Minister bij Paddenpol

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen bracht op 5 juli een bezoek aan de Paddenpol, een buitendijks gebied langs de IJssel tussen Wijhe en Herxen. In dit traject is een dijkverlegging kansrijk en haalbaar gebleken. Daarom tekenden de partners in het project en de minister een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere uitwerking binnen de dijkversterking HWBP IJsseldijk Zwolle-Olst. 

Bij de Paddenpol ligt de IJsseldijk dicht op de rivier en is er buitendijks weinig ruimte voor het realiseren van de doelen van de projectpartners. De provincies Overijssel en Gelderland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat toonden zich bij de vaststelling van het voorkeursalternatief voor het dijktraject Zwolle-Olst bereid om mee te werken aan een dijkverlegging bij de Paddenpol. Er is daarom ruimte geboden om deze optie verder te onderzoeken, als pilot voor integraal riviermanagement. 

Land-id werd gevraagd door het waterschap om in voorbereiding op de SOK verschillende varianten voor een inrichtingsplan te schetsen waarin de ideeën en doelen van de partners op een integrale manier met elkaar verweven zijn. Met de voorkeursvariant en de andere haalbaarheidsonderzoeken ligt er nu een basis voor de planuitwerking en realisatiefase van het dijktraject Paddenpol. Onze collega Marloes Bijlsma blijft namens Staatsbosbeheer in de volgende fase betrokken als lid van de werkgroep Paddenpol.