Toekenning voucher ‘Ruimte voor klimaat en energie' van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Land-id, Waterschap Vechtstromen en Twents Waternet hebben de voucher ‘Ruimte voor klimaat en energie’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie toegekend!


Hiermee kunnen we de handen ineen slaan voor ontwerpend onderzoek naar hoe een robuust watersysteem in Twente gerealiseerd kan worden zonder éxtra ruimte te vragen. Maatregelen om water vast te houden combineren we tot meervoudige oplossingen voor het landelijk gebied. Het streven naar een robuust watersysteem kan op deze manier inspirerend en verbindend werken in integrale gebiedsontwikkeling. Twente op Waterbasis.