Nieuwe opdracht Kernhem-Noord met SVP Architectuur en Stedenbouw

De afgelopen weken hebben we een start gemaakt samen met SVP Architectuur en Stedenbouw met het Ambitiedocument Kernhem-Noord in opdracht van de Gemeente Ede. Een mooie nieuwe opdracht, waar we veel zin in hebben!

Kernhem Noord wordt een nieuwe wijk aan de noordrand van Ede met ongeveer 1800 tot 3000 woningen. De locatie beslaat zo’n 100 hectares en ligt op de overgang van de Veluwe naar de Gelderse Vallei. Barbara en Tim dragen bij aan het opstellen van verschillende ruimtelijke varianten, waarin we onder andere kijken naar waterberging, landschappelijke structuren en identiteit. De vijf leidende principes in de recent vastgesteld Omgevingsvisie zetten we in als toetsingskader bij de beoordeling van de verschillende varianten.

We waren al eerder actief in de gemeente Ede, namelijk in het voortraject voor de Omgevingsvisie. Interessant dus om te zien wat er gebeurd is met die resultaten in de Omgevingsvisie zelf, en hoe dit in de praktijk uitwerkt!