Strategisch ontwerpers voor gebieden in beweging

Bij Land-id buigen we ons over complexe ruimtelijke vraagstukken. Dit doen we samen met alle betrokken partijen. Zo komen we tot creatieve, gedragen oplossingen en impactvol resultaat. Voor de leefbare omgeving van morgen.
Ontdek meer

Projecten

Water

Erfgoed

Energie

iD-ontwikkeling

Diensten

Strategisch advies

Participatie

Omgevings- en projectmanagement

Omgevingsvisie

Nieuws

Interactieve kaart belangrijk hulpmiddel in gebiedsproces Dorpsrand Heino

In Heino werken we samen met bewoners en de gemeente Raalte aan een ontwikkelvisie voor de dorpsrand. Er speelt veel in dit gebied: het uitbreiden van het dorp en het bedrijventerrein, de opwaardering van de N35 en verschillende klimaat- en energieopgaven. De bewoners en de gemeente hechten veel waarde aan… Lees meer…

Aan de slag met update managementplan UNESCO Werelderfgoed ir. D.F. Woudagemaal

Op 13 juli trapten we een nieuwe opdracht af op locatie in Lemmer: de actualisatie van het Managementplan voor het ir. D.F. Woudagemaal in opdracht van Wetterskip Fryslân. Sinds 1998 is dit unieke stoomgemaal aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed, onder andere als symbool van het hoogtepunt van de Nederlandse waterbouwkunde en… Lees meer…

Nieuwe opdracht Kernhem-Noord met SVP Architectuur en Stedenbouw

De afgelopen weken hebben we een start gemaakt samen met SVP Architectuur en Stedenbouw met het Ambitiedocument Kernhem-Noord in opdracht van de Gemeente Ede. Een mooie nieuwe opdracht, waar we veel zin in hebben! Kernhem Noord wordt een nieuwe wijk aan de noordrand van Ede met ongeveer 1800 tot 3000 woningen. Lees meer…

Twente op Waterbasis gepresenteerd tijdens bestuurlijke bijeenkomst Twents Waternet en Waterschp Vechtstromen

Het gesprek voeren over integrale gebiedsontwikkeling met water als basis, hoe doe je dat? Met de voucher van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  de regeling ‘Ruimte voor klimaat en energie’ heeft Land-id in samenwerking met Twents Waternet en Waterschap Vechtstromen een kleine eerste stap gezet die nodig is voor dit proces: begrijpelijk… Lees meer…