Aan de slag met update managementplan UNESCO Werelderfgoed ir. D.F. Woudagemaal

Op 13 juli trapten we een nieuwe opdracht af op locatie in Lemmer: de actualisatie van het Managementplan voor het ir. D.F. Woudagemaal in opdracht van Wetterskip Fryslân. Sinds 1998 is dit unieke stoomgemaal aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed, onder andere als symbool van het hoogtepunt van de Nederlandse waterbouwkunde en waterbeheer. Bij extreem hoog water in de Friese Boezem wordt het Woudagemaal namelijk nog steeds onder stoom gebracht en ingezet om te spuien, een bijzonder feit!

Land-id is al langere tijd betrokken bij dit Werelderfgoed. Zo schreven we het eerste Managementplan in 2012 en maakten we vervolgens een gebiedsvisie, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan voor de buitenruimte. Vandaag was dus ook een mooie gelegenheid om de resultaten te zien van al die ontwikkelingen de afgelopen jaren! Met de update van het Managementplan scherpen we voor de komende jaren aan wat er nodig is voor de instandhouding van de universele waarden van de site. We hebben veel zin om weer aan de slag te gaan en een nieuwe stip op de horizon te zetten.