Nieuws

De omgevingsvisie laat zien hoe Arnhem zichzelf kan blijven op weg naar de toekomst

Arnhem wil in 2040 een groene, vitale stad zijn, met ruimte voor meer inwoners en bedrijvigheid. Echter, de ruimte is beperkt en de uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en leefbaarheid zijn groot. In samenwerking met gemeente Arnhem heeft Land-id gewerkt aan de voorontwerp-omgevingsvisie en deze is inmiddels geaccepteerd door… Lees meer...

Land-id is verhuisd!

Achter de schermen is er de afgelopen maanden hard aan gewerkt, maar we kunnen nu melden: Land-id is verhuisd! Met het groeiende aantal collega’s en de vraag om toch af en toe samen te kunnen schetsen en overleggen was een groter kantoor een logische nieuwe stap. En die plek is… Lees meer...

Fijne feestdagen

Wij kijken terug op een bewogen jaar, waarin we ondanks alles fantastische resultaten hebben geboekt als bureau. En we zien uit naar een gloedvol nieuw jaar met vruchtbare samenwerkingen en mooie plannen. Land-id wenst jullie fijne feestdagen en alvast een gezond en voorspoedig 2021.

Wederzijdse waardering bij Huize Bijdorp

Huize Bijdorp in Voorschoten is al bijna anderhalve eeuw lang in gebruik is als de woon- en werkplek van de zusters van de Congregatie van de Heilige Catherina van Siena. Daarvoor was het een van de talrijke buitenplaatsen langs de Vliet. Land-id is door de Congregatie gevraagd om historisch tuinonderzoek te doen… Lees meer...

Afronding inrichtingsplan Paddenpol in beeld

Bij de dijkversterking Zwolle-Olst wordt breder gekeken dan alleen de dijk versterken. Ter hoogte van Paddenpol, langs de IJssel, ligt de kans om de dijk te verleggen. De provincie, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat willen deze kans graag verzilveren. Hiervoor heeft Land-id in opdracht van het waterschap met alle partijen een integraal plan uitgewerkt, onder… Lees meer...

Team in beweging: twee nieuwe collega’s

Niet alleen onze projecten zijn volop in beweging, maar ook ons Land-id team staat niet stil. Eind deze zomer hebben we twee nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Maud van den Berg is in juli gestart als landschapsontwerper na het afronden van de opleiding Landscape design. Marloes Bijlsma begon in augustus bij… Lees meer...