Astrid Stokman verlaat directie Land-iD

Focus op dat wat ertoe doet. Een belangrijk motto van Land-iD. En ook voor Astrid Stokman, een van onze partners. De afgelopen tien jaar heeft Astrid meegeholpen Land-iD uit te bouwen tot een professioneel, veelzijdig bureau met een fantastisch team van bijna twintig mensen. Het managen van het bureau is leuk, interessant en belangrijk werk, maar kost ook veel tijd. In de zomer heeft Astrid zich beraad op de vraag wat er voor haar persoonlijk nu eigenlijk echt toe doet. Toen is ze tot de conclusie gekomen dat ze de komende jaren vooral wil werken aan watersysteemherstel en andere projecten om Nederland toekomstbestendig in te richten. Om daar meer tijd voor vrij te maken, heeft ze per 1 januari jl. de directie van Land-iD verlaten.

Jan Bouman, Loes van der Vegt en Barbara van Dijk gaan samen door als partners en directieteam. En Astrid blijft als projectmanager en strategisch adviseur met Land-iD werken aan een klimaatrobuust Nederland.