Nieuwe opdracht: Verkenning Veilige Vecht

De combinatie Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos en Land-iD start met de verkenning Veilige Vecht. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

In dit uitdagende project gaan we in opdracht van en samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta en betrokkenen op zoek naar een optimale strategie om de ruim 30 km rivierdijken tussen Dalfsen en Zwolle aan de nieuwe hoogwaterveiligheidseisen te laten voldoen.

Uniek aan dit project is dat we het hele watersysteem van de Vecht beschouwen. We gaan op zoek naar watersysteemmaatregelen in het stroomgebied die zorgen voor kleinere hoogwatergolven. Dit doen we in combinatie met invulling van andere regionale doelen in het waterbeheer, zoals waterberging tegen verdroging en verbetering van de waterkwaliteit. Ook verkennen we de watersysteem- en maatschappelijke voordelen van het combineren van hoogwaterbeschermingsmaatregelen met #gebiedontwikkeling. De uitzonderlijke kwaliteiten van het gebied verdienen een zorgvuldige inpassing.

Wij zijn er trots op dat we ook weer aan dit complexe project mogen werken. Gecombineerd met eerdere projecten als Meanderende Maas, Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en Varik-Heesselt voelen we ons echte dijkwerkers.