Hoogwater in de zomer

De afgelopen dagen hebben de urgentie van waterveiligheid eens te meer duidelijk gemaakt. Er is de afgelopen jaren veel werk verzet om de rivieren in Nederland meer ruimte te geven, variërend van dijkverleggingen tot aanleg nevengeulen. Dit alles om de rivieren in Nederland in tijden van overtollig smelt- en regenwater de ruimte te geven, waterstandsdaling op kritieke punten te bewerkstelligen en bovenal: droge voeten houden. 

Maar de watersnood in delen van Limburg laat zien dat we nog lang niet klaar zijn. In grote delen van Limburg werd de situatie kritiek, werden de maatregelen tot het uiterste getest en mensen geëvacueerd. Nu het hoogwater richting zee stroomt worden ook andere plekken getest, soms met dijkdoorbraak zoals bij Hattem in Hoenwaard als gevolg. Het hoogwater roept vragen op over de waterveiligheid van niet alleen grote rivieren maar ook aanvoerende zijtakken zoals de Geul en Roer, welk overstromingsrisico’s acceptabel zijn, welke aanvullende maatregelen wellicht nodig zijn en passen in het landschap.

Een extreme ‘stresstest’ die we met man en macht hebben doorstaan maar veel inzicht geeft in welke maatregelen werken en waar nog maatregelen nodig zijn. De fatale gevolgen van het hoogwater zoals in België en Duitsland zijn Nederland weliswaar bespaard gebleven maar geven nog meer urgentie aan water- en waterveiligheid in een wereld waar ‘nat steeds natter wordt, en droog steeds droger’, aldus onze Deltacommissaris. 

Het thema ‘water’ is dan ook een van de vier werkvelden van land-id. Land-id probeert mee te bewegen om het water steeds een stap voor te blijven en gebieden voor te bereiden op enerzijds hoogwater maar ook droogte. Zo werken de dijkwerkersvan land-id momenteel aan de projecten Veilige Vecht, Meanderende Maas, Baakse Beek, rivierklimaatpark IJsselpark, PAGW IJssel-Vecht Delta, rivierverruiming Hoenwaard en dijkverlegging Paddenpol.