Landgoederenzone Baakse Beek wint Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2022!

Feestelijk nieuws om de kerstvakantie mee in te gaan: afgelopen maandag 19 december kreeg het project Landgoederenzone Baakse Beek de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit uitgereikt! Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door de provincie Gelderland. Zo moedigt de provincie projecten aan die bijdragen aan een slimmer en mooier ingericht Gelderland. Het team kreeg de juryprijs en een bedrag van 10.000 euro uit handen van juryvoorzitter Walter Hamers van het Gelders Genootschap tijdens een bijeenkomst op het Huis der Provincie.

In de landgoederenzone werken landgoedeigenaren samen met onder meer Waterschap Rijn en IJssel en agrariërs aan het klimaatrobuust inrichten van de agrarische en cultuurhistorische landschappen in het gebied. Dit om verdroging tegen te gaan, maar tegelijkertijd ook meer natuur en toekomstperspectief voor de landgoederen te realiseren. De jury had lovende woorden over voor het project: “In het project is te zien dat noodzaak en ruimtelijke kwaliteit hand in hand gaan en dat forse ambities realiseerbaar zijn als keuzes worden vertaald naar belanghebbenden.”

Het team zelf, met onze collega Astrid Stokman als projectmanager, is erg blij met de erkenning voor hun aanpak en resultaten. “10, 15 jaar geleden stonden partijen tegenover elkaar. Ze wilden allemaal iets anders: natuur, landgoederen behouden, dat het gebied open bleef voor recreatie, landbouw. Wat ons allemaal raakte: klimaatverandering. We vonden dat we zelf verantwoordelijk waren. Water en bodem zijn leidend. Het waren vaak hele moeilijke keuzes, maar die samen maken helpt.”