Nieuws

Nieuwe opdracht: Verkenning Veilige Vecht

De combinatie Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos en Land-id start met de verkenning Veilige Vecht. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma In dit uitdagende project gaan we in opdracht van en samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta en betrokkenen op zoek naar een optimale strategie om de ruim 30 km rivierdijken… Lees meer...

Vernieuwde website en stijl

Het afgelopen half jaar hebben we samen met Public Cinema gewerkt aan een nieuwe stijl. Een stijl die past bij onze kernkwaliteiten zoals strategisch meedenken met onze opdrachtgevers en het kunnen maken van een gedragen uitvoerbaar ontwerp. Zodat gebieden daadwerkelijk in beweging komen.

Rivierklimaatpark IJsselpark glansrijk door gate review

Vandaag ondergingen de MIRT2-stukken voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort de ‘gate review’ van Rijkswaterstaat. De door Witteveen+Bos, Land-id en Rho opgestelde stukken, onder leiding van de provincie, scoorden op alle aspecten groen! Veel complimenten voor de visie, het opgebouwde bestuurlijke draagvlak en de kwaliteit van de stukken. Lees meer...

Gelukt! Drie nieuwe medewerkers

Sollicitatiegesprekken per Skype en online inwerken. Het is even wennen, maar bij Land-id doen we het gewoon. Per 23 maart zijn twee nieuwe medewerkers gestart en op 6 april volgt de derde. Anneriek Simons is een landschapsarchitect met enkele jaren werkervaring en een bijna voltooide Professionele Ervaringsperiode (PEP). Brecht Leseman… Lees meer...

Corona-beleid Land-id

Land-id levert zijn bijdrage om verspreiding van het Corona-virus maximaal tegen te gaan. Daarom werkt het team van Land-id vanaf thuis. Teamoverleg doen we dagelijks via Skype. Ook het mondelinge contact met onze opdrachtgevers vindt uitsluitend telefonisch en/of met video-verbinding plaats. Werksessies zijn afgelast tot 1 juni. Samen… Lees meer...