De omgevingsvisie laat zien hoe Arnhem zichzelf kan blijven op weg naar de toekomst

Arnhem wil in 2040 een groene, vitale stad zijn, met ruimte voor meer inwoners en bedrijvigheid. Echter, de ruimte is beperkt en de uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en leefbaarheid zijn groot. In samenwerking met gemeente Arnhem heeft Land-id gewerkt aan de voorontwerp-omgevingsvisie en deze is inmiddels geaccepteerd door het college!

Voordat de definitieve omgevingsvisie wordt vastgesteld krijgen inwoners van de stad de kans om hun mening te geven. We verwachten dat deze inspraak plaatsvindt in de tweede helft van 2021. De omgevingsvisie wordt dan begin 2022 vastgesteld. Al benieuwd naar het voorontwerp? Kijk op: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/omgevingswet/Omgevingsvisie