Interactieve kaart belangrijk hulpmiddel in gebiedsproces Dorpsrand Heino

In Heino werken we samen met bewoners en de gemeente Raalte aan een ontwikkelvisie voor de dorpsrand. Er speelt veel in dit gebied: het uitbreiden van het dorp en het bedrijventerrein, de opwaardering van de N35 en verschillende klimaat- en energieopgaven. De bewoners en de gemeente hechten veel waarde aan het gebied, maar ook aan een goed proces. Een belangrijk hulpmiddel in het proces is onze interactieve kaart.

De afgelopen maanden organiseerden we onder andere twee dagen van de dorpsrand Heino-N35 met daarnaast een online reactie mogelijkheid. Via de interactieve kaart kijken bewoners en andere geïnteresseerden makkelijk mee naar wat er in die bijeenkomsten getoond en gezegd is. Mensen zien hun inbreng hierin duidelijk terug en dat wordt gewaardeerd! Zo brengen we participatie in de echte en digitale wereld samen in een betekenisvol proces. De komende maanden blijven we de kaart bijwerken met de nieuwe producten.

Benieuwd naar de interactieve kaart? Bekijk deze dan via onderstaande link!

Naar de interactieve kaart