Rivierklimaatpark IJsselpark glansrijk door gate review

Vandaag ondergingen de MIRT2-stukken voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort de ‘gate review’ van Rijkswaterstaat. De door Witteveen+Bos, Land-id en Rho opgestelde stukken, onder leiding van de provincie, scoorden op alle aspecten groen! Veel complimenten voor de visie, het opgebouwde bestuurlijke draagvlak en de kwaliteit van de stukken.