ze kan daarbij op klein én groot schaalniveau werken en vindt de afwisseling daartussen boeiend. Anneriek verwacht deze zomer de Beroepservaringsperiode voor landschapsarchitecten met succes af te ronden.

Kernkwaliteiten: enthousiast, zorgvuldig, nieuwsgierig.

Anneriek is inzetbaar als ontwerper, ruimtelijk adviseur en ontwerpleider.