Nieuws

Voorkeursbeslissing Meanderende Maas is genomen

Goed nieuws, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwehuizen, heeft de Voorkeursbeslissing genomen over Meanderende Maas, integrale verkenning Ravenstein – Lith. Ook heeft zij laten weten aanwezig te willen zijn bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst begin september, waarmee de planuitwerkingsfase formeel van start gaat. Lees meer...

Participatie in de Hoenwaard

Participatie vormgeven ten tijde van de coronacrisis is niet altijd even makkelijk. Bij het project Hoenwaard 2030 zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe online mogelijkheden. Het resultaat is een interactieve kaart, waarbij bewoners en anderen belangstellenden direct hun reactie achter kunnen laten. Een goed voorbeeld voor de nieuwe Omgevingswet!… Lees meer...

Rivierklimaatpark richting definitieve besluitvorming

De tien samenwerkende partijen hebben hun steun uitgesproken voor de realisatie van de plannen voor het Rivierklimaatpark langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. Als de gemeenteraden komend najaar groen licht geven voor het voorgestelde gemeentelijke beleid leggen de partners de afspraken over het vervolg vast. Lees meer...

Nieuwe opdracht: Verkenning Veilige Vecht

De combinatie Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos en Land-id start met de verkenning Veilige Vecht. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma In dit uitdagende project gaan we in opdracht van en samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta en betrokkenen op zoek naar een optimale strategie om de ruim 30 km rivierdijken… Lees meer...

Vernieuwde website en stijl

Het afgelopen half jaar hebben we samen met Public Cinema gewerkt aan een nieuwe stijl. Een stijl die past bij onze kernkwaliteiten zoals strategisch meedenken met onze opdrachtgevers en het kunnen maken van een gedragen uitvoerbaar ontwerp. Zodat gebieden daadwerkelijk in beweging komen.

Rivierklimaatpark IJsselpark glansrijk door gate review

Vandaag ondergingen de MIRT2-stukken voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort de ‘gate review’ van Rijkswaterstaat. De door Witteveen+Bos, Land-id en Rho opgestelde stukken, onder leiding van de provincie, scoorden op alle aspecten groen! Veel complimenten voor de visie, het opgebouwde bestuurlijke draagvlak en de kwaliteit van de stukken. Lees meer...