Over ons

Aangenaam kennis te maken. Wij zijn Land-iD, een team van bevlogen landschapsarchitecten en omgevingsmanagers met een strategische inslag.

Vanuit onze expertise buigen wij ons met een open blik over complexe ruimtelijke vraagstukken. Dit doen we vooral binnen de werkvelden water, energie, erfgoed en
iD-ontwikkeling.

Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar de kern van een omgevingsvraagstuk. Dit doen we door kritische vragen te stellen. Door structuur aan te brengen. Door op het juiste moment leiding te geven in het proces. Waar nodig bieden we een integrale aanpak, waarin we zowel analyseren en participeren als motiveren en adviseren.

Daarnaast treden we op als verbindende factor tussen alle betrokken partijen. Onze expertise leidt ertoe dat we weten hoe mensen meebewegen en zorgt ervoor dat alle belangen worden gehoord. Met elkaar komen we tot creatieve, gedragen oplossingen. En dat is maatwerk, want ieder gebied vraagt om een andere aanpak of een ander plan.

Wij zijn strategisch ontwerpers voor gebieden in beweging. Samen met alle betrokkenen realiseren wij de leefbare omgeving van morgen. Beweeg je mee?