Buurtbelangenorganisaties en overheden  slaan handen in één om te komen tot een gebiedsvisie ‘Ten noorden van de Vecht’.

Op verzoek van diverse buurtbelangenorganisaties zijn de gemeenten Dalfsen, Zwolle, Zwartewaterland, Staphorst, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel op vrijdag 23 juni een proces gestart om met hen te komen tot een gebiedsvisie ‘Ten noorden van de Vecht’. De visie moet halverwege 2024 klaar zijn. Het gaat daarbij om het gebied tussen de plaatsen Hasselt, Staphorst, Dalfsen en Zwolle. De partijen willen samen een gebiedsvisie maken waarin staat hoe het gebied zich de komende jaren kan ontwikkelen. Er komen immers verschillende opgaven op het gebied af. Hoe behouden en versterken we hier de leefbaarheid en landschappelijke kwaliteiten? Waar en hoe gaat Hessenpoort mogelijk uitbreiden? Welke ruimte is beschikbaar voor de grootschalige opwek van duurzame energie? Wat is het agrarisch perspectief voor dit gebied? Biedt het gebied ruimte voor meer nieuwe bedrijvigheid?

Van Startnotitie tot gebiedsvisie
De eerste stap om te komen tot een gebiedsvisie was een startnotitie en deze is eind 2022 door buurtbelangenorganisaties en overheden onderschreven. Hierin staat hoe de partijen met elkaar gaan samenwerken, wat de opgaven zijn en wat de planning is.

Onder leiding van bureau Land-iD, in combinatie met Infram, beginnen de partijen met het inventariseren van alle opgaven en belangen in het gebied. Daarna volgt een eerste schets en als afronding een gebiedsvisie waarin staat wat de ontwikkelkoers is voor de toekomst van het gebied.

Het maken van de gebiedsvisie doen partijen samen. Heel belangrijk in de samenwerking zijn de ‘Gebiedstafel’ en ‘Werkplaats’-bijeenkomsten. Hierin zijn de inwoners, experts en verschillende partijen vertegenwoordigd. Zij maken daarin afspraken over het proces en welke inhoudelijke onderwerpen belangrijk zijn. In de communicatie tussen inwoners van het gebied en partijengaan we gebruik maken van één of meerdere Whatsappgroepen en een interactieve kaart. Op deze manier kan iedereen die dat wil meedoen.

Tot Slot: ‘Alleen ga je sneller, Samen kom je verder’
Met elkaar zien we het ontwikkelen van de gebiedsvisie met veel vertrouwen tegemoet. Dat gaat onvermijdelijk leiden tot vraagstukken en het maken van lastige keuzes. Dat is logisch. De ruimte in het gebied is beperkt, de opgaven zijn groot en kunnen leiden tot een andere inrichting van het gebied. Juist door met elkaar hierover in gesprek te gaan en samen te werken begrijpen we elkaar beter en verbinden we belangen aan elkaar. 1+1 kan dan ook echt 3 worden!

Namens alle deelnemende partijen: Streekvereniging De Marsen, Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West (BNBW), Plaatselijk Belang Ankum, Nieuwleusen Synergie, Duurzaam Tolhuislanden, Vereniging Vrienden van Dalfsen, Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle, Gemeente Dalfsen, Gemeente Zwartewaterland, Gemeente Staphorst, Waterschap Drents Overijsselse Delta