Land-id in gesprek over HIA-systematiek op Vlaamse UNESCO-trefdag in Brussel

Land-id wordt regelmatig gevraagd om te adviseren over of te ontwerpen aan gebieden waar cultuurhistorie en (Wereld-)erfgoed belangrijke dragers zijn van het landschap. De inzichten over omgaan met erfgoed zijn constant in ontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk om constant nieuwe kennis op te doen maar ook onze eigen kennis te delen om het werkveld vooruit te helpen! 

Zo presenteerde Loes gisteren onze ervaringen met HIA’s (Heritage Impact Assessments) bij Vlaamse UNESCO-trefdag in Brussel. Dit instrument werd ontwikkeld door UNESCO en ICOMOS om de effecten van projecten op een Werelderfgoedsite in kaart te brengen. In Nederland wordt dit instrument al breed ingezet, in Vlaanderen steeds meer. Bijzonder om onze ervaring met o.a. de Nieuwe Hollandse Waterlinie te kunnen terugbrengen naar deze organisatie!