Nieuws

Fijne feestdagen

Wij kijken terug op een bewogen jaar, waarin we ondanks alles fantastische resultaten hebben geboekt als bureau. En we zien uit naar een gloedvol nieuw jaar met vruchtbare samenwerkingen en mooie plannen. Land-id wenst jullie fijne feestdagen en alvast een gezond en voorspoedig 2021.

Wederzijdse waardering bij Huize Bijdorp

Huize Bijdorp in Voorschoten is al bijna anderhalve eeuw lang in gebruik is als de woon- en werkplek van de zusters van de Congregatie van de Heilige Catherina van Siena. Daarvoor was het een van de talrijke buitenplaatsen langs de Vliet. Land-id is door de Congregatie gevraagd om historisch tuinonderzoek te doen… Lees meer...

Afronding inrichtingsplan Paddenpol in beeld

Bij de dijkversterking Zwolle-Olst wordt breder gekeken dan alleen de dijk versterken. Ter hoogte van Paddenpol, langs de IJssel, ligt de kans om de dijk te verleggen. De provincie, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat willen deze kans graag verzilveren. Hiervoor heeft Land-id in opdracht van het waterschap met alle partijen een integraal plan uitgewerkt, onder… Lees meer...

Team in beweging: twee nieuwe collega’s

Niet alleen onze projecten zijn volop in beweging, maar ook ons Land-id team staat niet stil. Eind deze zomer hebben we twee nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Maud van den Berg is in juli gestart als landschapsontwerper na het afronden van de opleiding Landscape design. Marloes Bijlsma begon in augustus bij… Lees meer...

Voorkeursbeslissing Meanderende Maas is genomen

Goed nieuws, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwehuizen, heeft de Voorkeursbeslissing genomen over Meanderende Maas, integrale verkenning Ravenstein – Lith. Ook heeft zij laten weten aanwezig te willen zijn bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst begin september, waarmee de planuitwerkingsfase formeel van start gaat. Lees meer...

Participatie in de Hoenwaard

Participatie vormgeven ten tijde van de coronacrisis is niet altijd even makkelijk. Bij het project Hoenwaard 2030 zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe online mogelijkheden. Het resultaat is een interactieve kaart, waarbij bewoners en anderen belangstellenden direct hun reactie achter kunnen laten. Een goed voorbeeld voor de nieuwe Omgevingswet!… Lees meer...