ons team

Ruby Neugebauer

Ruby Neugebauer

omgevingsadviseur

“Hoe mooi is het als je mensen handvatten kan bieden om gezamenlijk na te denken over hun leefomgeving?”

De oprechte interesse van Ruby in haar omgeving uit zich zowel in een collegiale houding op de werkvloer als in een natuurlijk contact met bewoners. Om verschillende doelgroepen effectief te laten meedenken over en mee-ontwerpen aan hun leefomgeving, bedenkt zij strategieën en werkvormen. Ruby heeft een goed gevoel voor belangen, relaties, procedures en ruimtelijke kwaliteit. Alhoewel ze pas in 2019 is afgestudeerd heeft ze al ervaring met operationeel omgevingsmanagement, met bestuurlijk complexe gebiedsprocessen en met diverse participatietrajecten bij stedelijke opgaven.

Kernkwaliteiten: analytisch, proactief, betrokken.

Ruby is inzetbaar als participatiecoach en ruimtelijk adviseur.