Participatie in de Hoenwaard

Participatie vormgeven ten tijde van de coronacrisis is niet altijd even makkelijk. Bij het project Hoenwaard 2030 zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe online mogelijkheden. Het resultaat is een interactieve kaart, waarbij bewoners en anderen belangstellenden direct hun reactie achter kunnen laten. Een goed voorbeeld voor de nieuwe Omgevingswet! De kaarten worden toegelicht door de deelnemers van dit integrale gebiedsproces; een mooie coproductie.
Bent u benieuwd naar het resultaat? Bekijk dan nu de interactieve kaart op www.hoenwaard2030.nl!