Vaststelling afwegingskader energietransitie

Afgelopen week ging de Liniecommissie akkoord met het door land-id opgestelde afwegingskader voor de energietransitie in het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Dit kader geeft inzicht aan initiatiefnemers waar binnen de Hollandse Waterlinies ruimte is voor de opwekking van hernieuwbare energie. Hiermee geeft het invulling aan de urgente behoefte van de verschillende overheden aan concrete do’s en dont’s voor zon en wind in de linies. 

Land-id voerde voor het afwegingskader ontwerpend onderzoek en een strategische verkenning met betrokken partners uit. Het resultaat is een helder en transparant kader dat via zonering, vuistregels en ontwerpprincipes uiteen zet waar welke vorm van energie mogelijk is en onder welke voorwaarden. Met als uitgangspunt; ruimte bieden aan de energietransitie zonder dat dit de kernkwaliteiten van het werelderfgoed onevenredig aantast.