Nieuws

Team Meanderende Maas presenteert tijdens HWBP Dijkwerkersdag 2022

Afgelopen donderdag was het na een aantal jaar afwezigheid weer tijd voor de Dijkwerkersdag van het Hoogwaterbeschermingsprogramma! In theater Spant! in Bussum kwamen wel 750 experts vanuit heel Nederland bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen en te netwerken. Zo ook onze eigen dijkwerkers Jan en… Lees meer...

Gedeputeerde en wethouder geven startsein voor voor de circulaire sloop van de bedrijfsbebouwing van het Enkcoterrein in Holten

De Encko is een begrip in Holten. Dit voormalige vleesverwerkende bedrijf werd opgericht door slagers uit het Keunedarp (‘varkensdorp’) en was de werkgever van veel bewoners. Het dorpsgezicht van Holten vanaf de Holterberg werd lang bepaald door de het Enckoterrein. Nu de fabriek gaat verhuizen ontstaat er een mooie kans… Lees meer...

Toekenning voucher ‘Ruimte voor klimaat en energie’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Land-id, Waterschap Vechtstromen en Twents Waternet hebben de voucher ‘Ruimte voor klimaat en energie’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toegekend! Hiermee kunnen we de handen ineen slaan voor ontwerpend onderzoek naar hoe een robuust watersysteem in Twente gerealiseerd kan worden zonder éxtra ruimte te vragen. Maatregelen om water vast te houden… Lees meer...

Voorontwerp Omgevingsvisie Gemeente Arnhem ter inzage

Sinds begin deze week ligt het voorontwerp voor de #OmgevingsvisieArnhem 2040 ter inzage, samen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In februari dit jaar rondden we dit voorontwerp af samen met de Gemeente Arnhem. Na het vaststellen van het voorontwerp door de gemeenteraad krijgen Arnhemmers nu de gelegenheid te reageren. Lees meer...

Land-id in gesprek over HIA-systematiek op Vlaamse UNESCO-trefdag in Brussel

Land-id wordt regelmatig gevraagd om te adviseren over of te ontwerpen aan gebieden waar cultuurhistorie en (Wereld-)erfgoed belangrijke dragers zijn van het landschap. De inzichten over omgaan met erfgoed zijn constant in ontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk om constant nieuwe kennis op te doen maar ook onze eigen kennis… Lees meer...

Vaststelling afwegingskader energietransitie

Afgelopen week ging de Liniecommissie akkoord met het door land-id opgestelde afwegingskader voor de energietransitie in het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Dit kader geeft inzicht aan initiatiefnemers waar binnen de Hollandse Waterlinies ruimte is voor de opwekking van hernieuwbare energie. Hiermee geeft het invulling aan de urgente behoefte van de verschillende… Lees meer...