Afronding inrichtingsplan Paddenpol in beeld

Bij de dijkversterking Zwolle-Olst wordt breder gekeken dan alleen de dijk versterken. Ter hoogte van Paddenpol, langs de IJssel, ligt de kans om de dijk te verleggen. De provincie, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat willen deze kans graag verzilveren. Hiervoor heeft Land-id in opdracht van het waterschap met alle partijen een integraal plan uitgewerkt, onder andere via een aantal digitale schetssessies.  

Het inrichtingsplan ligt nu bij de verantwoordelijke bestuurders, maar ook inwoners van het gebied kunnen hun mening geven. Om een breed publiek te betrekken is in een wervend filmpje uitgelegd welke kansen een dijkverlegging biedt voor natuur, rivier en waterveiligheid. Daarnaast geeft het een beeld van dit afwisselende gebied.

Bekijk het plan en filmpje via onderstaande link

https://www.youtube.com/watch?v=e57DK9k3Li0&t=74s