Gebieden en mensen. Een dynamische interactie. Gebruik en gebruikers veranderen onder invloed van economische en sociale processen. Klimaatverandering noodzaakt tot aanpassing.

Land-id begeleidt verandering in het landelijk gebied. Dat doen we met een uitgekiende combinatie van project- en omgevingsmanagement, ontwerp van strategische concepten en het operationaliseren van beleid. Zo werken we aan een leefomgeving waar huidige en toekomstige generaties hun boterham verdienen, prettig leven en trots op zijn.

Laatste Tweets

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact op
06 15 41 78 04

Diensten

Land-id begeleidt veranderingen in het landelijk gebied. We managen uw project en omgeving, zetten ambities neer en maken de vertaalslag naar de praktijk. Met deze integrale aanpak van het wie, het wat en het hoe van vraagstukken bereikt Land-id oplossingen die gebieden in beweging zetten.

Infographic_l

Project- en
omgevingsmanagement

Voor Land-id is project- en omgevingsmanagement het managen van het krachtenveld waar uw project zich in bevindt. Het gaat over het beheersen van omgevingsrisico’s, want de grootste risico’s voor een ruimtelijk project zitten immers in die omgeving. Maar het gaat óók over het verzilveren van kansen die ontstaan door de interactie met omgevingspartijen. Als senior adviseurs zijn wij op onze plaats in strategische en grote projecten. Met een bestuurlijke dimensie. Met een dynamische, complexe omgeving. We geven leiding aan uw project: aan de techniek, de conditionering en de gebiedsprocessen en adviseren uw bestuurders in de besluitvorming.

Ontwerp van
strategische concepten

Gebieden komen in beweging door ambities neer te zetten. Land-id ontwikkelt strategische en creatieve concepten die het (ruimtelijk) streefbeeld laten zien. Daarbij brengen we de complexiteit van verschillende schaalniveaus en uiteenlopende belangen terug tot hun essentie. Dat maakt Land-id concepten eenduidig en effectief.

We vertrekken altijd vanuit de kracht en de identiteit van het gebied. Zo kunnen we uitdagende en vernieuwende concepten ontwikkelen die tegelijk vertrouwd aanvoelen. Ze bevatten langetermijnambities waar partijen iets bij te winnen hebben en voor in actie komen.

Operationaliseren
van beleid

Land-id vertaalt beleid naar de praktijk met als doel het hanteerbaar te maken voor initiatiefnemers en belanghebbenden in een gebied. Dit doen we door beleid SMART te maken. We stellen kaders die de mogelijkheid geven voor afweging en sturing. Maar we creëren ook ruimte die inspireert en verleidt. Dit stelt partijen in staat verantwoordelijkheid te nemen en hun rol op een goede manier in te vullen.
Operationaliseren van beleid kan gaan om het inhoudelijk uitwerken van beleid in een visie, beeldkwaliteitplan of ruimtelijk kader. Het kan ook gaan om het procesmatig uitwerken van beleid in een realisatiestrategie of uitvoeringsprogramma.

Werkvelden

Land-id is actief in het landelijk gebied. Veel van onze projecten spelen zich af in de werkvelden water, energie en erfgoed.

Water en ruimte

In ons land is water een vanzelfsprekendheid, maar wel een waar iedere dag aan gewerkt moet worden. Water staat op de politieke agenda en is vaak sturend in gebiedsprocessen. De adviseurs van Land-id hebben veel ervaring met het gebiedsgericht uitwerken van de wateropgave, onder meer voor het Hoogwaterbeschermings- programma, de Kaderrichtlijn Water en Ruimte voor de Rivier. We kennen het werk in al zijn facetten: van ambitiedocument, Verkenning-, Planuitwerking-, Realisatiefase inclusief projectplan waterwet en (Rijks)inpassingsplan. Denkend vanuit water, landschap en gebruikers als integraal systeem zoekt Land-id naar oplossingen voor een duurzaam resultaat.

MIRT Verkenning Meanderende Maas
Verkenning Hoenwaard 2030

Energie en ruimte

Het dringt bij bestuurders, beleidsmakers, initiatiefnemers en omwonenden door dat het omschakelen naar hernieuwbare energie leidt tot nieuwe vraagstukken. Allen stellen zich de vraag welke rol ze hierbij willen, kunnen en moeten vervullen in hun streven naar een duurzame oplossing met respect voor de kwaliteiten van het landschap. Dit vraagt om een zorgvuldig participatieproces waarin partijen elkaar kunnen inspireren om te komen tot een goed ingepast plan. Onze kracht zit in onze omgevingsgerichte en tegelijk inhoudelijk deskundige aanpak waarbij wij partijen de ruimte bieden hun belangen in te brengen en wij dit voor hen vertalen naar (beleids)kaders en toekomstbeelden.

Handreiking energietransitie Winterswijk
Energietransitie Gooi en Vechtstreek

Erfgoed en ruimte

Erfgoed voegt kwaliteit toe aan onze leefomgeving en is een belangrijk onderdeel van de identiteit van een gebied. De adviseurs van Land-id waren trendsetters in de gebiedsgerichte benadering: vooraan in het planproces sturen we op de kwaliteiten van erfgoed. Sinds 2007 ontwikkelen we cultuurhistorische hoofdstructuren en beleidsvisies voor provincies en gebiedsgerichte projecten. Doel is altijd: houvast bieden aan initiatiefnemers om te kunnen handelen met zowel respect voor het verleden als durf naar de toekomst. De laatste jaren zijn we marktleider op het gebied van UNESCO Werelderfgoed door het opstellen van Managementplannen en Heritage Impact Assessments.

Managementplan Limes
HIA windturbines Kinderdijk

Profiel

De actuele vraagstukken in het landelijk gebied worden gekenmerkt door een snel toenemende complexiteit. Al vanaf de start is het speelveld ondoorzichtig en de inhoudelijke opgave veelzijdig. De professionals van Land-id hebben veel ervaring om in deze werkelijkheid vraagstukken succesvol tot oplossing te brengen.

Overzicht en focus

Land-id ontrafelt de complexiteit en gaat op zoek naar de kern van een vraagstuk. We hebben overzicht en weten te focussen op de essentie. We kunnen schakelen tussen de verschillende werkelijkheden en schuiven net zo makkelijk aan aan de keukentafel als in de bestuurskamer.

Leiderschap

Samen met de opdrachtgever zorgen onze adviseurs voor het leiderschap dat past bij complexe projecten. We starten het proces onbevangen en open, ruimte gevend aan kansen die niemand vooraf kon bedenken. Verwarring durven we toe te laten. Dilemma’s maken we inzichtelijk en bespreekbaar. Eerlijk en consequent. Zo overwinnen we samen impasses en zetten stappen vooruit.

Effectieve participatie

Interactie met de gebruikers van landschappen staat in alle Land-id projecten centraal. In een sfeer van onderling vertrouwen maken we echt contact. We halen de wensen en ideeën uit het gebied op en laten zien hoe die in de praktijk uit kunnen pakken. Zoekend naar de verbindende elementen. We leggen dus geen blauwdrukken op, maar doen ook niet blindelings wat belanghebbenden inbrengen. ‘Effectieve participatie’ noemen we dat.

Vakmanschap

Proces en inhoud zijn in complexe vraagstukken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Processen resulteren immers niet ‘vanzelf’ in een oplossing. Land-id ziet het inbrengen van kennis als een wezenlijk onderdeel van haar procesbegeleiding. Vakmatige kennis over de fysieke onderlegger, de functies in het landelijk gebied, de planologie en de juridische zaken. Met realiteitszin zorgt Land-id voor haalbare, maakbare en vergunbare projecten.

Team

Jan Bouman

partner

Astrid Stokman

partner

Barbara van Dijk

partner

Inge Hoekstra

landschapsarchitect

Anneriek Simons

landschapsarchitect

Brecht Leseman

junior landschapsontwerper

Loes van der Vegt

partner

Samantha Hoogewerf

senior landschapsarchitect

Michelle Leemkuil

landschapsarchitect

Ruby Neugebauer

junior adviseur

Rob Stuijt

junior landschapsontwerper

Projecten

Een nieuw iD?

Land-id vernieuwt

Omgevingsvisie

Waardenatlas van Arnhem

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsvisie Hoenwaard

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsvisie Woudagemaal

Nieuws

Vernieuwde website op 12 juni

Geplaatst op 14/05/2020

Landid_logo_payoff_grijsvak_s

Het afgelopen half jaar hebben we samen met Public Cinema gewerkt aan een nieuwe stijl. Een stijl die past bij onze kernkwaliteiten zoals strategisch meedenken met onze opdrachtgevers en het kunnen maken van een gedragen uitvoerbaar ontwerp. Zodat gebieden daadwerkelijk in beweging komen.

Op 12 juni a.s. gaat onze nieuwe website de lucht in. Houd ons in de gaten!

Land-id vernieuwt

Geplaatst op 11/05/2020

Afbeelding_animatie_1_s

Animatie

Rivierklimaatpark IJsselpark glansrijk door gate review

Geplaatst op 17/04/2020

Traffic-light-1024768_960_720_s

Vandaag ondergingen de MIRT2-stukken voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort de ‘gate review’ van Rijkswaterstaat. De door Witteveen+Bos, Land-id en Rho opgestelde stukken scoorden op alle aspecten groen! Veel complimenten voor de visie, het opgebouwde bestuurlijke draagvlak en de kwaliteit van de stukken. Een mooie samenwerking tussen de drie genoemde bureaus en het projectteam onder leiding van de provincie.

Naar verwachting vindt besluitvorming over de intergemeentelijke structuurvisie door de gemeenteraden in september/ oktober plaats.

Gelukt! Drie nieuwe medewerkers

Geplaatst op 23/03/2020

Collage_nieuwe_collegas_1_s

Sollicitatiegesprekken per Skype en online inwerken. Het is even wennen, maar bij Land-id doen we het gewoon.
Per 23 maart zijn twee nieuwe medewerkers gestart en op 6 april volgt de derde. Anneriek Simons is een landschapsarchitect met enkele jaren werkervaring en een bijna voltooide Professionele Ervaringsperiode (PEP). Brecht Leseman en Rob Stuyt hebben hun master in landschapsarchitectuur in Wageningen respectievelijk vorig jaar en dit jaar afgerond.

De potjes tafelvoetbal moeten even wachten, maar wij zijn alvast heel blij met onze teamversterking!

Corona-beleid Land-id

Geplaatst op 16/03/2020

Smiley_corona_s

Land-id levert zijn bijdrage om verspreiding van het Corona-virus maximaal tegen te gaan. Daarom werkt het team van Land-id vanaf thuis. Teamoverleg doen we dagelijks via Skype. Ook het mondelinge contact met onze opdrachtgevers vindt uitsluitend telefonisch en/of met video-verbinding plaats. Werksessies zijn afgelast tot 1 juni. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar creatieve manieren om de voortgang in de projecten te houden, maar bij participatietrajecten ontstaat begrijpelijkerwijs vertraging. Samen met u blijven we topkwaliteit leveren en komen we deze crisis door!

Gezocht: landschapsontwerper en landschapsarchitect

Geplaatst op 21/02/2020

Img_0030_s

Voor uitbreiding van ons achtkoppige team zoeken we een grafisch vaardige landschapsontwerper met oog voor detail en een conceptueel sterke ontwerper met affiniteit met de regionale schaal.

Lees hier de hele vacaturetekst:
Vacature landschapsarchitect
Vacature landschapsontwerper

Interesse? Stuur een korte motivatie met portfolio en cv naar .

Participatie en erfgoed als basisingrediënten voor een omgevingsvisie. Enkele tips en voorbeelden

Geplaatst op 09/12/2019

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland heeft een publicatie uitgegeven over participatie en erfgoed in de Omgevingswet ondersteund door twee uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Een van die voorbeelden is ons project ‘Handreiking zonneparken en zonneveldparken voor Winterswijk’ dat wij samen met gemeenten en participanten uit de streek hebben opgesteld.

Lees hier het hele artikel

Voormalige stagiaire in dienst

Geplaatst op 01/12/2019

Ruby_zw_vierkant_s

Ter afronding van haar Master Ruimtelijke Planning in Wageningen liep ze het eerste half jaar van 2019 stage bij Land-id. En dat beviel van beide kanten zo goed, dat Ruby Neugebauer per 1 november bij ons in dienst is getreden als junior adviseur. Ruby gaat zich inzetten als assistent-omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en als junior adviseur op de gebiedsontwikkeling Hoenwaard.

Onze medewerkers Willem Heesen en Lisette de Jong verlaten Land-id. Zij zetten hun loopbanen per 1 januari voort bij de overheid.

Voorkeursalternatief Rivierklimaatpark IJsselpoort ter inzage

Geplaatst op 11/11/2019

Lagen_rivier-klimaat-park_s

Gemeenten, provincie, waterschap, Rijk en Natuurmonumenten) zijn het eens: het plan op hoofdlijnen is klaar. Land-id, Witteveen+Bos en Rho hebben de tien samenwerkingspartners de afgelopen anderhalf jaar ondersteund bij de plan- en besluitvorming, gericht op een aantrekkelijke en veilige leefomgeving met een goed bevaarbare IJssel van Arnhem tot Giesbeek.

Nu volgt terinzagelegging van de ontwerp-stukken. Tijdens drie inloopbijeenkomsten op 25, 26 en 27 november 2019 wordt het conceptplan in beeld en tekst toegelicht.

Animatie

Stuurgroep Meanderende Maas presenteert concept Voorkeursalternatief

Geplaatst op 24/10/2019

Ts19-stuurgroep_meanderende_maas_-6690_s

Op 24 oktober heeft de stuurgroep het plan gepresenteerd aan de pers. Dit is de aftrap voor de bestuurlijke consultatie en het informeren van de bewoners. Het voorkeursalternatief is het resultaat van twee jaar intensief tekenen, rekenen en praten met bewoners en professionals. Hierdoor ligt er een haalbaar, betaalbaar en gedragen voorstel.
Korte film

Enkele persberichten:
H2O
Brabants dagblad
De Gelderlander

De rol van de raad bij de omgevingsvisie? Kijk naar de identiteit van uw gemeente!

Geplaatst op 23/09/2019

Dsc_1996_s

De rol van de gemeenteraad bij de omgevingsvisie is een veelbesproken onderwerp. Veel professionals hebben erop gewezen dat de gemeenteraad goed moet bedenken hoe zij invulling wil geven aan haar toekomstige rol en die van bewoners en ondernemers. De discussie over de rol van de raad speelt zich af tussen twee uitersten: loslaten of kaders meegeven. Wat is wijsheid? Hoe werkt u als raad toe naar een verstandig besluit? Hoe kiest u als raad de sturingsfilosofie die bij uw gemeente past?

Wij zeggen: de keuze moet afhangen van de identiteit van uw gemeente.

Lees verder: Blog Land-id Omgevingsvisie

Bureau-uitje naar Werelderfgoed Zollverein

Geplaatst op 09/09/2019

Img_8304_s

Afgelopen vrijdag had Land-id het jaarlijkse bureau-uitje. Het werd een bezoek aan het industrieel erfgoed van het Ruhrgebied, Zollverein. Hier konden we ons natuurlijk prima een dag vermaken, mede dankzij het mooie weer. We zagen nog wel een verbeterpuntje voor dit fraaie UNESCO werelderfgoed: de informatievoorziening kan zeker beter. Met een gezellig etentje als afsluiting, was het een erg geslaagde dag.

Team Land-id groeit

Geplaatst op 01/09/2019

Barbara_zw_klein_s

Per 1 september is Barbara van Dijk ons team komen versterken. Barbara is landschapsarchitect, met affiniteit voor stedenbouw. Binnenkort stellen we haar nader voor aan jullie. Ze is bereikbaar op 06 29163862 of .

Op dezelfde dag is Debbie van Dammen als stagiair gestart. Debbie is student aan Van Hall Larenstein in Velp.

Collega verbreedt haar horizon

Geplaatst op 22/02/2019

New-zealand_s

Per 1 maart gaat onze junior ontwerper, Nienke Slinkman, voor een jaar op reis naar Nieuw-Zeeland. Ze gaat er reizen en werken om zo het hele land te ontdekken. Ze heeft met plezier bij Land-id gewerkt, maar ze wil nog even de vrijheid ervaren voordat ze zich volledig op haar carrière stort.

Wij wensen Nienke heel veel plezier en spannende avonturen toe!

Stuurgroep zet koers voor Rivierklimaatpark

Geplaatst op 07/02/2019

Visie_rkp_ijsselpoort_s

Een dynamisch riviersysteem met robuuste ecologische verbindingen en leefgebieden, waarin landbouw en natuur elkaar versterken. Aangevuld met een aantrekkelijk recreatief netwerk en kleinschalige duurzame energiewinning zet de Stuurgroep hiermee de lijnen uit voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort dat in de komende tien-vijftien jaar gerealiseerd wordt.

Land-id werkt samen met Witteveen+Bos aan een voorkeursalternatief, dat als intergemeentelijke structuurvisie dit najaar in procedure zal worden gebracht.

Naar de projectsite

Woudagemaal in de sneeuw

Geplaatst op 27/01/2019

Woudagemaal_in_de_sneeuw_s

We waren onder bijzondere omstandigheden op het Woudagemaal: in de sneeuw! Het mooie gemaal was extra imposant in deze witte wereld. Land-id organiseerde een ontwerpatelier met het Wetterskip, de stichting Woudagemaal, de RCE, de gemeente Fryske Marren en de provincie Friesland. De aanleiding hiervoor is het vrijkomen van twee woningen op het terrein van het Woudagemaal, waarmee nieuwe kansen ontstaan voor functies, de inrichting van de buitenruimte en (aanhechting van) routes.

Woudagemaal 20 jaar UNESCO Werelderfgoed

Geplaatst op 05/12/2018

Woudagemaal_bord_s

Vandaag, 5 december, precies 20 jaar geleden is het Woudagemaal officieel erkend als UNESCO Werelderfgoed. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor een zorgvuldige terreininrichting mede om de groeiende bezoekers aantallen te begeleiden. Zo is er door Land-id een ‘huisstijl’ ontwikkeld die past bij het stoere en statige karakter van het 100 jarige gemaal. Dit is goed zichtbaar in het recent geplaatste bord bij de entree.

Winterswijk zet in op aanleg van zonneparken

Geplaatst op 22/11/2018

Wethouder Wim Elferdink is in de Gelderlander aan het woord over de ambities van de gemeente. Behalve dat een park zich moet schikken naar het landschap, moet het zich ook schikken in de buurt. ,,De burgerparticipatie wordt hier heel ver ingevoerd", aldus Elferdink. ,,Een initiatiefnemer moet namelijk nagaan of de buurt er financieel profijt van kan hebben".

Lees hier het hele artikel

Vol Energie Samenwerken

Geplaatst op 16/11/2018

Zonneakker_vooraan_s

Voor iedereen is het duidelijk dat de energietransitie volop gaande is. Maar daar komt nogal wat bij kijken. Wat is de rol van de initiatiefnemer, de overheid en de omwonenden? Wat zijn de gevolgen voor het landschap en de bewoners? Wanneer is er sprake een goed plan? Kortom vraagstukken waar aan gewerkt moet worden. Land-id werkt op dit moment aan drie omvangrijke energieprojecten waarin participatie en ruimtelijke kwaliteit hand in hand gaan:

 • Handreiking energietransitie Winterswijk; participatie bij en inspiratie voor ontwikkeling zonnevelden.
 • Energietransitie Gooi&Vechtstreek: impactanalyse op landschap en cultuurhistorie.
 • Energielinies: energietransitie en cultureelerfgoed.

Vacature junior landschapsarchitect - landschapsontwerper

Geplaatst op 23/06/2018

Img_1691_s

Als het je aanspreekt om in een compact team te werken aan spannende en maatschappelijk relevante projecten met een zeer diverse inhoud, in een vaak complexe omgeving met diverse belanghebbenden, dan hebben wij dat te bieden. Binnen het ons team van landschapsarchitecten en adviseurs krijg je de kans om te werken aan strategische visies en plannen van bovenlokaal schaalniveau. Als jouw talent hierbij aansluit dan kun jij een aanwinst zijn. Ben je geïnteresseerd stuur dan je motivatie, cv en portfolio naar .

20180624 Vacature junior landschapsarchitect

Minister besluit over Varik-Heesselt

Geplaatst op 22/06/2018

Img_1140_s

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het advies van de stuurgroep Varik Heesselt overgenomen en besloten tot dijkverbetering zonder hoogwatergeul. De ruimtelijke reservering, Barro genaamd, blijft wel gehandhaafd. Er zijn hierdoor geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Met dit besluit is een einde gekomen aan de MIRT verkenning.

Goed bezochte inloopavond Meanderende Maas

Geplaatst op 14/06/2018

Op 14 juni kregen alle bewoners de mogelijkheid om kennis te nemen van de zes mogelijke alternatieven die ontwikkeld zijn voor Meanderende Maas. Ruim honderd inwoners hebben gebruik gemaakt gemaakt van de mogelijkheid om informatie te krijgen en hun vragen te stellen aan de leden van het projectteam.

Filmpje van sfeerimpressie

Minister bezoekt Meanderende Maas

Geplaatst op 12/06/2018

9edcde59-b106-4042-89ed-e339ab23f4f9_s

Op 11 juni bracht minister Cora van Nieuwenhuizen een werkbezoek aan Meanderende Maas. Ze was hier op uitnodiging van dijkgraaf Lambert Verheijen en gedeputeerde Johan van den Hout. Doel van het bezoek was om kennis uit te wisselen om tot goede besluitvorming te kunnen komen voor integrale rivierverruimingstrajecten. De minister hield aan haar bezoek een positieve indruk over: “Meanderende Maas is een mooi project. Het draagt bij aan droge voeten én aan de economie. Bewoners en ondernemers worden vanaf het begin betrokken. Dan krijg je de beste plannen.”

Nieuwe opdracht MIRT-Verkenning Corridorstudie Amsterdam Hoorn

Geplaatst op 10/06/2018

Beemster_0445_wormer-volgerweg_s

De MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam – Hoorn is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor tussen Amsterdam en Hoorn met het oog op de economische concurrentiepositie van het gebied, waarbij gelijktijdig een aantrekkelijke leefomgeving moet worden gerealiseerd. Drie ambities vullen de verkeerskundige hoofddoelstelling aan, waarvan er één luidt: ‘rekening houden met – en waar mogelijk versterken van – landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden’. Hiervoor worden vier varianten onderzocht die in meer of mindere mate effect hebben op de UNESCO-werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en Droogmakerij de Beemster. Land-id brengt deze effecten en hun mogelijke consequenties in beeld via een zogenaamde Heritage Impact Assessment.

Werkbezoek team Land-id

Geplaatst op 04/06/2018

Img_1897_s

Img_1908_s

Op werkbezoek met het team naar het Woudagemaal om te zien hoe de door ons ontwikkelde visie tot uitvoering komt. Daarna nog naar Waterloopbos om ons te verwonderen over het technische vernuft uit verleden.

Energielinies

Geplaatst op 15/05/2018

In de recente periode komen steeds meer concrete verzoeken voor het plaatsen van windturbines, zonneweiden en transformatorstations voor wind op zee in het gebied van de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit alles vormde de aanleiding voor het Kwaliteitsteam om een thematische Heritage Impact Assessment (HIA) voor het thema energietransitie op te laten stellen. Het resultaat moet inzicht geven in de impact en inpasbaarheid van diverse vormen van duurzame energie. Dit moet leiden tot een waterlinie brede, praktische handleiding voor kwaliteitsbeoordeling, waarbij niet alleen de beperkingen, maar ook de ontwikkelkansen in beeld worden gebracht. Samen met POSAD stellen we dit advies op.

Zonnevelden vragen goede afweging

Geplaatst op 23/04/2018

Zonnevelden1_s

Ruimte vinden voor hernieuwbare energie is een van de vraagstukken die zeer actueel is. Ook wij worden gevraagd om hierover te adviseren. Op dit moment lijkt iedereen er een mening over te hebben. Maar wat is wijsheid? Als het ook bij een rol speelt gaan we hier graag het gesprek aan zowel over de inhoud als het participatieproces tussen initiatiefnemers, bewoners en overheden.

Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR)

Geplaatst op 17/03/2018

In het kader van het Deltaprogramma is Jan Bouman namens de provincie Utrecht ambtelijk contactpersoon voor het Riviertakteam Neder-Rijn en Lek. Belangrijkste taak is het mede opstellen van de Lange Termijn Ambitie Rivieren.

Vallei en Veluwe stelt voorkeursalternatief Apeldoorns Kanaal vast

Geplaatst op 21/02/2018

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Wapenveld verbeteren. Vandaag keurde het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe het voorkeursalternatief goed.

Het voorkeursalternatief is het resultaat van een intensief traject met bewoners, belanghebbenden en overheidspartners. Het plan bestaat uit het verhogen en verbreden van delen van de Kanaaldijk en/of het op sommige plekken vervangen van de bestaande damwand in het Apeldoorns Kanaal. Het is een plan op hoofdlijnen waaruit blijkt hoe de dijk de komende jaren wordt verbeterd. In de volgende fase werkt het waterschap het voorkeursalternatief in detail uit.

Jan Bouman heeft de afgelopen jaren als projectmanager deze keuze voorbereid. Nu coacht hij het projectteam nog op afstand.

Toekomstbeeld Landgoederenzone Baakse Beek

Geplaatst op 14/02/2018

Stroomkaart_landgoederenzone_s

Het Waterschap Rijn en IJssel trekt een gebiedsproces samen met provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst, de LTO en de landgoederen om het in 2014 vastgestelde Ontwikkelperspectief Baakse Beek uit te werken tot een ruimtelijk toekomstbeeld voor de Landgoederenzone langs die Baakse Beek, als basis voor het op te stellen uitvoeringsprogramma.

Het waterschap heeft Land-id gevraagd daarbij te ondersteunen. In het voorjaar en de vroege zomer organiseren we ontwerpateliers en expertsessies om samen met de gebiedspartijen een robuust rendabel en ruimtelijk sterk landschap met een klimaatbestendig watersysteem te ontwerpen. Wat een mooie opdracht! Het projectteam bestaat uit Astrid, Loes, Marjolein en Thijs.

Baakse Beek

Visie Hoenwaard 2030

Geplaatst op 01/02/2018

Gemaal_hoenwaard_s

In de Hoenwaard, een buitendijkse polder op de linkeroever van de IJssel bij Hattem is het gemaal aan vervanging toe en heeft de zomerkade een grote onderhoudsbeurt nodig. De vraag is of dit verstandig is met het oog op langetermijnontwikkelingen op het gebied van hoogwaterveiligheid, energie en natuur. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft Land-id gevraagd te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op het gebied voor de komende decennia.

Loes van der Vegt heeft deze opdracht onlangs overgenomen van Jan Bouman. Loes wordt ondersteund door Willem.

Land-id in ingenieursteam Meanderende Maas

Geplaatst op 24/11/2017

Logo_meanderende_maas_s

Een combinatie van Witteveen+Bos, Tauw, Land-id en Bureau Drift werkt vanaf eind 2017 tot eind 2019 onder de naam ‘Ingenieursteam Meanderende Maas’ aan het dijkversterkings-, rivierverruimings- en gebiedsontwikkelingsproject Meanderende Maas, ook wel bekend als de MIRT- en HWBP-verkenning Ravenstein-Lith. Het ingenieursteam gaat daarin ook ideeën uit de omgeving van het project verwerken.

Land-id neemt in dit ingenieursteam de leiding bij het opstellen van o.a. de scenario’s, gebiedsvisie en kansrijke ontwikkelperspectieven. Jan Bouman heeft hierin de rol van manager planontwerp. Het ontwerpende werk wordt gedaan door Samantha Hoogewerf en Michelle Leemkuil.

Meanderende Maas

Het Verhaal van Flevoland

Geplaatst op 19/11/2017

Landart_flevoland_2014_115_s

De provincie Flevoland gaat de komende jaren aan de slag met de 7 opgaven uit de Omgevingsvisie. Voor één daarvan, Het Verhaal van Flevoland, is Land-id met Bureau Buhrs als partner geselecteerd om dit uit te werken. Via zowel een online platform als via zogenaamde ‘diepte bijeenkomsten’ gaan we de Flevolandse eigenheid in beeld brengen en vastleggen.

Projectleider hiervoor is Loes van der Vegt.

Het Verhaal van Flevoland

Belevingswaardenonderzoek gepresenteerd

Geplaatst op 10/11/2017

Markermeer_s

Op 9 november heeft Loes van der Vegt de uitkomsten van het belevingswaardenonderzoek gepresenteerd aan de Stuurgroep Markermeer-IJmeer. Zowel vanuit de Stuurgroep als later op de middag bij de conferentie met alle stakeholders was er enthousiasme en waardering voor het eindresultaat.

Het eerste resultaat van onze Gebiedsvisie voor het Woudagemaal zichtbaar!

Geplaatst op 03/11/2017

Img_5612_s

Gebaseerd op de reeds aanwezige elementen op het Woudagemaal, de gelakte deuren en het zwarte glimmende staal van de ketels, bepaalde onze senior landschapsarchitect Samantha Hoogewerf de beeld- en vormentaal voor onder andere meubilair en borden. Nancy Klomp (Elst) voerde ons ontwerp uit, waarbinnen vervolgens Rijkswaterstaat zijn infographic plaatste.

In oktober is het eerste bord op het sluisgebouw bij de Teroelsterkolk feestelijk onthuld. De komende twee jaar zal steeds meer zichtbaar worden en uitvoering gegeven worden aan onze Gebiedsvisie. Mooi om te zien hoe ruimtelijke kwaliteit in Werelderfgoed vorm krijgt.

1e Tranche maatregelen KRW IJssel opgeleverd

Geplaatst op 27/10/2017

Img_4280_s

Vrijdag 27 oktober 2017 is de feestelijke oplevering van de maatregelen van de 1e tranche om de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor het waterlichaam de IJssel te bereiken. De afgelopen paar jaar zijn er tientallen oevers ontsteend en geulen en strangen gegraven. Hierdoor ontstaan de voor rivierfauna wenselijke leefgebieden.

In 2013-2015 werkte Astrid Stokman vanuit Land-id als omgevingsmanager aan dit mooie project dat een samenwerking was tussen Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Waterschap Vallei en Veluwe.

Land-id werkt motie Tweede Kamer uit

Geplaatst op 10/10/2017

Werelderfgoederen_collage_s

In een motie van de Tweede Kamer wordt de zorg uitgesproken of de mogelijkheid van vergunningvrij bouwen risico’s met zich meebrengt in en rondom werelderfgoederen. Het Ministerie van I&M heeft Land-id gevraagd dit voor alle negen Nederlandse werelderfgoederen goed uit te zoeken.

De resultaten van ons praktijkonderzoek presenteren we in januari 2018.

Ontwerpproces UWDH van start

Geplaatst op 26/09/2017

Uwdh_250917_s

Het projectteam Uiterwaarden Wamel Dreumel Heerewaarden was 25 september jl. op veldbezoek. Dit najaar begint het ontwerpproces voor de herinrichting van deze zuidelijke uiterwaarden van de Waal: in een samenwerking tussen RWS, Staatsbosbeheer en provincie worden de nu nog agrarische gronden ingericht als natuur om de opgaven van de Kaderrichtlijn Water, NURG en Natura2000 in te vullen.

Vanuit Land-id is Astrid Stokman omgevingsmanager in dit IPM-team.

Op zoek naar de belevingswaarde van het Markermeer

Geplaatst op 01/09/2017

Markermeer_stek_s

Afgelopen zomer voerde een jong team van Land-id tientallen gesprekken met bewoners, ondernemers en recreanten langs het Markermeer en IJmeer. Op zoek naar ieders belevingswaarden: wat vinden de mensen mooi, waar zijn ze graag, hoe zou dit gebied er in de toekomst uit moeten zien? Ter plekke werden de uitspraken visueel genotuleerd.

Onze onderzoeksresultaten worden gecombineerd tot een panorama voor Flevoland.

Belevingswaardenonderzoek; Wat maakt het Markermeer-IJmeer het Markermeer-IJmeer?

Geplaatst op 22/07/2017

Logo_markermeer_ijmeer_fc_jpg_s

De Stuurgroep Markermeer-IJmeer gaat diverse beelden voor het Markermeer-IJmeer en lopende trajecten/projecten verwerken in één panorama. De eerste stap is het vormgeven en uitvoeren van de burgerparticipatie binnen het Panorama Markermeer-IJmeer via een belevingswaardenonderzoek.

Land-id heeft de opdracht gekregen om via een goed doordachte benadering de belevingswaarden van bewoners en gebruikers aangaande het Markermeer-IJmeer te peilen. Het beoogde eindresultaat is dat de samenwerkende partners van het panorama een goed beeld krijgen van de waarden en emoties die de mensen hebben bij het Markermeer-IJmeer. Of anders gezegd; ‘Wat maakt het Markermeer-IJmeer het Markermeer-IJmeer’ in de ogen van de gebruikers en bewoners?

Markermeer-IJmeer

Nieuwe projecten Water en Ruimte

Geplaatst op 01/07/2017

Wederom is het gelukt om een aantal aansprekende opdrachten te verwerven binnen het werkveld Water & Ruimte.

Verkenning Hoenwaard 2030
In opdracht van waterschap Vallei en Veluwe stellen we het projectplan op voor de Verkenning Hoenwaard 2030. Dit doen we via enkele werksessies met bewoners, eigenaren en overheden.

Sterke Lekdijk
In de rol van Omgevingsmanager begeleiden we twee startende IPM-teams van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bij het opstellen van het Plan van Aanpak voor de subsidiebeschikking vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierbij maken we onderdeel uit van het team van De Kristal Compagnie.

Uiterwaarden Wamel Dreumel Heerewaarden
Voor dit project leveren wij de Omgevingsmanager voor het IPM team van de opdrachtgever bestaande uit een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer.

Tien jaar in beweging

Geplaatst op 31/03/2017

Teamfoto_land-id_jubileum_2017_s

Met zo’n zestig gasten in een zonnig Sonsbeek vierden we op 30 maart jl. ons 10-jarig jubileum. Opdrachtgevers, teamgenoten en samenwerkings-partners genoten samen met ons van een inkijkje in verleden en netwerk van Land-id, van de grappige en tot nadenken stemmende Omdenkshow en natuurlijk van de gezellige borrel op het balkon. Iedereen bedankt!

Van links naar rechts: Loes, Jan, Michelle, Astrid, Sylvia, Eline en Samantha.

HIA-projecten van Land-id opgenomen als praktijkvoorbeelden

Geplaatst op 27/03/2017

140709_panorama5_turbines_s

Voor de verbinding A8-A9 en het opstelterrein nabij Uitgeest, gelegen binnen de Stelling van Amsterdam, stelde Land-id een HIA (Heritage Impact Assessment) op. Dit deed Land-id ook voor geplande windturbines nabij Kinderdijk. Beide HIA’s zijn door de RCE (Rijksdienst voor het Cultuurhistorisch Erfgoed) opgenomen als praktijkvoorbeeld hoe om te gaan met ontwikkelingen binnen Werelderfgoed.

Praktijkvoorbeeld HIA Stelling van Amsterdam
Praktijkvoorbeeld HIA Kinderdijk

Woudagemaal duidelijk zichtbaar na kappen laan

Geplaatst op 27/03/2017

Img_1517_a_s

Inmiddels zijn de werkzaamheden, volgend uit het inrichtingsvoorstel van Land-id, rondom het Woudagemaal in volle gang: het groen rondom de kolenbunker en de dieseltanks is gekapt en vooral de kap van de Populierenlaan langs de Gemaalweg heeft een groot ruimtelijk impact. Het Woudagemaal is op dit moment in haar volle glorie zichtbaar aan het einde van het Stroomkanaal. In de winter zullen er Iepen terug geplaatst worden.

Land-id viert feest!

Geplaatst op 27/03/2017

Voorkant-01_s

In 2017 viert Land-id haar 10jarig jubileum! Graag vieren we dat samen met de mensen met wie we de afgelopen tien jaar aan mooie projecten hebben mogen werken. Om in de toekomst mogelijk met een andere blik naar projecten te kijken, maar bovenal om er een leuke en gezellige middag van te maken, hebben we een inspirerende activiteit georganiseerd met een omdenkshow.

Minister en dijkgraaf stellen hoogwatergeul officieel in gebruik

Geplaatst op 20/02/2017

Minister van Infrastructuur en Milileu, Melanie Schultz van Haegen, en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe stellen op donderdag 23 februari de inlaat van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld officieel in gebruik. Er vindt die dag een officiële handeling plaats bij de inlaat van Veessen. Hiermee wordt het gebied officieel ‘hoogwaterveilig’. Voor de minister is dit de laatste oplevering van een Ruimte voor de Rivier-project. Na tien jaar intensieve betrokkenheid bij het programma, waarvoor zij als staatssecretaris in december 2006 de Eerste Kamer achter zich kreeg.

Jan Bouman als manager planontwikkeling en Astrid Stokman als riviertakmanager namens PDR hebben aan de basis gestaan van de maatregel en de gebiedsontwikkeling zoals die nu worden afgerond.

Nieuwe publicatie van RCE "Werken aan Werelderfgoed"

Geplaatst op 23/01/2017

Rce_werken_aan_werelderfgoed_s

De RCE heeft een nieuwe publicatie uitgebracht over Werken aan Werelderfgoed. We zijn er trots op dat daarin veel projecten staan waaraan Land-id, vanuit wisselende invalshoeken en bijdrage, heeft gewerkt. Zoals Schokland, Koloniën van Weldadigheid, Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Kinderdijk, Woudagemaal.

Publicatie RCE Werken aan Werelderfgoed

Praktijkvoorbeeld Kinderdijk

Praktijkvoorbeeld Koloniën van Weldadigheid

Koers op Kolonielandschap

Praktijkvoorbeeld Woudagemaal

De Oogst: Acht Wederopbouw-gebiedsdocumenten

Geplaatst op 30/11/2016

Foto_gebiedsdocumenten_rce_klein_s

In opdracht van de RCE stelde Land-id de gebiedsdocumenten op voor de acht landelijke wederopbouwgebieden. Een uitgebreide analyse van de kernkwaliteiten uit de Wederopbouwperiode leverde een kernkwaliteitenkaart op, waarop de belangrijkste landschappelijke en ruimtelijke structuren en elementen uit die tijd zijn aangeduid en toegelicht. De RCE heeft de rapportages van Land-id in een eenduidige brochure gezet, samen met de andere 22 Wederopbouwgebieden. En dit is resultaat! Daar zijn we best trots op.

Goedbezochte workshops

Geplaatst op 30/11/2016

Ontwerppilot_wog_land-id_slide_s

Op 23 en 24 november organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een symposium over de Wederopbouw. Land-id verzorgde daar twee erg goed bezochte workshops: “Van kernkwaliteit naar beleid” en “Van kernkwaliteit naar ontwerp”. Er werden interessante discussies gevoerd.

Lesson learned (één van de vele): de eerste stap is gezet (namelijk bewustwording en kennis vergaren); nu moeten de overheden ermee aan de slag en de koers bepalen (ambitie); en kunnen er (ontwerp/beleid)handvatten opgesteld worden om sturing te geven. Land-id deed een kleine voorzet.

Waterschap en RWS tekenen contract Apeldoorns Kanaal

Geplaatst op 26/10/2016

Waterschap Vallei en Veluwe gaat in opdracht van Rijkswaterstaat het groot onderhoud uitvoeren aan het Apeldoorns Kanaal tussen de keersluis het Bastion in Hattem tot de uitmonding in de IJssel. Vandaag tekenden directieleden Christiaan Stoffer van Rijkswaterstaat en Karl Blokland van Waterschap Vallei en Veluwe de realisatieovereenkomst.

Het buitendijkse deel van het Apeldoorns Kanaal bij Hattem wordt beheerd door Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Hattem en Heerde en Waterschap Vallei en Veluwe werken al langer nauw samen in de Veluwekroon. Dit samenwerkingsverband heeft als doel de kwaliteiten van het kanaal te verbeteren. Binnen dit samenwerkingsverband is het waterschap gevraagd om het groot onderhoud uit te voeren op dit deel van het kanaal. Hiermee wordt weer een volgende stap gezet om het Apeldoorns Kanaal weer mooi, schoon en veilig te maken

SNIP3-beslissing Scherpekamp genomen

Geplaatst op 17/10/2016

Tekening_ben_s

Op 13 oktober jl. heeft Ben Broens namens het Programmabureau Ruimte voor de Rivier de SNIP3-beslissing voor de Kadeverlaging Scherpekamp getekend. Op de 17e is deze beslissing formeel door de Hoofdingenieur-Directeur van RWS Oost-Nederland bekrachtigd.

Hiermee is het leeuwendeel van het werk van Land-id voor het project Kadeverlaging Scherpekamp klaar en kan de voorbereiding van de realisatie in gang worden gezet. De kade zal in de nazomer van 2017 worden verlaagd.

Aan de slag in de Achterhoek

Geplaatst op 24/08/2016

Foto_wildenborch_huis_s

Een nieuwe opdrachtgever voor Land-id. Waterschap Rijn en IJssel heeft Land-id gevraagd een snelle analyse uit te voeren naar en advies uit te brengen over het anti-verdrogingsproject Herstel Natte Natuur De Wildenborch. Samen met het projectteam zoeken we naar een kansrijke aanpak voor het project.

Nieuwe organisatie en nieuwe regio voor Land-id. Hebben we weer zin in!

Gebiedsvisie Varik-Heesselt

Geplaatst op 06/06/2016

Varikheesselt_s

In opdracht van de provincie Gelderland en de gemeente Neerijnen gaat Land-id de Gebiedsvisie Varik-Heesselt opstellen. Wij zijn hier erg trots op. Juist omdat de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld de eerste grote opdracht voor Land-id was, ervaren we het nu al heel bijzonder om betrokken te worden bij deze mogelijk volgende hoogwatergeul, één van de grootste opgaven op het gebied van waterveiligheid en gebiedsontwikkeling in Nederland op dit moment.

Samen met de bewoners, de ondernemers en de betrokken overheden gaan we op zoek naar
HET TALENT VAN DE DORPSPOLDER

Versterking van de Grebbedijk

Geplaatst op 29/02/2016

[afbeelding niet gevonden]

Wederom een project van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin Land-id een sleutelrol gaat spelen: het Waterschap Vallei en Veluwe heeft ons gevraagd de verkenning te starten naar versterking van de Grebbedijk.

Namens Land-id vult Ronald Löhr per 1 maart 2016 de IPM-rol van Projectmanager in.

Opdracht voor landelijke wederopbouwgebieden

Geplaatst op 20/01/2016

Luchtfoto_haskerveenpolder_s

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Land-id gevraagd om van acht landelijke gebieden, die typerend zijn voor de wederopbouwperiode, gebiedsdocumenten te maken. Voorbeelden zijn de Haskerveenpolder, de Noordoostpolder, Walcheren en Beltrum.

Loes van der Vegt, Samantha Hoogewerf en Eline van Rossum werken samen om de kwaliteiten van deze gebieden te beschrijven en handvatten mee te geven voor behoud en versterking van dit erfgoed.

Land-id werkt aan een veilig Maasdal

Geplaatst op 11/01/2016

Maas_in_arcen_projectteam_s

Per januari 2016 werkt Land-id aan drie dijkversterkingen langs de Maas.In opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei versterken we de komende twee jaar het Hoogwaterbeschermingsprogramma in noord-Limburg.

Astrid Stokman vult de IPM-rol Omgevingsmanager in voor de dijkversterkingen in Steyl, Arcen en Well, alledrie historische dorpen langs de Maas. Daarnaast trekt ze als Verkenningsmanager de totstandkoming van het Plan van Aanpak van Arcen en Well. Daar speelt naast de versterking van de waterkering ook de mogelijkheid van rivierverruiming door middel van een hoogwatergeul en/of dijkverlegging.Het bestuur wil tempo maken, de regio wil koppelkansen verkennen en de programmadirectie wil een sobere dijk. Genoeg uitdagingen dus!

Lovende woorden van ICOMOS

Geplaatst op 10/12/2015

Img_1350_s

Het adviesorgaan ICOMOS van UNESCO heeft lovende woorden gesproken over de door ons opgestelde Heritage Impact Assessment (HIA) voor het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam:

‘De HIA is zonder twijfel in technische zin goed uitgevoerd en is een goed voorbeeld van het uitvoeren van de ICOMOS-aanbevelingen ten aanzien van onderzoek naar de OUV en integriteit- authenticiteit, met een daadwerkelijke inspanning om een groot aantal mogelijke oplossingen voor te stellen. Elk alternatief is vanuit technisch oogpunt juist gedocumenteerd en mogelijke effecten op de OUV omvatten tevens integriteits- en authenticiteitsaspecten’.

Als team zijn we heel trots op dit oordeel!

Lees meer

Advies ICOMOS

Succesvol symposium Utrechtse Buitenplaatsen

Geplaatst op 10/11/2015

Stamu_symposium_buitenplaatsen_2015_03_m

Op 5 november jl. kwamen eigenaren van buitenplaatsen en vertegenwoordigers van rijk, provincie, gemeenten en diverse adviseurs in grote getalen samen in Kasteel de Haar. Hier organiseerde het Platform Utrechtse Buitenplaatsen haar vierde symposium. Dit keer met het thema ‘De buitenplaats verdient het’.

Dagvoorzitter was Jan Bouman van Land-id.

Tijdens het symposium stond de zoektocht centraal naar nieuwe economische dragers voor buitenplaatsen en landgoederen. De positieve energie en de erkenning van het grote belang van buitenplaatsen en landgoederen voor iedereen in de provincie Utrecht vormen een goed uitgangspunt voor een volgende stap in de richting van de duurzame instandhouding van dit bijzondere erfgoed. De buitenplaats verdient het!

Effecten bekend van opstelterrein en A8-A9 op Stelling van Amsterdam

Geplaatst op 11/10/2015

Locatie_opstelterrein_s

Land-id heeft in opdracht van ProRail en provincie Noord-Holland onderzoek gedaan naar de effecten van respectievelijk een opstelterrein langs de N203 en (zes varianten van) de verbinding A8-A9 op de Stelling van Amsterdam. Uit deze Heritage Impact Assessments blijkt dat er een (bij sommige varianten en combinaties beperkt) risico is voor het behoud van de status van de Stelling van Amsterdam als UNESCO Werelderfgoed.
De onderzoeksresultaten zijn door de provincie aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, toegezonden. Deze zal eind 2015 met een reactie komen,

Kantoor Land-id

Geplaatst op 24/04/2015

Schermafbeelding_2015-04-25_om_16

Na jaren gewerkt te hebben vanuit een ‘virtueel kantoor’ maken we nu de stap naar een echte kantoorlocatie. Met ingang van 1 mei kunt u ons bezoeken in het Kantoorgebouw De Enk, Tivolilaan 205 in Arnhem. Dit voormalige kantoor van AKZO sluit in onze ogen goed aan bij de sfeer en kwaliteit die wij als Land-id nastreven.

Koers op Kolonielandschap

Geplaatst op 14/01/2015

Schermafbeelding_2015-01-14_om_15

Op vrijdag 13 februari is Land-id één van de sprekers op de Wintermiddag van het Netwerk Historsich Cultuurlandschap 2015 met als thema ‘Koloniën van Weldadigheid, een UNESCO Cultural Landscape?’

Voor het volledige programma en om aan te melden klik op onderstaande link.

Lees meer

Nieuwsbericht

Geen windturbines bij Kinderdijk

Geplaatst op 30/10/2014

Gedeputeerde Staten hebben besloten de locatie Nedstaal in Alblasserdam te schrappen. De provincie heeft Land-id het onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat de impact van windturbines op het werelderfgoed van Kinderdijk onaanvaardbaar groot is. Met name de beleving en de ‘visuele integriteit van het ritme van de molens’ en het karakteristieke landschap worden door de plaatsing van windturbines aangetast.

Lees meer

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Energielandschappen Overijssel

Geplaatst op 01/09/2013

Land-id heeft de opdracht gekregen voor het uitwerken van voorbeelden van energielandschappen in Overijssel. Deze opdracht vormt een onderdeel van de uitvoeringsstrategie Energielandschappen Overijssel (ELO). ELO heeft als focus de koppeling van initiatieven op het gebied van duurzame energie aan ruimtelijke kwaliteit.

De komende periode gaan wij aan de slag met vier voorbeelden, gericht op zonneparken en biomassa productie. De voorbeelden zullen inzichtelijk maken welke stappen gezet moeten worden om duurzame energiebronnen goed in te passen in de omgeving. Ze bieden initiatiefnemers ondersteuning bij het ontwikkelen van hun ideeën, zodat de ruimtelijke gevolgen ervan binnen het provinciale omgevingsbeleid zullen passen.

Lees meer

Energielandschappen Overijssel

Nieuw in Nederland: Heritage Impact Assessment

Geplaatst op 26/03/2013

Land-id heeft de opdracht gekregen voor een Heritage Impact Assessment (HIA) voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiermee is Land-id het eerste bureau in Nederland dat aan de slag gaat met dit instrument van UNESCO.

Een Heritage Impact Assessment is een beoordeling van effecten van veranderingen in de omgeving op de Outstanding Universal Values van een Werelderfgoed. De assessment is integraal: het gaat om de cumulatieve effecten op de gehele site.

In de HIA voor de Hollandse Waterlinie beoordeelt Land-id de gevolgen van veranderingen rond het Lekkanaal en bedrijventerrein Het Klooster bij Nieuwegein. De vraag is wat de risico’s zijn van deze ontwikkelingen voor de mogelijke aanwijzing van de Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed. De rapportage wordt onderdeel van het nominatiedossier voor UNESCO.

Lees meer

Hollandse Waterlinie
Guidance on Heritage Impact Assessments

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is ingenieurskunst

Geplaatst op 19/12/2012

Voorkant1_s

De Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is opgenomen in het Jaarboek Landschaps-architectuur en Stedenbouw. Volgens de samenstellers is het ‘een van de meest spraakmakende onderdelen van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier’. ‘De hoogwatergeul belooft een fraai voorbeeld te worden van de waterbouwkundige ingenieurskunst in Nederland, die technisch vernuft weet te combineren met landschaps-architectonische creativiteit’.

Wij zijn er trots op dat we, namens de projectorganisatie bestaand uit de provincie Gelderland, Waterschap Veluwe, PDR Ruimte voor de Rivier en de gemeente Heerde, als manager planontwerp leiding hebben mogen geven aan dit project.

Gedeputeerde Staten hebben gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vastgesteld

Geplaatst op 19/12/2012

Schermafbeelding_2012-12-19_om_16

Gedeputeerde Staten hebben het gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vastgesteld. Dit is het vierde gebiedsprofiel in een reeks van 17. Met de introductie van deze profielen wil de provincie ruimtelijke kwaliteit als belangrijke voorwaarde stellen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Lees meer

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Gezamenlijke koers voor buitengebied Salland

Geplaatst op 10/07/2012

Op 8 juni 2012 heeft ook de laatste van de drie samenwerkende gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een eenduidig ontwikkelingsgericht beleid voor het Sallandse buitengebied. Land-id gaf procesmatig en inhoudelijk leiding aan de vernieuwing van de bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan buitengebied biedt ontwikkelingskansen voor ondernemers waarbij tegelijk de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied voldoende wordt gewaarborgd. Voorbeelden van ruimte die het plan geeft, zijn kansen voor nevenactiviteiten ter bevordering van multifunctionele landbouw en extra mogelijkheden voor karakteristieke panden.

Lees meer

Projectmanagement Salland

Contact

Land-id

Postadres:
Mauvestraat 66
6813 JN Arnhem

Bezoekadres:
Kantoorgebouw De Enk
Tivolilaan 205 in Arnhem

E-mail:

Natuurlijk kunt u ook één van de partners bellen of mailen (zie tabblad TEAM).

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact op
06 15 41 78 04

Jan_20151009_zw_crop_s

Jan Bouman

partner

Als project- en omgevingsmanager ben ik in mijn element in projecten met een veelzijdige inhoudelijke opgave en complexe besluitvorming. Mijn creativiteit, kennis en ervaring helpen bij het oplossen van vraagstukken in het landelijk gebied. In projecten zet ik mijn overtuigingskracht en sociale vaardigheden in en laat ik ook mijn persoonlijke kant zien. Hierdoor lukt het om ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen en partijen te binden aan het resultaat. Dit komt in uitdrukking in jarenlange en veelvuldig terugkerende samenwerking met opdrachtgevers en hun partners.

Mijn basis ligt in de opleiding tot landschapsarchitect. In 2007 heb ik Land-id opgericht.

06 5254 7610

Linked-in Jan

Terug naar teamoverzicht

Loes_20151009_zw_crop_s

Loes van der Vegt

partner

Mijn kracht ligt in de combinatie van het ontwerpen van creatieve concepten en het begeleiden van gebiedsprocessen. Mijn hart ligt bij grootschalige ontwerpopgaven. Daar kan ik een bijdrage leveren aan het vormgeven en realiseren van de ambities uit het gebied. Voor mij is een project een succes als de partijen in het gebied zich verbinden, samenwerken en genieten van het resultaat.
Met Land-id geef ik vorm en inhoud aan het relatief nieuwe instrument ‘Heritage Impact Assessment’ voor UNESCO Werelderfgoed. Inmiddels zijn wij daarin toonaangevend in Nederland.

Na mijn opleiding Tuin- en landschapsinrichting in Velp heb ik in Utrecht de studie Planologie gedaan. Sinds 2009 ben ik partner bij Land-id.

06 5012 2660

Linked-in Loes

Terug naar teamoverzicht

Astrid_20151009_zw_crop_s

Astrid Stokman

partner

Als projectmanager of strategisch omgevingsmanager in grote, complexe ruimtelijke projecten zorg ik voor vroegtijdige, open en zakelijke samenwerking met alle stakeholders. Ik stuur op de integratie tussen het ontwerp- en het participatieproces en de raakvlakken daarvan met grondverwerving en communicatie. Juist daar liggen de kansen om mooie resultaten te halen. In het bestuurlijke spoor zorg ik voor een prettige samenwerking en duidelijkheid. Mensen zeggen van mij dat ik scherp én verbindend ben, dat ik van het proces én de inhoud ben en dat mijn enthousiasme aanstekelijk is.

Ik ben in Leiden opgeleid als bestuurskundige en sinds 2013 verbonden aan Land-id.

06 4034 7502

Linked-in Astrid

Terug naar teamoverzicht

Samantha_20151009_zw_crop_s

Samantha Hoogewerf

senior landschapsarchitect

Mijn interesse gaat vooral uit naar het grootschalig en regionaal ontwerp. In de jaren dat ik bij diverse advies- en ontwerpbureaus werkte, heb ik mij gespecialiseerd in regionale projecten en heb ik mij ontwikkeld als ervaren adviseur en projectleider. In mijn werk gebruik ik graag het ontwerp en de verbeelding om de betrokken partijen te enthousiasmeren, de discussie met elkaar aan te gaan en tenslotte alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Vaak is het beeld daarbij het middel en niet het doel op zich.

Mijn opleiding tot landschapsarchitect heb ik gevolgd in Velp en Wageningen. De afgelopen jaren heb ik regelmatig advieswerk voor Land-id gedaan en in 2015 ben ik in dienst getreden.

06 2903 8444

Linked-in Samantha

Terug naar teamoverzicht

Barbara_zw_vierkant2_s

Barbara van Dijk

partner

Als landschapsarchitect, met affiniteit voor stedenbouw, zet ik mijn vermogen in om met inspirerende en creatieve concepten te komen voor verschillende gebiedsopgaven in zowel het landelijke als het stedelijke gebied. Die kracht zet ik ook in bij het vormgeven en begeleiden van de gebiedsprocessen. Mijn jarenlange ervaring met ontwikkelende partijen, overheden, particulieren en ondernemers als opdrachtgever, zorgt dat ik de verschillende werelden en belangen goed begrijp en met elkaar kan verbinden. Ik haal dan ook energie uit het samen werken aan een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.

Aan de Hogeschool Larenstein in Boskoop, heb ik de opleiding Tuin- en landschapsinrichting gevolgd. Sinds 2004 ben ik geregistreerd landschapsarchitect en sinds september 2019 werkzaam bij Land-id.

06-29163862

Linked-in Barbara

Terug naar teamoverzicht

Michelle_zw2_s

Michelle Leemkuil

landschapsarchitect

Ik ben een creatieve duizendpoot, die zich graag bezig houdt met het landschap om ons heen. Tijdens mijn afstudeeronderzoek naar het culturele landschap in Nepal heb ik geleerd met verschillende culturen te werken. Ik kan mijn verhaal duidelijk overbrengen en weet om te gaan met complexe omstandigheden. Ik vind het belangrijk dat de historische en culturele elementen in het landschap behouden worden en het onderliggende verhaal zichtbaar blijft. Het maken van adviezen over ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, hergebruik en participatie zijn voor mij een manier om betrokken partijen bewuster te maken, waardoor er duurzamer met het landschap omgegaan kan worden.

Sinds november 2016 ben ik afgestudeerd in de studie Landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Sinds februari 2017 werk ik bij Land-id.

06 1543 4357

Linked-in Michelle

Terug naar teamoverzicht

Inge_zww_vierkant_s

Inge Hoekstra

landschapsarchitect

Landschapsarchitect ben ik op mijn eigen manier. Ik kijk graag naar alles op me heen. En ben nieuwsgierig naar hoe alles werkt. Dit komt goed van pas bij projecten waar alle disciplines samenkomen. Daarbij leer ik het landschap niet alleen vanuit mijn eigen perspectief kennen, maar ook vanuit de blik van diverse specialisten en gebruikers. Dit geeft mij de uitdaging om vervolgens alles in goede samenhang in elkaar te laten passen, op zo’n manier dat dit ook een mooi landschap oplevert. Hierbij vind ik het belangrijk dat het ook een verhalend landschap is waar bezoekers de karakteristieken en geschiedenis van het gebied terug kunnen zien.

Sinds juli 2018 ben ik landschapsarchitect bij Land-id.

06-42516923

Linked-in Inge

Terug naar teamoverzicht

Ruby_zw_vierkant_s

Ruby Neugebauer

junior adviseur

Ik ben een jonge ruimtelijke professional met een oprechte interesse in mijn omgeving. Dit uit zich in een collegiale houding op de werkvloer en in een natuurlijk contact met bewoners. Het uitdenken van strategieën en werkvormen, om zo veel mogelijk mensen op een effectieve manier te laten participeren, intrigeerde mij al tijdens mijn studie. Hoe mooi is het als je mensen zonder enige ruimtelijke achtergrond toch de juiste handvatten kan bieden om gezamenlijk na te denken over de toekomst van hun leefomgeving!

Door deze interesse te combineren met mijn gevoel voor belangen, relaties, procedures en ruimtelijke kwaliteit draag ik op mijn eigen manier bij aan een duurzame toekomst.

De stage voor mijn afgeronde master Ruimtelijke Planning aan de Wageningen Universiteit heb ik gelopen bij Land-id. In november 2019 is dit voortgezet met een dienstverband.

06-15 08 77 26

Linked-in Ruby

Terug naar teamoverzicht

Pasfoto_anneriek_z-w_s

Anneriek Simons

landschapsarchitect

Ik ben een enthousiaste en nieuwsgierige landschapsarchitect. Mijn interesse gaat uit naar zowel de stedelijke als landelijke ontwerpopgaven. Ik ga graag het gesprek aan om belangen helder te krijgen en neem de verschillende partijen mee in de ontwerpstappen, om zo tot een gedragen plan te komen. Het ontstaan en gebruik van ons landschap fascineert mij. De komende tijd gaat er veel veranderen in het landelijk gebied. Ik zie het als een grote uitdaging om ons landschap te verduurzamen, maar ook aantrekkelijk en leesbaar te houden.

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de Wageningen University, daarna heb ik bij verschillende ontwerpbureaus gewerkt. Sinds maart 2020 werk ik bij Land-id, daarnaast volg ik de Beroepservaringsopleiding voor landschapsarchitecten.

06-53317101

Linked-in Anneriek

Terug naar teamoverzicht

Foto_rob_land-id_s

Rob Stuijt

junior landschapsontwerper

Ik ben altijd gepassioneerd geweest over het systeem-functioneren van het landschap. Ik vind het interessant om te begrijpen hoe verschillende processen in het landschap elkaar beïnvloeden. Aan de hand daarvan kom ik met oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken die de eigenheid van de plek en de huidige en toekomstige gebruikers respecteren. In dit ontwerpproces, is het van belang om gemakkelijk te kunnen schakelen tussen verschillende vakdisciplines en schaalniveaus. Dit heb ik tijdens mijn studie landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit goed leren beheersen. Tot slot werk ik met veel plezier aan het vormgeven en visualiseren van het landschap van de toekomst.

Sinds maart 2020 ben ik landschapsontwerper bij Land-id.

06-29011796

Linked-in Rob

Terug naar teamoverzicht

Brecht_websitefoto_s

Brecht Leseman

junior landschapsontwerper

De processen die het landschap vormen intrigeren mij, zowel de landschappelijke processen als de maatschappelijke processen. Het is een krachtenveld met vele touwtjes waar je aan kan trekken, maar ook verstrikt in kan raken. Als landschapsontwerper maak ik scherpe analyses, probeer samenhang te doorgronden en kom vervolgens met strategische oplossingen die bijdragen aan een mooier en duurzamer landschap. Ik vind het belangrijk dat deze oplossingen naadloos aansluiten bij de kansen die het landschap te bieden heeft. Ik ben betrokken, heb een onderzoekende en constructieve houding en ik probeer anderen deelgenoot te maken van mijn fascinatie en enthousiasme.

In juni 2019 studeerde ik af aan Wageningen University als landschapsontwerper. Sinds april 2020 werk ik bij Land-id.

06-27476212

Linked-in Brecht

Terug naar teamoverzicht

Een nieuw iD?

Land-id vernieuwt

Opdrachtgever -

Samenwerking -

Periode 2020

-

Omgevingsvisie

Waardenatlas van Arnhem

Opdrachtgever Gemeente Arnhem

Periode Juli 2019 - lopend

De gemeente Arnhem is gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. Eén van de dragers van de omgevingsvisie is het DNA van Arnhem. Om dit te kunnen gebruiken bij het proces van de omgevingsvisie, is het van belang om het DNA goed te karakteriseren en op een heldere en inspirerende manier te ontsluiten.

Land-id aan het werk

Er is een ruime hoeveelheid informatie over de geschiedenis en karakteristieken van Arnhem. De behoefte is nu om de veelheid aan beschikbare informatie te structureren en te bundelen tot het verhaal van Arnhem. De ambitie hierbij is om een stap te zetten in de ontwikkeling van een atlas waar de waarden van Arnhem in tijd en ruimte zijn vastgelegd, een waardenatlas voor Arnhem. Het gaat daarbij om alle waarden die van belang zijn voor het ruimtelijk DNA van Arnhem, ontstaan door sociaal maatschappelijke of economische gebeurtenissen.

Om de informatie te structureren, werken we via twee lijnen; de tijdlijn en de themalijn.
• Tijdlijn – Hierin staan per tijdsperiode de belangrijkste gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor het DNA van Arnhem.
• Themalijn – Hierin maken we een verdeling van de belangrijkste bepalende onderdelen per thema; zoals bodem, cultuurlandschap en stedelijke groei. Per thema geven we aan wat de belangrijkste stappen in de (ruimtelijke) ontwikkeling van Arnhem zijn.

Deze twee lijnen vormen het fundament voor het DNA van Arnhem en dienen als onderlegger voor de omgevingsvisie. De bundeling van deze resultaten vormt de inhoudelijke basis voor de waardenatlas van Arnhem. Uiteindelijk worden de resultaten gecommuniceerd via een digitaal portal.

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Projectmanagement Landgoederen Baakse Beek

Opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel

Periode November 2017 - lopend

Tussen Ruurlo en Vorden bevindt zich een kleinschalig landschap met een tiental landgoederen. De mens gebruikt dit landschap voor melkveehouderij, productiebos en recreatie. De onder die functies liggende waarden van natuur en erfgoed staan onder druk door verdroging, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Het waterschap heeft de handschoen opgepakt.

Land-id aan het werk

Op verzoek van de provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst heeft het waterschap Rijn en IJssel in dit project de rol van gebiedsregisseur. Water verbindt. En het watersysteem blijkt sturend te zijn in de structurele oplossingen, die het gebied toekomstbestendig moeten maken. Oplossingen die de functies van landbouw, natuur en recreatie duurzaam ondersteunen met andersom landgebruik dat passend is bij de natuurlijke (water)omstandigheden.

In 2018 is samen met provincie, gemeente, landgoederen en LTO een ontwikkelvisie opgesteld voor het gebied. Kern daarvan is het hervormen van het huidige rationele watersysteem van relatief diepe, rechte watergangen dat primair gericht is op afvoeren van overtollig water, naar een watersysteem dat gebruik maakt van natuurlijke laagtes en kwel: primair gericht op het vasthouden van water.

De komende jaren (2019-2022) wordt de ontwikkelvisie uitgewerkt in een handvol concrete uitvoeringsplannen voor herinrichting van het watersysteem in deelgebieden c.q. op landgoederen. Tegelijk wordt een proces opgestart voor de landbouwtransitie. De landgoederenzone Baakse Beek in Bronckhorst fungeert daarbij officieel als gebiedspilot voor het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Achterhoek. Een proeftuin voor de overgang naar natuur inclusieve kringlooplandbouw. Een proeftuin voor de droogteaanpak op de zandgronden in Oost-Nederland. En een prachtvoorbeeld van ruimtelijke adaptatie met het oog op klimaatverandering.

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

Redeneerlijn en Managementplan Limes

Opdrachtgever Provincie Utrecht

Periode 2017

De Limes is onderdeel van de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO werelderfgoed. Vanuit gemeentelijke en maatschappelijke belangen blijkt het niet haalbaar het complete gebied in de kernzone op te nemen. De ambitie is nu om gebieden met cultuurhistorische waarden in een bufferzone op te nemen.

Land-id aan het werk

De provincie Utrecht heeft Land-id gevraagd een logische en gedragen redeneerlijn op te stellen voor het instellen van bufferzones. Nadat wij deze opdracht met succes hadden afgerond, werd ons gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een managementplan voor de Limes.

Beoogd resultaat van deze opdracht is een eerste concept van het Managementplan voor de Limes. Land-id leidt en begeleidt het proces van de totstandkoming van dit concept. Inhoudelijke inbreng wordt verzorgd door de Werkgroep Limes. Daarnaast worden ook de betrokken gemeenten gevraagd inbreng te leveren en is afstemming met de Duitsers van belang.

Vanuit Land-id voert Loes van der Vegt deze opdracht uit.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Participatie Aan de Gooise Kust

Opdrachtgever Gemeente Gooise Meren

Periode mei - september 2019

De gemeente Gooise Meren wil dat het watertoerisme en de recreatie in en om Muiden, Muiderberg en het Naarderbos een impuls krijgt. Om richting te geven aan deze ambitie is de gemeente gestart met visievorming voor de Gooise Kust. Deze uitwerking van de Economische Visie geeft richting aan de ontwikkeling van het kustgebied en krijgt een plek in de gemeentelijke Omgevingsvisie. Het proces van de visie is opgedeeld in drie fases. Land-id heeft de eerste fase, inventarisatie van kwaliteiten en ambities ophalen, begeleid.

Land-id aan het werk

De toekomst maak je samen. Om die reden gaat de gemeente Gooise Meren in gesprek met de bewoners, ondernemers en gebruikers van de Gooise Kust. Door de kwaliteiten, kansen, knelpunten en dromen in beeld te brengen is het mogelijk een agenda te ontwikkelen voor de visievorming over de Gooise Kust. Naast de algemene regels voor succesvolle participatie als invloed, transparantie, gelijkwaardigheid en redelijk debat zijn in deze fase van het proces vier punten cruciaal:
• de juiste breedte en diepgang van onderwerpen/ thema’s;
• in gesprek met representatieve deelnemers;
• data omzetten in begrijpelijke informatie;
• stakeholders binden aan het project.

Om invulling te geven aan deze punten bestaat onze aanpak bestaat uit drie onderdelen:
• thema-bijeenkomsten;
• een online spoor;
• een integrale terugkoppeling.
Via creatieve werksessies en via een digitaal platform (online enquête en social media) hebben bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden inbreng geleverd. Dit is beeldend samengevat in vier kaarten: kwaliteiten, opgaven, kansen en knelpunten.

Het resultaat is een agenda voor de visie waarbij het draait om drie kernpunten; identiteit, balans en samen. De identiteit van de Gooise Kust geeft inspiratie bij ontwikkelingen in de toekomst. Het vinden van de balans tussen drukke en rustige delen biedt helderheid waar een ontwikkeling passend is. Tot slot wordt in de agenda het belang om samen met bewoners, ondernemers en andere betrokken de visie op te stellen te benadrukken.

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“‘Je hebt nu de kans om over de kwaliteiten na te denken, over het perspectief dat je wilt’”

Inwoner

“‘Diversiteit langs de hele kust is de kracht van dit gebied’ ”

Inwoner

Water en ruimte

MIRT-verkenning Meanderende Maas

Opdrachtgever Waterschap Aa en Maas

Samenwerking Witteveen+Bos, Tauw en Drift

Periode November 2017 - lopend

De projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het gebied voldoet dan aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Met de versterking van de 25 km lange dijk tussen Ravenstein en Lith, in combinatie met verruiming van de Maas, worden in de toekomst zo’n 270.000 mensen beschermd tegen overstromingen. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

Land-id aan het werk

Eind 2019 besluit de stuurgroep Meanderende Maas over het voorkeursalternatief. Dat voorkeursalternatief bestaat uit een integraal en samenhangend pakket maatregelen die het gevolg zijn van het krachtige samenspel tussen dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Zoals gebruikelijk in een verkenning wordt in beeld gebracht wat alle mogelijke, samenhangende maatregelen zijn. De gehele breedte van het speelveld is in beeld gebracht in de mogelijke alternatieven. De volgende stap is dat hieruit drie kansrijke alternatieven worden samengesteld die in november door de stuurgroep worden vastgesteld

Naast de samenwerking op bestuurlijk niveau is er ook een brede participatieve aanpak met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en de overheden. Hierin staan de werkplaatsen centraal. Iedere maand komt een groep van circa 45 deelnemers bijeen om samen na te denken over en te werken aan de plannen. Alle ideeën, beelden, twijfels en belangen komen letterlijk en figuurlijk op tafel. De werkplaatsen worden door de deelnemers als zinvol en plezierig ervaren.

Lees meer
Meanderende Maas

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Wat ik zie is dat we echt met de mensen in gesprek zijn, onder meer in de zogenaamde ‘werkplaatsen’. Dat heeft zes mooie nieuwe invalshoeken opgeleverd, variërend van ‘alleen dijken verhogen’ of ‘alles in het rivierbed’ tot ‘duurzame dijk’. Een alternatief met energiewinning en nieuwe natte teelten in de uiterwaarden, dat zou ik vooraf absoluut niet bedacht hebben.

William de Kleijn, DB-lid waterschap”

Erfgoed en ruimte

Vergunningvrij bouwen in en om werelderfgoed

Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Periode 2017

Het motto van de in 2020 in te voeren Omgevingswet is ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Bij werelderfgoederen kan er spanning ontstaan met de borging van het behoud van kwaliteit. Een motie vanuit de Tweede Kamer laat zien dat er op dit punt zorgen bestaan.

Land-id aan het werk

De tweeledigheid van enerzijds ruimte bieden voor initiatieven en anderzijds ruimte inperken ter bescherming van kwaliteit zien we terug bij de combinatie van vergunningvrij bouwen en het behoud van Nederland werelderfgoed. De mogelijkheden van vergunningvrij bouwen zijn gecreëerd om nodeloze bureaucratie te voorkomen, om ruimte te geven voor (in dit geval zeer kleinschalige) ontwikkeling.

De ambitie voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is helder: de bescherming van het Nederlandse Werelderfgoed moet op de juiste manier geborgd worden in het vernieuwde omgevingsrecht. Doel is om ongewenste ontwikkelingen die de uitzonderlijke universele waarde (Outstanding Universal Value – OUV) kunnen aantasten, zo veel mogelijk te voorkomen. De vraag is of de mogelijkheid van vergunningvrij bouwen een risico vormt voor het behoud van de OUV van een of meer van de Nederlandse werelderfgoederen.

Land-id is met deze vraag aan het werk gegaan. In januari 2018 leveren we de resultaten van ons praktijkonderzoek op.

Terug naar projectoverzicht

Energie en ruimte

Handreiking energietransitie Winterswijk

Opdrachtgever Gemeente Winterswijk en RCE

Periode augustus 2018 - lopend

De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Voor een deel zal deze opgave gerealiseerd worden door toepassing van zonneparken. Het cultuurhistorische landschap van Winterswijk is kwetsbaar en de uitdaging is om zonneparken ruimtelijk en sociaal in te passen.

Land-id aan het werk

Land-id brengt initiatiefnemers, bewoners, ambtenaren en bestuurders samen in interactieve werksessies. Daarin gaan betrokkenen met elkaar het gesprek aan over samenwerking en landschappelijke kwaliteitseisen bij het ontwikkelen van plannen voor hernieuwbare energie. Hierbij rekening houdend met de kwaliteiten van bijzondere Winterwijkse land- en het noaberschap. Deze dialoog zetten wij om in een handreiking die initiatiefnemers van zonneparken helpt bij het ontwikkelen van goede plannen, die door de omwonenden en bestuurders gedragen worden.

Hoe werkt dat dan? In drie hoofdstappen bouwen wij de handreiking op:

 • Welke voorbeelden kennen we? Welke worden als goed ervaren en welke juist niet?
 • Wat doet het met de mensen? Wie wil / moet gehoord worden en waarover gaat het gesprek dan?
 • Wat doet het met het landschap? Voegt het kwaliteiten toe of gaat het ten koste van het landschap?

Door samen met betrokkenen deze drie stappen te doorlopen is het resultaat een werkend en effectief beleidsinstrument.

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

MIRT-verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort

Opdrachtgever Provincie Gelderland

Samenwerking Witteveen+Bos en Rho

Periode juli 2018 - heden

Al enige jaren werken vijf gemeenten, provincie, waterschap, Rijk een Natuurmonumenten samen aan de MIRT-verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort. In dit gebied vanaf Arnhem tot en met het Rhederlaag liggen opgaven en kansen voor hoogwaterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, recreatie, landbouw en duurzame energiewinning.

Land-id is in dit project verantwoordelijk voor het integrale ontwerp. Wij brengen onderzoeksresultaten en belangen samen in een ontwerp voor een voorkeursalternatief. Deze technische, maatschappelijke en bestuurlijke inbreng is verzameld aan de hand van twee door Land-id ontwikkelde onderzoeksalternatieven, Creatief Sturen en Avontuurlijk Loslaten.

Verder verzorgt Land-id de politiek-bestuurlijke advisering en voert het de milieueffectrapportage voor landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit uit.

Begin 2020 moeten de gemeenten een intergemeentelijke structuurvisie vaststellen en wordt de Minister gevraagd de MIRT2-beslissing te nemen. Daarna kunnen de plannen worden uitgewerkt.

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

HIA Noordelijke Randweg Utrecht

Opdrachtgever Gemeente Utrecht

Periode augustus - november 2017

Op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) staan regelmatig files. Deze zetten de leefbaarheid voor bewoners van Overvecht onder druk, omdat ze geluidsoverlast en luchtvervuiling veroorzaken. De doorstroming zou aanzienlijk verbeteren als kruisingen met de NRU ongelijkvloers worden en aansluitingen gewijzigd worden.

Deze aanpassingen conflicteren mogelijk met de belangen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Gemeente Utrecht laat daarom onderzoeken wat de effecten en consequenties zijn op het erfgoed en voor de UNESCO-nominatie.

Land-id aan het werk

Land-id beoordeelt de effecten van de ontwikkeling en de mogelijke consequenties voor de UNESCO-nominatie met behulp van een Heritage Impact Assessment (HIA). Dit is een vaste methodiek die is ontwikkeld door ICOMOS (International Council On Monuments and Sites), het adviesorgaan van UNESCO. Hierbij beoordelen wij zowel de lokale effecten van de ingrepen als de effecten op het toekomstige Werelderfgoed als geheel.

In deze HIA wordt de opwaardering van de NRU beoordeeld aan de hand van maar liefst tien mogelijke alternatieven, die onderling verschillen op basis van de inrichting van de drie verkeerspleinen. Wij nemen de beoogde ontwikkelingen rondom het tuincentrum ten noordoosten van de NRU, de recreatieve functies te fort Gagel, en de verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de Klopvaart globaal mee. Land-id laat in duidelijke taal en visualisatie zijn hoe de alternatieven de waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie beïnvloeden en welke risico’s dit heeft voor de nominatie. Uiteraard geven wij ook aanbevelingen.

Terug naar projectoverzicht

Energie en ruimte

Energietransitie Gooi en Vechtstreek

Opdrachtgever Regio Gooi en Vechtstreek

Samenwerking Pondera

Periode september 2018 - lopend

Het samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek ontwikkelt een warmtetransitie- en een regionale omgevingsvisie. Een belangrijk vraagstuk daarbij is de impact van de energietransitie. Aan Land-id is de vraag gesteld om een rapportage opstellen die inzicht geeft in de impact en inpasbaarheid van diverse vormen van duurzame energie in het Gooi en Vechtstreek. Deze rapportage moet de betrokken bestuurders en raadsleden inzicht geven in de opgave, de mogelijkheden die in deze regio wel of niet aanwezig zijn en de vertaling hiervan naar beleid in een omgevingsvisie.

Land-id aan het werk

In dit project draait het om het samenspel tussen landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, de ruimtelijke verschijningsvorm van de energietransitie en de potentiële energieopbrengst. Wij zoeken naar een evenwicht tussen deze drie onderdelen, om zo de mogelijkheden voor energie in het Gooi en Vechtstreek in beeld te brengen. Op regionale schaal formuleren wij de kernkwaliteiten en benoemen de essentiële kenmerken van deze kernkwaliteiten. Tevens bepalen wij de verschillende vormen van hernieuwbare energie die hier rendabel zijn.

Op een aantal representatieve voorbeeldlocaties confronteren wij de kernkwaliteiten met de energievormen. Hiervoor organiseren wij energie expertsessies, om te onderzoeken waar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende vormen van energiewinning liggen. Tot slot reiken we bouwstenen en spelregels voor het Gooi aan. Deze bouwstenen en spelregels bieden handvatten om te bepalen waar welke vormen van energie wenselijk zijn. Dit geeft mede richting aan te maken beleidskeuzes voor bijvoorbeeld de regionale omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma.

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Ontwikkelvisie Landgoederen Baakse Beek

Opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel

Periode november 2017 - april 2019

Tussen Ruurlo en Vorden bevindt zich een kleinschalig landschap met een tiental landgoederen. De mens gebruikt dit landschap voor melkveehouderij, productiebos en recreatie. De onder die functies liggende waarden van natuur en erfgoed staan onder druk door verdroging, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Het waterschap heeft de handschoen opgepakt.

Land-id aan het werk

In 2014 heeft het waterschap samen met zijn gebiedspartners een Ontwikkelperspectief Baakse Beek en Veengoot vastgesteld. De opgave begin 2018 was om dit ontwikkelperspectief voor het benedenstroomse deel van de Baakse Beek de landgoederenzone in Bronckhorst invulling te geven. Wat gaan we doen met het grondwaterpeil en met de watergangen? Hoe gaan we voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water? Hoe kunnen de landgoederen profiteren van de groeiende vrijetijdseconomie? En hoe behouden we tegelijk het waardevolle erfgoed in de vorm van monumentale gebouwen en het cultuurhistorische landschap? Later kwam daar prominent de vraag bij: hoe kan de landbouw tegelijk rendabel blijven en duurzaam worden?

Vlak voor de zomer van 2019 hebben de colleges van Bronckhorst, Gelderland en Rijn en IJssel de onder leiding van Land-id opgestelde ontwikkelvisie vastgesteld als kansrijke, toekomstbestendige oplossingsrichting voor het gebied. Kern van de visie is het hervormen van het huidige rationele watersysteem van relatief diepe, rechte watergangen dat primair gericht is op afvoeren van overtollig water, naar een watersysteem dat gebruik maakt van natuurlijke laagtes en kwel: primair gericht op het vasthouden van water. De ontwikkelvisie is nu de basis voor verdere uitwerking en uitvoering.

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

Gebiedsdocumenten wederopbouwgebieden

Opdrachtgever Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Periode 2016

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dertig wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. In deze periode is een groot deel van Nederland opnieuw ingericht. De geselecteerde gebieden geven een goed beeld van hoe er na de oorlog gedacht, gebouwd en ingericht werd en kunnen worden beschouwd als toonbeelden van de Wederopbouwperiode. Dit geldt ook voor de acht landelijke wederopbouwgebieden: Haskerveenpolder, Vriezenveen, Noordoostpolder, Beltrum, De Groep, Walcheren, De Scheeken en Maas- en Waal-west.

Land-id aan het werk

Land-id stelde in opdracht van de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed (RCE) de gebiedsdocumenten op voor de acht landelijke wederopbouwgebieden. De gebiedsdocumenten bestaan uit een uitgebreide analyse van de wederopbouwkenmerken zoals de groenstructuur, bebouwing, infrastructuur, massa-ruimte, verkavelingsstructuur en waterstructuur. De hoofdstructuur van het gebied vanuit de wederopbouwperiode is verbeeld in een heldere kernkwaliteitenkaart.

Resultaat is een achttal eenduidige, beeldende en overzichtelijke documenten met als doel om kennis, inzicht en begrip van de cultuurhistorische waarden van de wederopbouwgebieden te bieden. Hiermee kunnen overheden weloverwogen keuzes maken in planvormingsprocessen.

Tijdens het tweedaags symposium over de Wederopbouw hebben de wethouders en minister de een intentieverklaring ondertekend over de omgang met de wederopbouwgebieden. Op dit symposium heeft Land-id twee workshops georganiseerd waarin een mogelijke doorvertaling van de wederopbouw-kernkwaliteiten werd gegeven: “Van kernkwaliteit naar beleid” en “Van kernkwaliteit naar ontwerp”.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Het Verhaal van Flevoland

Opdrachtgever Provincie Flevoland

Samenwerking Bureau Buhrs

Periode 2017-2018

De provincie gaat met haar partners en bewoners aan de slag met het ontwikkelen van het provinciale programma (uitwerking van de omgevingsvisie) ‘Het Verhaal van Flevoland’. Dit programma legt onder andere de beleidsmatige kaders, instrumenten, acties en financiële kaders vast. In het programma Verhaal van Flevoland worden bovendien het landschaps- en erfgoedbeleid van de provincie Flevoland geïntegreerd.

Land-id aan het werk

Om het programma ‘Het Verhaal van Flevoland’ goed te laten aansluiten bij de beelden die de burgers, partners en experts bij de toekomst van Flevoland hebben, is een gebiedsproces opgestart. In dit gebiedsproces brachten we het huidige en toekomstige Verhaal van Flevoland met bewoners in beeld. Hierbij werkten we toe naar een concreet beeld van wat de Flevolandse eigenheid (fysiek en mentaal) is en hoe we deze eigenheid kunnen meenemen naar de toekomst, zodat Flevoland meer van de mensen wordt.

Het gebiedsproces bestond naast deskstudie uit kwalitatieve dieptesessies en een online spoor. Centraal stonden de vragen: Wat is de Flevolandse eigenheid en hoe nemen we het bijzondere en het kenmerkende van Flevoland mee naar de toekomst?

De deskstudie bracht eerdere rapporten en visies in kaart en legde zo de basis voor een verdere verdiepingsslag in het gebiedsproces. In de kwalitatieve dieptesessies kregen de bewoners uit de Flevolandse gemeenten het podium om door middel van verschillende werkvormen hun verhalen over Flevoland te delen. Ze deelden verhalen over hun mooiste plekken van Flevoland, de iconische plekken van de provincie en de typische mentale eigenheid. Ook spraken de inwoners over wat voor de toekomst belangrijk is in het Verhaal van Flevoland en wat de rol van de provincie zou moeten zijn. Ook het online spoor gaf dit podium, hetzij niet tijdens een fysieke ontmoeting maar via het delen van een verhaal op de internetpagina www.flevoverhaal.nl.

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Mensen uit het hele land zijn hier naar- toe gekomen. We zijn een melting pot. Allen hebben we ons eigen verhaal en
onze eigen cultuur meegenomen.”

Inwoner Noordoostpolder

Water en ruimte

Verkenning Hoenwaard 2030

Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe

Periode 2018

De Verkenning Hoenwaard 2030 is een initiatief van Waterschap Vallei en Veluwe waarbij wordt samengewerkt met de partners gemeente Hattem, Heerde, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en ondernemers. Op dit moment is het onduidelijk hoe de diverse partijen, belangen en partners op de langere termijn tegen de toekomst van de Hoenwaard aankijken en bestaat het gevaar van telkens korte termijn beslissingen en oplossingen. De opdracht is: Hoe kunnen de afwegingen inzichtelijk maken zodat de partners een verstandige beslissing kunnen nemen voor de lange(re) termijn?

Land-id aan het werk

Voor het uitvoeren van de verkenning is een planproces ontwikkeld waarin met zowel de eigenaren en gebruikers als de overheden wordt samengewerkt in een werkgroep. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken van de verschillende toekomstscenario’s. Als eerste stap zijn de ambities in beeld gebracht. Mede op basis van deze ambities zijn aan de hand van scenario’s, ook wel schilderijtjes genoemd, de hoekpunten van het speelveld in beeld gebracht. De sprong naar voren. Vervolgens worden de verschillende scenario’s beoordeeld op hun kracht en zwakte. De inzichten die hieruit ontstaan zijn de input voor het brede debat over de toekomst van de Hoenwaard om vervolgens tot een keuze te komen.

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Aanloopdossier Nieuwe Hollandse Waterlinie

Opdrachtgever Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Periode 2014 - heden

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat samen met zes andere sites op de voorlopige lijst voor nominatie als UNESCO Werelderfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) coördineert het indienen van de nominatiedossiers bij UNESCO. Als eerste stap heeft de RCE namens de minister alle voorlopige sites verzocht een ‘aanloopdossier’ op te stellen met de motivatie voor de nominatie. Het programmabureau Nieuwe Hollandse heeft Land-id gevraagd om het aanloopdossier voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor haar rekening te nemen.

Land-id aan het werk

De nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is in feite een uitbreiding van het Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het gaat om een groot en complex gebied met meerdere inhoudelijke opgaven en een grote diversiteit aan actoren en belanghebbenden. Vanwege de strakke planning van het ‘aanloopdossier’ is continuïteit in het proces en in de ontwikkeling van de inhoud van essentieel belang. Land-id heeft veel expertise in huis op het gebied van werelderfgoederen en de politieke besluitvorming die bij een nominatie hoort. Daarmee staan zij garant voor een voortvarende totstandkoming van een kansrijk nominatiedossier.

Samen met de voorlopige sitehouder (provincie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant) en andere betrokken partijen heeft Land-id in beeld gebracht wat de essentiële meerwaarde is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Samen vormen de beide linies het enige complete monument dat de ontwikkeling van deze technologie van het ingenieuze in elkaar grijpende hydrologische systeem vanaf het vroegste stadium laat zien. Juist door beide sites als één geheel te bezien, wordt de historische betekenis in volle omvang duidelijk.

Het resultaat van de analyse is een wervend en kansrijk aanloopdossier ‘Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker’! Op 2 oktober 2014 is de bestuursovereenkomst ‘Pact van Altena’ door de verantwoordelijke provincies ondertekend en is het dossier aangeboden aan de RCE.

Lees meer

Nieuwsbericht
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Belevingswaardenonderzoek Markermeer-IJmeer

Opdrachtgever Provincie Flevoland

Samenwerking Visuele Notulen

Periode juni - november 2017

De Provincie Flevoland is voor het Markermeer-IJmeer op zoek naar een ontwikkelingsperspectief en kompas voor de toekomst. Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen dit kompas kunnen en willen gebruiken, moet het goed aansluiten bij de belevingswereld van zowel de bewoners, de gebruikers, de ambtenaren als de bestuurders.

Land-id aan het werk

Die aansluiting gebeurt niet vanzelf. Er zal vroegtijdig betrokkenheid van alle partijen moeten zijn, zodat zij zich later ook kunnen herkennen in de uitkomst. Een goede start hiervoor is het in beeld brengen van de wijze waarop de mensen naar hun eigen gebied kijken. Wat zijn de waarden die zij zien en wat voor emoties voelen ze bij het Markermeer-IJmeer? Anders gezegd, wat maakt in hun ogen het Markermeer-IJmeer het Markermeer-IJmeer?

Daarom heeft Land-id op verzoek van de provincie Flevoland een belevingswaardenonderzoek uitgevoerd. In de zomermaanden van 2017 is ons team op pad gegaan langs de stadjes, dorpen, dijken en strandjes rondom de meren. Tientallen bewoners, recreanten en ondernemers zijn geïnterviewd. Twee mobiele telefoons (het ‘Markermeermobiel’) zijn in het veld uitgezet en werden door de mensen zelf steeds aan een volgende persoon doorgegeven. Deze persoon werd dan door ons gebeld en geïnterviewd. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in een beeldenboek.

Parallel aan de uitvoering van dit onderzoek wordt een atlas opgesteld, waarin de visies, wensen en ideeën van de betrokken belanghebbenden uiteen worden gezet. Deze atlas en het beeldenboek vormen samen de inhoud voor het Panorama Markermeer-IJmeer.

Vanuit Land-id hebben Loes van der Vegt, Samantha Hoogewerf, Michelle Leemkuil en Sylvia Neutel aan dit project gewerkt.

Lees meer
Belevingswaardenonderzoek

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Omgevingsmanagement inrichting uiterwaarden Waal

Opdrachtgever Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland

Periode juni 2017 - heden

In 2016 zijn Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de provincie Gelderland een samenwerking aangegaan om in één project ieders natuurdoelen in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden te bereiken. Het gaat hier om doelen in het kader van NURG, Kaderrichtlijn Water en het Gelders Natuurnetwerk.

Land-id aan het werk

In het late voorjaar van 2017 bleek dat de opgave op het gebied van omgevingsmanagement dusdanig complex en gevoelig is dat op zoek werd gegaan naar een ervaren strategisch omgevingsmanager. Die werd gevonden bij Land-id in de persoon van Astrid Stokman.

Als omgevingsmanager in het IPM-team is Astrid verantwoordelijk voor communicatie, participatie, grondverwerving, juridische procedures en fysieke conditionering. De uitvoering hiervan ligt grotendeels bij de opdrachtnemer in het project waarmee een zogeheten Best Value Procurement (BVP)-contract is gesloten. Voor Land-id ligt dan ook de focus op de politiek-bestuurlijke samenwerking tussen de drie initiatiefnemers onderling en met de twee gemeenten op wiens grondgebied het project uitgevoerd moet worden.

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Gebiedsvisie Varik-Heesselt

Opdrachtgever Provincie Gelderland, Gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland en Ministerie van I en M

Periode juni 2016 - 2017

Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu kijken samen naar manieren om dat rivierwater veilig af te voeren. Een combinatie van dijkververbetering en rivierverruiming in de vorm van een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt kan hieraan bijdragen. Er is een MIRT-verkenning gestart die moet leiden tot één voorkeursalternatief voor zowel rivierverruiming als de dijkverbetering. Dan wordt duidelijk hoe de dijk tussen Tiel en Waardenburg wordt versterkt. En of de Waal aanvullend wordt verruimd en zo ja, in welke vorm.

Land-id aan het werk

Zowel de dijkverbetering als een eventuele aanleg van een hoogwatergeul hebben impact in het gebied Varik-Heesselt, maar bieden ook kansen voor gebiedsontwikkeling. Daarom maken we een gebiedsvisie. De gebiedsvisie geeft antwoord op de vraag: hoe geven we de kwaliteiten van het gebied een impuls? De gebiedsvisie gaat dus niet over de vraag of de geul er komt. Want ook als de geul er niet komt, staat het gebied een grote ingreep te wachten in de vorm van in ieder geval een dijkversterking. De gebiedsvisie gaat in op verschillende thema’s:

 • ruimtelijke thema’s (zoals infrastructuur, wonen en waterbeheer);
 • sociaal-economische thema’s (zoals leefbaarheid, recreatie en landbouw).

Hiertoe is allereerst de ruimtelijke hoofdstructuur bepaald. Vervolgens zijn verschillende ontwikkelperspectieven opgesteld, die ruimtelijke bouwstenen leveren voor de Kansrijke Oplossingsrichtingen. De Gebiedsvisie zal een doorkijk geven richting 2030, hieraan wordt een een uitvoeringsprogramma gekoppeld.

In onze aanpak staat het talent in en uit De Dorpspolder Varik-Heesselt centraal. Het draait om de mensen. Door hun kracht als uitgangspunt te nemen en deze in beweging te krijgen, creëren we samen een onderstroom die garant staat voor een duurzaam succes.

Lees meer
varik-heesselt
de dorpspolder

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Waardenstelling Uithof

Opdrachtgever Gemeente Utrecht

Samenwerking Bureau Waardenburg

Periode 2017

De gemeente Utrecht onderzoekt de mogelijkheid om de Internationale School Utrecht op de campus van de Uithof te vestigen. Om te beoordelen of de locatie hiervoor geschikt is, moet een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Daarbij zijn zowel de stedelijke groenstructuur als de nabijheid van het mogelijk toekomstige Werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie relevant.

Land-id aan het werk

Onderzoek is nodig naar de aanwezigheid van ecologische waarden, zoals flora en fauna met en zonder wettelijk beschermde status, recreatieve waarden zoals fiets- en wandelroutes, verblijfsplekken en overige recreatieve mogelijkheden, landschappelijke waarden zoals structuren en ruimtelijke samenhang, lanen, bosschages, water, zichtlijnen, beleving en cultuurhistorische waarden in de vorm van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, landgoederen en overige cultuurhistorische elementen.

Om de afweging over de ontwikkeling van de internationale school goed te kunnen maken maakt Land-id een zogeheten waardenstelling. Hierbij wordt aangesloten op de systematiek van een Heritage Impact Assessment (HIA).

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Projectmanagement Apeldoorns Kanaal

Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe

Periode 2013 tot 2018

Waterschap Vallei en Veluwe voert sinds 2013 verschillende omvangrijke projecten uit rond het Apeldoorns Kanaal die zijn samengebracht in het deelprogramma Veluwekroon. Het gaat om sanering van de waterbodem, versterken van de primaire kering, beweegbaar maken van de bruggen en herinrichting van de oevers. Zowel bestuurlijk als bij het grote publiek staan al deze projecten volop in de belangstelling. Waterschap Vallei en Veluwe vindt het van groot belang de projecten zorgvuldig op elkaar af te stemmen en de omgeving goed te betrekken en daarvoor heeft ze een deelprogramma opgezet en IPM-team samengesteld.

Land-id aan het werk

Land-id is sinds medio 2014 verantwoordelijk voor het projectmanagement van het gehele deelprogramma. Daarvoor vulden wij de rol van omgevingsmanager in. We sturen op de scope van het deelprogramma. We zorgen voor afstemming tussen alle activiteiten, zowel intern binnen het waterschap, als extern met de provincie Gelderland, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat en de gemeenten.Voor de buitenwereld fungeert de projectmanager als het centrale aanspreekpunt voor het gehele deelprogramma van het Apeldoorns Kanaal.

Samen met de de partners uit de Veluwekroon werken we toe naar een mooi, schoon en veilig Apeldoorns Kanaal.

Lees meer

Versterking IJsseldijk langs kanaal
Veluwekroon

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“In de politiek-bestuurlijk, ruimtelijk en inhoudelijk complexe opgaven heeft Jan Bouman voor mij duidelijk aangetoond de juiste balans tussen inhoud, proces, resultaat en team weten te bereiken. Juist op momenten van optredende risico's, dus onder druk, heb ik hem bijzonder effectief, doortastend en verstandig zien werken.”

Karl Blokland directeur
waterschap Vallei en Veluwe

“Ongehinderd door vooroordelen, status of getoonde emoties luistert Jan Bouman naar wat mensen werkelijk beweegt.”

Simon van der Meij technisch manager
waterschap Vallei en Veluwe

“Jan Bouman ontleedt complexe vraagstukken tot de kern en helpt beslissers om een heldere afweging te maken.”

Anton Koot teamleider

Water en ruimte

Advies IPM-teams plan van aanpak Sterke Lekdijk

Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Samenwerking Kristal Compagnie

Periode mei - september 2017

De Lekdijk moet over een afstand van bijna 30 kilometer versterkt worden. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft hiervoor een programmaorganisatie Sterke Lekdijk opgetuigd met daarin IPM-teams voor de verschillende deeltrajecten. Om met relatief onervaren teams tóch nog in 2017 subsidietoekenningen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma te verkrijgen, besloot HDSR een ervaren IPM-adviesteam in te schakelen.

Land-id aan het werk

In het IPM-adviesteam, samengesteld door Kristal Compagnie, levert Land-id de omgevingsmanager in de persoon van Astrid Stokman. In enkele maanden tijd heeft het adviesteam de twee IPM-teams voor de deeltrajecten Salmsteke en Wijk bij Duurstede – Amerongen zodanig op weg geholpen dat zij hun eigen plannen van aanpak voor de fase Verkenning hebben geschreven.

De werkwijze bestond uit drie stappen:
1. Direct naar de kern: waar gaat deze dijkversterking over? wat worden de uitdagingen en issues?
2. Bepalen van de aanpak op hoofdlijnen: integratie van het technische en omgevingsproces in één integraal ontwerpproces.
3. Opschrijven van de aanpak met bijbehorende planning en begroting.

In vier maanden tijd waren de plannen van aanpak vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap en werd de externe review door het HWBP doorlopen. De verwachting is dat de subsidiebeschikkingen er conform planning nog dit jaar liggen.

Terug naar projectoverzicht

Jubileum

Land-id 10 jaar in beweging

Opdrachtgever

Periode 2007-2017

In 2017 viert Land-id haar 10jarig jubileum. In die tien jaar hebben we met leuke mensen aan leuke projecten mogen werken en dat was dan ook reden om er een mooie middag van te maken samen met opdrachtgevers, teamgenoten en samenwerkingspartners.

Land-id viert feest

Het weer was ons erg goedgezind zodat alle aanwezigen in het zonnetje op het balkon van de Witte Villa in park Sonsbeek konden genieten van taart en koffie. Wij mochten vele cadeaus in ontvangst nemen: van mooie wijnen en streekproducten tot oorkondes “beste inhuur van het jaar” en foto’s uit de oude doos.

De samenkomst van mensen uit diverse hoeken en organisaties uit het land had veel weg van een reünie. Die onderlinge relaties waren de kern van de presentatie van Jan, waarin verschillende projecten kort aan bod kwamen. De conclusie is dat het groeien van Land-id tot haar huidige vorm min of meer terug te leiden was naar drie projecten met de daaraan gekoppelde mensen.

Het tweede deel van de middag was ter lering en vermaak: middels de omdenk-show werd iedereen uitgedaagd om anders naar problemen te kijken. Na deze, vooral ook humoristische, show was het tijd voor de borrel en om lekker bij te kletsen.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en willen graag iedereen bedanken voor haar/zijn bijdrage daaraan!

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Het leek wel een reünie!”

Ruimtelijke kwaliteit

Landschappelijke analyse en karakterschets SvA en NHW

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland

Periode 2016

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige lijst van Werelderfgoed van UNESCO, met de wens om in 2019 samen met de Stelling van Amsterdam de werelderfgoedstatus toegekend te krijgen. De Stelling van Amsterdam is al sinds 1996 UNESCO-werelderfgoed. Beide verdedigingslinies zijn uniek en vertellen het verhaal van de strategische inzet van water bij de verdediging van Nederland.

Land-id aan het werk

De voorbereiding om door UNESCO als grootste Werelderfgoed van Nederland erkend te worden is in volle gang. Eén van de stappen waar Land-id bij geholpen heeft, is het opstellen van een landschappelijke analyse en karakterisering van beide verdedigingslinies samen.
Er is gekeken naar verschillende lagen: de landschappelijke karakteristiek, de kernkwaliteiten vanuit de SvA en de NHW en de ruimtelijke dynamiek.

De landschappelijke karakteristiek maakt inzichtelijk wat de wisselwerking was tussen de verdedigingslinies en het onderliggende landschap en toont de betekenis van de linies voor het hedendaagse landschap in een dynamische en stedelijke context.

In de laag van de kernkwaliteiten worden, gesitueerd in het landschap, het strategisch landschap, het watermanagementsysteem en de militaire werken van beide linies verbeeld.

De analyse van de ruimtelijke dynamiek geeft inzicht in de huidige functies, de mate van drukte en rust en toekomstige ontwikkelingen en trends en daarmee mogelijk gepaard gaande transformatie in de directe omgeving van de Stelling en de Linie.

Op basis van synergie tussen de genoemde lagen is vervolgens de karakterschets opgesteld en is per deelgebied een eigen set van kenmerken geduid. Het totaaloverzicht geeft een beeld van de setting van de Stelling en de Linie samen in het hedendaagse landschap.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsvisie Hoenwaard

Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe

Periode 2017

Op 8 december 2016 heeft de Stuurgroep Veluwekroon opdracht gegeven voor een verkenning naar de toekomst van de Hoenwaard in 2030.

Directe aanleiding voor het waterschap om deze verkenning te willen uitvoeren ligt in de slechte toestand van de kade Hoenwaard en in de investeringsbeslissing voor het gemaal Hoenwaard. Vanwege de grote belangen van de agrarische sector, de mogelijk ecologische ontwikkeling van de Hattemerpoort en aspecten als bewoning, recreatie en waterveiligheid op de IJssel, is de wens om beslissingen op de korte termijn te plaatsen in het toekomstperspectief op de lange termijn.

Land-id aan het werk

Het doel van de Verkenning is om goed afgewogen besluiten te kunnen nemen over de aankomende investeringen en keuzes; zowel bij het Waterschap als bij onze partners en wellicht ook bij de agrariërs en bewoners in de Hoenwaard. Het proces daartoe moeten we zorgvuldig met partners en met de (agrarische) eigenaren en gebruikers doorlopen.

De centrale vraag die hierbij beantwoord moet worden is: Welke toekomstscenario’s zijn mogelijk voor de Hoenwaard in 2030, en voor welk scenario willen we, in samenspraak met overheden, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen, kiezen?

Vanuit Land-id werkte Jan Bouman aan deze visie.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsvisie Woudagemaal

Opdrachtgever Wetterskip Fryslân

Periode 2015 - heden

Met de RijksVisie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter, geeft het kabinet aan dat Werelderfgoed één van de prioriteiten van het erfgoedbeleid is. Het Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld en nog steeds in gebruik. In 1998 werd het gemaal toegevoegd aan de lijst van Werelderfgoed van UNESCO.
Het Rijk richt zich op gebiedsgerichte ontwikkelingsvisies voor duurzame recreatieve en toeristische ontwikkeling, knelpuntenanalyses en ontwikkelingsperspectieven voor duurzame instandhouding en grotere bekendheid van het merk 'Werelderfgoed'.

Land-id aan het werk

Om invulling te geven aan de bovengenoemde doelstellingen is al een aantal stappen gezet, zoals het door Land-id opgestelde Managementplan. Als vervolg hierop is Land-id gevraagd een Gebiedsvisie op te stellen met als doel om een lange termijnstrategie te hebben en subsidiemiddelen aan te vragen.

Samen met de gebiedspartijen (Wetterskip Fryslân, Stichting Woudagemaal, Provincie Fryslân, Gemeente Fryske Marren en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) is de discussie gevoerd over de gewenste toekomstvisie van het Woudagemaal en haar omgeving aan de hand van een aantal uiteenlopende ruimtelijke concepten.

Vervolgens is de visie concreet gemaakt in een inrichtingsvoorstel met bijbehorend maatregelenpakket met als resultaat een subsidiebeschikking. Op dit moment wordt hier uitvoering aan gegeven waarbij Land-id betrokken is als kwaliteitsbewaker en een deel van het omgevingsmanagement op zich neemt.

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Heritage Impact Assessment Faunapassage

Opdrachtgever Provincie Utrecht i.s.m. Gemeente Utrecht

Periode 2016

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de Voorlopige Lijst van Werelderfgoederen die Nederland bij UNESCO heeft ingediend. Een Heritage Impact Assessment (HIA) geeft inzicht in de effecten van beoogde ontwikkelingen op de Uitzonderlijke Universele Waarde (OUV) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bestaande uit drie kernkwaliteiten: het strategisch landschap, het watermanagementsysteem en de militaire werken. Voor de beoogde faunapassage Biltse Rading is onderzocht in welke mate er veranderingen optreden en is beoordeeld wat het effect hiervan is op de integriteit en authenticiteit van de genoemde kernkwaliteiten.

Land-id aan het werk

Land-id stelde de HIA op van de beoogde ontwikkeling van de faunapassage Biltse Rading.
Ter plaatse van het studiegebied zijn de elementen en het systeem van de NHW nog grotendeels aanwezig en herkenbaar, te midden van een sterk verstedelijkte omgeving. De veelheid aan objecten en de aanwezige dubbele fortenring maken het gebied uniek voor de gehele NHW.
Het realiseren van een faunapassage in de vorm van een ecoduct heeft een grote ruimtelijke verandering tot gevolg. Met name het effect op de militaire werken is zeer groot negatief, door aantasting van de oorspronkelijk open Verboden Kringen en aantasting van de visuele relatie tussen de forten.

In de HIA is een aantal oplossingsrichtingen onderzocht, op welke wijze negatieve effecten vermeden, beperkt, opgevangen of gecompenseerd kunnen worden. De beschikbare ‘knoppen’ hiertoe zijn wijziging van de locatie van de faunapassage, de hoogteligging, de vormgeving, inrichtingsmaatregelen en compensatie.
De conclusie van de HIA is dat het meeste effect wordt behaald door de beoogde locatie op te schuiven en de faunapassage uit te voeren als tunnel, in plaats van als ecoduct.

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Omgevingsmanagement HWBP Limburg

Opdrachtgever Waterschap Limburg (voorheen Peel en Maasvallei)

Periode januari 2016 - juni 2017

In de noordelijke Maasvallei zijn maar liefst 14 dijktrajecten aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Waterschap Peel en Maasvallei pakt deze dijktrajecten als één programma aan met de ambitie om de dijken in noord- en midden-Limburg in 2020 te hebben versterkt.

Land-id aan het werk

In december 2016 vroeg het Waterschap Land-id om ondersteuning in het omgevingsmanagement van het HWBP. Astrid Stokman heeft daarop tot juni 2017 deel uitgemaakt van het Team Omgeving. Ze heeft de omgevingsstrategie op hoofdlijnen geschreven en daarna samen met haar teamgenoten in een concrete aanpak van participatie en communicatie omgezet. Voor de dijktrajecten in Nieuw-Bergen, Well, Arcen en Steyl vulde ze de IPM-rol Omgevingsmanager in.

Samen met de twee andere omgevingsmanagers van het waterschap en samen met Arcadis & Witteveen+Bos is de programma-brede Verkenning razendsnel gestart in interactie met de bewoners, lokale ondernemers en overige belanghebbenden. Ruimtelijke kwaliteit en (meekoppel)kansen spelen daarin een cruciale rol.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Hydrobiografie voor hoogwaterstrategie Marken

Opdrachtgever College van Rijksadviseurs

Samenwerking Beek & Kooiman Cultuurhistorie

Periode 2014

Als beheerder van Marken wil Rijkswaterstaat een pilot uitvoeren naar de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid voor het eiland. Doel is een maatwerkoplossing in beeld te krijgen voor de hoogwaterveiligheid op Marken, en kennis en ervaring op te doen rond het concept meerlaagsveiligheid. Om de historische kennis over Marken en het leven met het water in beeld te brengen en inzetbaar te maken voor de toekomst heeft de Rijksadviseur Landschap en Water opdracht gegeven aan Land-id en Beek & Kooiman Cultuurhistorie voor een hydrobiografie.

Land-id aan het werk

Aan de hand van historisch onderzoek laat de hydrobiografie zien hoe de ruimtelijke patronen en de bebouwing op Marken zijn ontstaan in een voortdurend reageren op de Zuiderzee die het eiland omringde. Van oudsher hebben de Markers verschillende strategieën gehanteerd voor de omgang met het water. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is dat niet meer nodig en is er van de vroegere meervoudige strategieën één overgebleven: dijkverbetering.

Uit de hydrobiografie blijkt dat een benadering van meerlaagsveiligheid aansluit bij de historie van Marken. De uitdaging is om te komen tot een optimale mix van strategieën om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. De historische manier van leven met het water biedt opnieuw perspectief, juist door het ontwikkelingsproces door te laten gaan.

Deze benadering betekent een grote cultuuromslag voor de huidige bewoners van het eiland. Elke strategie die het water op Marken toelaat, zal mede gebaseerd moeten zijn op de bereidheid tot collectieve organisatie onder de Markers om zich in periodes van hoogwater te kunnen redden. Deze bereidheid kan niet van bovenaf opgelegd worden, maar kan wel ondersteund en gefaciliteerd worden door de verschillende overheden. Dit vraagt om een stapsgewijze aanpak, gericht op de lange termijn.

Het College van Rijksadviseurs heeft de hydrobiografie gebruikt voor haar advies aan Rijkswaterstaat over de hoogwaterstrategie van Marken.

Lees meer

Hydrobiografie Marken

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Heritage Impact Assessment Verbinding A8-A9

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland

Periode 2015

De Stelling van Amsterdam wordt gezien als een erfgoed van zeer hoge waarde. Het is een complete ring van fortificaties gebouwd rond de stad Amsterdam met een lengte van meer dan 135 kilometer. De linie is gebouwd tussen 1883 en 1920 en vormt een uniek samenspel met het systeem van dijken, sluizen, kanalen en inundatiepolders.

De geplande verbinding A8-A9 bevindt zich in het gebied van de Stelling van Amsterdam. Daarom werd gekozen voor een Heritage Impact Assessment (HIA).

Land-id aan het werk

Land-id werd door de provincie Noord-Holland gevraagd de HIA uit te voeren. Dit hebben we gedaan door de Uitzonderlijke Universele Waarde van het Werelderfgoed te vertalen naar drie samenhangende centrale kernkwaliteiten:
- de liniedijk (hoofd- verdedigingslijn);
- een ketting van inundatievelden en inundatiemiddelen (watermanagementsysteem);
- en een systeem van militaire elementen (militair systeem).

We hebben de zeven alternatieven uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verbinding A8-A9 beoordeeld op het effect op elke kernkwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat de effecten van de alternatieven van neutraal (0) tot matig negatief (-3) scoren. Afhankelijk van het alternatief waar voor gekozen wordt, zal er meer of minder risico voor de status van Werelderfgoed zijn. Ons eindrapport is een belangrijke bouwsteen in de verdere bestuurlijke afweging en besluitvorming inzake de verbinding A8-A9.

Deze HIA is uitgevoerd in combinatie met de HIA op een gepland opstelterrein van ProRail, zodat ook de cumulatie van effecten van beide ontwikkelingen in beeld werden gebracht.

Lees meer

Stelling van Amsterdam
Onderzoek naar effecten A8-A9
Praktijkvoorbeeld HIA Stelling van Amsterdam

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“De HIA is zonder twijfel in technische zin goed uitgevoerd en is een goed voorbeeld van het uitvoeren van de ICOMOS-aanbevelingen.”

ICOMOS
Adviesorgaan van UNESCO

Water en ruimte

Projectanalyse De Wildenborch

Opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel

Periode 2016 - heden

Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel spreken in 2015 af om de verdroging op het landgoed De Wildenborch bij Vorden tegen te gaan teneinde de natte natuur te herstellen. Al snel na de start van het project lijken de omstandigheden echter zo te verslechteren dat de haalbaarheid van de doelen wordt betwijfeld.

Het Waterschap vraagt Land-id de situatie te analyseren en advies uit te brengen.

Land-id aan het werk

Na bestudering van het projectarchief heeft Land-id interviews afgenomen met zeven personen die bij het project betrokken waren en soms nog zijn. Provincie, waterschap, Gelders Landschap en Kasteelen en Stichting De Wildenborch spelen allemaal een rol in het streven om de verdroging op het landgoed te bestrijden en de natte natuurwaarden te herstellen.

Het resulterende feitenrelaas schept de gevraagde duidelijkheid. Daarmee wordt de tweede stap mogelijk: een analyse van de dilemma’s in projectdoelen, fysieke maatregelen en de daarvoor benodigde financiële, juridische en bestuurlijke randvoorwaarden. Deze analyse moet begin december leiden tot een succesvolle op- of doorstart van het project.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Koers op Kolonielandschap

Opdrachtgever provincie Drenthe

Periode 2014

Op vijf plaatsen in Nederland en België zijn de sporen zichtbaar van een buitengewoon vooruitstrevend maatschappelijk experiment uit het begin van de 19e eeuw: de Koloniën van Weldadigheid. Een grootschalig plan om met landbouw de armoede te bestrijden waarin Napoleon grote delen van Nederland achterliet. Inmiddels staan de Koloniën op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed. Alle partijen werken gezamenlijk aan het nominatiedossier. Land-id kreeg de opdracht voor een inspiratiedocument over de toekomstige ontwikkeling van het landschap en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden die daarvoor het fundament vormen.

Land-id aan het werk

De centrale vraag die Land-id in dit project stelt is: Wat is het gezamenlijke, lonkende perspectief voor het kolonielandschap dat de betrokken partijen willen nastreven in de toekomst? En vervolgens: met welke instrumenten en processen kan die ambitie worden waargemaakt? Wat is de gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid van de partners in het veiligstellen van de unieke universele waarden van de Koloniën?

In een serie ateliers maken de partners samen met Land-id de sprong naar voren om deze vragen te beantwoorden. Belangrijk daarbij zijn trends en ontwikkelingen in de gebieden en de kansen en bedreigingen die zij opleveren voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Hieruit volgen de opgaven voor de toekomst. Door deze opgaven centraal te stellen en gericht naar oplossingsrichtingen te zoeken, bouwt Land-id met de partners aan een gezamenlijke kijk op de toekomst.

‘Koers op Kolonielandschap’ zal input zijn voor het nominatiedossier voor UNESCO en zal om die reden ook aansluiten op de eisen die UNESCO stelt aan de managementplannen voor Werelderfgoed.

Lees meer

Koloniën van Weldadigheid

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Schokland: Tijdloos Mysterie

Opdrachtgever gemeente Noordoostpolder en het Flevolandschap

Periode 2013 - 2015

Schokland was het eerste Nederlandse monument op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De status betekent dat de unieke universele waarde van het voormalige eiland in stand moet worden gehouden. Gemeente Noordoostpolder en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed willen een visie en uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor meer bekendheid, meer draagvlak in de regio en gezonde financiën.

Land-id aan het werk

Land-id ontwikkelt in een participatieproces de visie en het uitvoeringsprogramma voor Schokland. Op basis van onze eigen expertise en ateliers met de partners uit de streek hebben we eerst drie scenario’s uitgewerkt. Elk scenario steunt op drie pijlers:

Identiteit
Een heldere identiteit van Schokland is in elk scenario het vertrekpunt om te kunnen werken aan een eenduidig, helder en aansprekend imago. Bij het bepalen van de identiteit speelden bestaande waarden een grote rol, maar redeneerden we ook vanuit vraag en aanbod.

Ondernemerschap
In elk scenario is ondernemerschap een belangrijke voorwaarde om inkomsten te genereren en om draagvlak te verkrijgen. Nieuwe kansen kunnen ontstaan doordat bedrijven en non-profit organisaties binnen en buiten de streek zich met elkaar verbinden en ketens vormen.

Gezonde financiën
Door in het planproces te sturen op een gezonde financiële huishouding kunnen bewuste afwegingen worden gemaakt tussen de verschillende belangen die spelen.

Geïnspireerd op de drie scenario’s heeft Land-id een haalbare en uitvoerbare visie ontwikkeld met bijpassend verdienmodel. Een visie die mag rekenen op draagvlak onder de betrokken partijen. Daarop gebaseerd hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld.

lees meer

Werelderfgoed Schokland

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Omgevingsmanagement Kadeverlaging Scherpekamp

Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Samenwerking Movares

Periode maart - november 2016

In de Huissensche Waarden ligt nog een opgave voor Ruimte voor de Rivier. De zomerkade Scherpekamp moet worden verlaagd. De resulterende waterstandsdaling beschermt de regio tegen overstromingen.

Rijkswaterstaat heeft Movares & Land-id gevraagd om de planuitwerking te verzorgen.

Land-id aan het werk

Land-id heeft in de periode maart tot november 2016 het omgevingsmanagement van de Kadeverlaging Scherpekamp verzorgd. Onze ervaring met Ruimte voor de Rivier alsmede ons netwerk binnen Rijkswaterstaat kwam hierbij bijzonder goed van pas. Wij hebben gesprekken gevoerd met grondeigenaren, de steenfabriek en mede-overheden waardoor met hun belangen rekening werd gehouden en hun wensen konden worden opgenomen in het KES.

Land-id was penvoerder van de Adviesnota SNIP3 en voerde de regie op de totstandkoming van de complete productenverzameling voor de SNIP3-beslissing en de daaraan voorafgaande toetsing. Land-id was tevens de opsteller van de Adviesnota Ruimtelijke Kwaliteit en van het ontwerp-Projectplan Waterwet. Tenslotte stuurde Land-id de communicatie-activeiten aan en actualiseerden wij het Strategisch Communicatieplan.

Nu de SNIP3-beslissing genomen is kunnen de wettelijke procedures worden doorlopen en de aanbesteding worden voorbereid. Realisatie staat gepland voor 2017.

Lees meer

Pannerdensch Kanaal: Kadeverlaging Scherpekamp

Terug naar projectoverzicht

Energie en ruimte

Voorbeeldenboek Energielandschappen

Opdrachtgever Provincie Overijssel

Samenwerking Eelerwoude

Periode 2013

Met de provinciale uitvoerings- strategie Energielandschappen Overijssel (ELO) ondersteunt de provincie Overijssel initiatiefnemers van nieuwe duurzame energieproductie in het maken van hun ontwerp mét ruimtelijke kwaliteit. Om hier handen en voeten aan te geven, vroeg de provincie aan Land-id en Eelerwoude om een Voorbeeldenboek Energie-landschappen. Een inspirerend boek dat initiatiefnemers concrete handvatten geeft voor het ontwerpproces.

Land-id aan het werk

Het voorbeeldenboek biedt een stappenplan voor het ontwerpproces voor energielandschappen en laat zien hoe initiatiefnemers economische en sociale aspecten mee kunnen nemen in de ruimtelijke afwegingen. Het stappenplan wordt geïllustreerd aan de hand van vier kenmerkende, actuele ontwikkelingen in Overijssel. Het gaat om fictieve, maar realistische voorbeelden van:
• Een zonnepark in een stadsrandzone
• Zonnevelden in het open landelijk gebied
• Teelt van biomassa op natte gronden
• Verwerkingsinstallatie voor biomassa bij een agrarisch bedrijf

De methodiek bestaat uit drie stappen, gebaseerd op de methode uit de Catalogus Gebiedskenmerken van de provincie Overijssel. Vertrekpunt voor het ontwerpproces zijn de kenmerken van het gebied waar de energieproductie zal plaatsvinden.

Stap 1. Inventariseren van de kenmerken, ambities en randvoorwaarden van het plangebied. Dit geeft inzicht in de kwaliteiten die behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.
Stap 2. Ontwikkelen van de bouwstenen van het ontwerp vanuit twee invalshoeken. In de eerste plaats bouwstenen die horen bij de energievorm, zoals de oriëntatie van zonnevelden en de schaal van het initiatief. Ten tweede bouwstenen voortkomend uit de gebiedskenmerken, bijvoorbeeld het versterken van de landschappelijke structuur.
Stap 3. Samenbrengen, ordenen en wegen van de bouwstenen in een integraal ontwerp. Door de bouwstenen in samenhang te bezien, kan ruimtelijke kwaliteit worden gerealiseerd.

Het voorbeeldenboek maakt op aantrekkelijke wijze zichtbaar wat de uitkomst en meerwaarde kan zijn van dit creatieve ontwerpproces. Het boek zal ingezet worden bij de Bouwplaats Energielandschappen die de provincie in 2013-2014 organiseert.

Lees meer

Bekijk het voorbeeldenboek

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Heritage Impact Assessment Windturbines Kinderdijk

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland

Samenwerking Beek & Kooiman Cultuurhistorie, veenenbos en bosch, Bosch & Van Rijn en Zwartlicht

Periode 2014

Om een goede beoordeling van de effecten te kunnen uitvoeren, heeft Land-id de Outstanding Universal Values van Kinderdijk vertaald naar kernkwaliteiten. Dat zijn er drie: Het ingenieuze hydrologische systeem, het ritme van de achttiende-eeuwse molens en het kenmerkende door de mens gemaakte Nederlands landschap.

Land-id aan het werk

Voor het bepalen van de effecten van de windturbines op de kernkwaliteiten hebben we gebruik gemaakt van film. Als eerste is een film gemaakt van de uitgangssituatie. Vervolgens hebben we door middel van beeldmanipulaties een film ontwikkeld voor elk van de vijf ontwikkelingsvarianten van het windpark.

De beoogde ontwikkeling van windturbines vindt plaats buiten de grenzen van het werelderfgoed. UNESCO beoordeelt dit soort ontwikkelingen aan de hand van de visuele integriteit vanuit zogenoemde key-views: locaties van waaruit de site in al zijn uniciteit beleefbaar is. Voor dit onderzoek hebben we drie key-views geïdentificeerd: het entreegebied, de brug bij de museummolen en vanaf de Lekdijk. Deze drie locaties zijn de standpunten voor de filmopnamen.

De Heritage Impact Assessment vormt een transparant en onafhankelijk advies dat Gedeputeerde Staten in staat stelt een onderbouwde afweging te maken over Nedstaal als locatie voor windenergie. Inmiddels heeft de provincie mede op basis van de assessment besloten de locatie te schrappen.

Lees meer

Film Heritage Impact Assessment
Werelderfgoed Kinderdijk
Praktijkvoorbeeld HIA Kinderdijk

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Omgevingsmanagement HWBP Groot Salland

Opdrachtgever Waterschap Groot Salland

Periode 2015

Waterschap Groot Salland heeft een grote opgave in het (nieuwe) Hoogwaterbeschermingsprogramma: op een tiental dijktrajecten langs IJssel, Vecht en Zwartewater zal de primaire waterkering versterkt moeten worden om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarbij anticipeert het waterschap op de uit het Deltaprogramma voortgekomen nieuwe risicobenadering die in 2017 wettelijk wordt verankerd.

Land-id aan het werk

Waterschap Groot Salland is koploper binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op kop lopen vereist lef én ervaring. Om die ervaringscomponent te versterken is Land-id gevraagd om het omgevingsmanagement bij het HWBP en breder in het waterschap te verankeren en te professionaliseren. Astrid Stokman heeft in 2015 daarin als interim lid van het programmateam HWBP substantiële stappen gezet. Zij heeft samen met de technisch adviseur een managementaanpak voor de kabels en leidingen van het HWBP-project Stadsdijken Zwolle ontwikkeld en in het project geïntegreerd. Samen met de teamleider Vastgoed een overkoepelende grondverwervingsstrategie opgezet en samen met de teamleden van omgevings- én technisch management het concept ruimtelijke kwaliteit geconcretiseerd in het ontwerp- en keuzeproces. Met een compleet herijkt plan van aanpak voor de Stadsdijken Zwolle is het IPM-team klaar voor de volgende stap!

Lees meer

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Waterschap Groot Salland

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“De aandacht van Astrid voor de conditionerende taken van omgevingsmanagement heeft ons bewust gemaakt dat daar een flinke impuls aan moest worden gegeven.”

Pieter Kroes programmamanager
Waterschap Groot Salland

Water en ruimte

Omgevingsmanagement Kaderrichtlijn Water IJssel

Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe

Periode 2013 - 2015

Voor de Kaderrichtlijn Water voert waterschap Vallei en Veluwe een pakket maatregelen uit langs de IJssel. Het betreft aanpassingen van de oever en de realisatie van nevengeulen. Met de maatregelen ontstaat een natuurlijke zandige overgang tussen water en land en daardoor een verbeterde leefomgeving voor vissen en macrofauna. Eind 2016 moet het werk klaar zijn.

Land-id aan het werk

In 2013 bevond het project zich in een cruciale fase: het verkrijgen van alle hoofdvergunningen zoals voor de Natuurbeschermingswet en de Waterwet en het voorbereiden van de feitelijke realisatie. Goede communicatie met het bevoegd gezag, landeigenaren, omwonenden en gemeenten is daarbij cruciaal. Op dat moment werd Land-id gevraagd om Vallei en Veluwe te ondersteunen door de omgevingsmanager te leveren in het IPM-team. Astrid Stokman werd verantwoordelijk voor het vlot doorlopen van alle vergunningenprocedures, voor alle externe communicatie en voor de aansturing van de grondverwervers. Zij ontwierp een innovatieve werkwijze om samen met Rijkswaterstaat tot vaststelling van de ontwerpen voor oevers en geulen te komen. De totstandkoming van drie projectplannen Waterwet was daardoor razendsnel. Toen begin 2015 alle voorbereiding resulteerde in gunning van de uitvoering droeg zij het stokje over aan een medewerker van het waterschap.

Lees meer

KRW IJssel in beeld – YouTube
KRW IJssel

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Managementplan Werelderfgoed Kinderdijk

Opdrachtgever Stichting Werelderfgoed.nl

Samenwerking Cultuurhistorische Projecten

Periode 2014

De negentien molens van Kinderdijk-Elshout staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Een van de vereisten van UNESCO is de aanwezigheid van een managementplan. In 2012 heeft Land-id voor Kinderdijk een voorverkenning voor het managementplan uitgevoerd. Op basis van de aanbevelingen heeft sitehouder Stichting Werelderfgoed Kinderdijk ingezet op het op orde brengen van de financiering en het opstellen van een gezamenlijke koers voor de toekomst. Tijd voor een managementplan.

Land-id aan het werk

Kinderdijk kent een grote diversiteit aan eigenaren, beheerders, pachters en ondernemers. De sitehouder heeft maar beperkt eigendom. Dit maakt de organisatie van Kinderdijk complex. Om te komen tot een breed gedragen managementplan stelt Land-id samenwerking met de stakeholders bij het opstellen van het plan centraal. We zien de ontwikkeling van het plan als een proces dat moet leiden tot duurzame betrokkenheid van alle partijen in de uitvoering.

Land-id heeft het beleid en de ambities van Kinderdijk op een compacte en overzichtelijke manier vastgelegd. We hebben samen met de sitehouder en de stakeholders de ontwikkelingen en opgaven benoemd, die op Kinderdijk afkomen. Denk aan ruimtelijke ontwikkelingen of de opgaven ten aanzien van de managementorganisatie. We hebben maatregelen geïdentificeerd die een antwoord zijn op de ontwikkelingen en opgaven. Bijvoorbeeld maatregelen voor de kwaliteitsborging, nadere planologische bescherming en de organisatiestructuur. Tot slot hebben we gezamenlijk de verdeling van taken en verantwoordelijkheden verkend. Het managementplan bevat uiteraard ook een overzicht van de benodigde middelen voor de uitvoering van de maatregelen.

Met deze aanpak hebben we een managementplan gemaakt, dat werkbaar en realistisch is en waar alle partijen zich aan kunnen verbinden. Een plan dat voor UNESCO in de volle breedte duidelijk maakt hoe de instandhouding van Kinderdijk is geborgd en dat de sitehouder in staat stelt om te sturen op de universele waarden van de site.

Lees meer

Werelderfgoed Kinderdijk

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Verkennende kostenanalyse Kanaal Almelo-Nordhorn

Opdrachtgever Provincie Overijssel

Samenwerking Movares

Periode 2015

Het project ‘Recreatieve potentie kanaal Almelo-Nordhorn’ binnen de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gaat over het vergroten van het recreatieve gebruik van het kanaal, waardoor er ook meer activiteiten kunnen ontstaan rondom het kanaal. Een van de manieren om het potentieel van het kanaal te vergroten is om deze bevaarbaar te maken voor recreatieve vaartuigen zoals kano’s, waterfietsen en fluisterboten. Om dit mogelijk te maken zullen diverse obstakels in het kanaal en daarbuiten moeten worden overwonnen.

Land-id aan het werk

Al jarenlang wordt door regionale overheden en ondernemers gesproken over de wenselijkheid van het beleefbaar en bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn. Voordat doorgepakt kan worden moet er eerst duidelijkheid komen over de omvang van de financiële investering die dit zou vergen. In een samenwerking met Movares bood Land-id de provincie Overijssel aan dit in één dag boven tafel te krijgen. In een –uiteraard goed voorbereide- workshop van enerzijds stakeholders gemeente, waterschap en provincie en anderzijds waterbouwkundig ontwerpers en kostendeskundigen ontstond een ruw doch verhelderend beeld van de kosten van verschillende varianten. Met dit rapport in de hand kan de stuurgroep Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente nu weloverwogen besluiten nemen over eventuele planontwikkeling en realisatie.

Lees meer

Kanaal Almelo-Nordhorn

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsprofiel Hollandse Biesbosch

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland

Samenwerking veenenbos en bosch

Periode 2014

De provincie Zuid-Holland werkt actief aan het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. In de Visie ruimte en mobiliteit (juli 2014) heeft de provincie onder meer haar ambities voor ruimtelijke kwaliteit op kaart gezet. De volgende stap is het opstellen van gebiedsprofielen als handreiking voor het gebiedsgericht omgaan met ruimtelijke kwaliteit. De provincie heeft de combinatie veenenbos en bosch en Land-id geselecteerd als een van de partijen voor het opstellen van de gebiedsprofielen.

Land-id aan het werk

Het plangebied van de Hollandse Biesbosch kent twee gezichten: de centraal gelegen open zeekleipolders en de natuurgebieden met zoetwatergetij ten oosten en westen van de polders. Karakteristieke cultuurhistorische elementen zijn de grienden, griend- en rietheuvels en bewaarde griendketen, een uniek polderlint en een lijn van verdedigingswerken (kazematten) van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak.

De provinciale ambities voor water, natuur en recreatie betekenen een transformatie van het gebied. Land-id ziet het vinden van de balans tussen de ontwikkeling van natuur en recreatie en de kwaliteiten van het cultuurlandschap als de centrale opgave voor de Hollandse Biesbosch. Voor het gebiedsprofiel definiëren we de unieke kwaliteiten van de natuur en het cultuurlandschap en de betekenis die deze kwaliteiten hebben voor de recreatieve beleving. Dit doen we in samenspraak met de betrokken partijen uit het gebied. In het profiel brengen we ook in beeld wat de opgaven zijn die in het gebied spelen. We werken een aantal casussen uit om te laten zien hoe het profiel in de praktijk kan worden gehanteerd.

Lees meer

Gebiedsprofielen Zuid-Holland

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Heritage Impact Assessment Nieuwe Hollandse Waterlinie

Opdrachtgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens de stuurgroep Lekkanaal

Samenwerking Beek & Kooiman Cultuurhistorie

Periode 2013

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt genomineerd als UNESCO Werelderfgoed. In de nabijheid van het Lekkanaal lopen echter twee planvormingstrajecten met een mogelijke impact op de site. De vraag is of de plannen voldoende rekening houden met de Outstanding Universal Value van het beoogde Werelderfgoed om geen risico te lopen bij de nominatie. Ten behoeve van een integrale besluitvorming over de planontwikkelingen in relatie tot de Waterlinie vroeg de stuurgroep Lekkanaal aan Land-id een Heritage Impact Assessment op te stellen. Het is de eerste HIA die in Nederland is uitgevoerd.

Land-id aan het werk

Met een Heritage Impact Assessment worden de effecten beoordeeld van nieuwe ontwikkelingen op de Outstanding Universal Value (OUV) van een Werelderfgoed. In dit project gaat het om een beoordeling van de effecten van de verbreding Lekkanaal/derde kolk Beatrixsluis en de ontwikkelingen rond bedrijventerrein Het Klooster bij Nieuwegein op de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bij het werk hanteerde Land-id de Leidraad voor Heritage Impact Assessments inzake culturele werelderfgoederen. De abstracte OUV werden geconcretiseerd tot kernkwaliteiten, waardoor inzichtelijk is op welke kernkwaliteiten de effecten beoordeeld worden. Een voorbeeld is de OUV ‘liniedijk’ waarvan het asymmetrisch profiel werd geïdentificeerd als een van de kernkwaliteiten. De dijk heeft een duidelijke voor- en achterzijde, waarbij in het landschap aan de binnenzijde verdichting heeft plaatsgevonden, terwijl het landschap aan de buitenzijde door de Kringenwet nagenoeg open is gebleven. Bij het beoordelen van de effecten op het werelderfgoed is gekeken naar de schaalgrootte, de ernst van de effecten op het erfgoed als geheel en de omvang van de effecten op de kernkwaliteiten afzonderlijk. Bij de eindbeoordeling gaat het om de cumulatieve effecten van alle planontwikkelingen samen.

De resultaten laten zien dat aanvullende (compenserende of mitigerende) maatregelen noodzakelijk zijn om de aanwijzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed niet in gevaar te brengen. Een voorbeeld is het creëren van meer ruimte tussen de liniedijk en het bedrijventerrein en deze rand vorm te geven met oog voor de karakteristieken van de Waterlinie. De HIA heeft de basis geleverd voor duidelijke, transparante en praktische besluitvorming op bestuurlijk niveau. De methodiek en rapportage zijn getoetst door ICOMOS, de officiële adviseur van UNESCO voor zaken betreffende het Werelderfgoed. De rapportage wordt onderdeel van het nominatiedossier voor UNESCO.

Lees meer

Handreiking Erfgoed en Ruimte
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Opdrachtgever provincie Gelderland

Periode 2007 - 2011

Veiligheid voor vier miljoen Nederlanders. Dat is de opgave van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Eén van de projecten is Veessen-Wapenveld waar een hoogwatergeul wordt aangelegd die de bewoners van het stroomopwaarts gelegen IJsselgebied behoedt voor overstroming. Tegelijk wil de regio deze ontwikkeling aangrijpen om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied te versterken. Bijvoorbeeld met betere fietsverbindingen, weidevogelbeheer en versterking van de agrarische structuur.

Land-id aan het werk

In de rol van manager planontwikkeling was Land-id verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van het planproces voor de hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld. Kenmerkend voor de gekozen aanpak is de nauwe koppeling tussen inhoud, participatie van belanghebbenden en bestuurlijke besluitvorming. Voor zowel bewoners, boeren als bestuurders was de manager planontwikkeling een belangrijk aanspreekpunt en boegbeeld van het project.

Specifieke activiteiten:

 • Ontwikkelen van strategische concepten van de inrichtingsvarianten
 • Opzetten en faciliteren van interactieve bijeenkomsten met bewoners, belanghebbenden en experts
 • Creëren van bestuurlijk draagvlak bij gemeenteraad en waterschap
 • Ondersteunen van bestuurlijke besluitvorming
 • Aansturen van deelprojectleiders en opdrachtnemende ingenieursbureaus

Het resultaat is een politiek en maatschappelijk gedragen planontwerp dat financieel, technisch en juridisch haalbaar is. Eind 2011 kon het uitvoeringsbesluit worden genomen.

Naast de betrokkenheid bij de hoogwatergeul was Land-id ook verantwoordelijk voor het kwartiermaken en de agendavorming van de gebiedsontwikkeling.

Lees meer

Veessen-Wapenveld
Ruimte voor de Rivier

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Jan Bouman denkt en handelt heel consistent en dat maakt hem een betrouwbare partner. Een grote kracht is zijn analytische vermogen, waardoor hij goed stappen vooruit kan denken.”

Gert Verwolf
Dijkgraaf Waterschap Veluwe

Ruimtelijke kwaliteit

Een tastbare identiteit voor de Overijsselse Vecht

Opdrachtgever provincie Overijssel

Periode 2012 - 2013

Met het programma Ruimte voor de Vecht streeft de provincie Overijssel naar het vergroten van de waterveiligheid, de beleving en de sociale samenhang in de Vechtstreek. Om met toekomstige projecten de identiteit van het Vechtdal te kunnen versterken, vroeg de provincie aan Land-id om de fysieke identiteit van de streek te benoemen. Hierbij is de uitdaging om een verbinding te maken tussen de provinciale catalogus van gebiedskenmerken en de plannen van de gemeenten in de Vechtstreek en zo tot een gedragen eindresultaat te komen.

Land-id aan het werk

Wat maakt het Vechtdal tot het Vechtdal, nu en in de toekomst? Dat is de centrale vraag die Land-id stelt om de fysieke identiteit en ruimtelijke kwaliteit van het gebied vast te stellen. Hierbij werken wij met het drieluik weten, willen en handelen.

Bij het weten gaat het om het duiden van het wezen van het gebied. Hiertoe voeren we een analyse uit van verschillende bronnen zoals de gebiedskenmerkencatalogus, uitkomsten van eerdere schetssessies, interviews en gemeentelijke plannen. We doen dit met aandacht voor schaalniveau en samenhang.

De volgende vraag is welke van de geïdentificeerde elementen, ensembles en structuren de fysieke dragers zijn van de tastbare identiteit van het Vechtdal, nu en in de toekomst. Welke kwaliteiten willen we veiligstellen? Maar ook: wat zouden we aan kwaliteiten willen toevoegen? Land-id stuurt hierbij op selectie met gevoel voor de te verwachten ontwikkelingen en het mogelijke sturingsvraagstuk. De geselecteerde structuren, ensembles en elementen zetten we op de zogenoemde kenniskaart.

De derde stap gaat over het handelen. Welke acties zijn nodig om het streefbeeld te realiseren? Hoe zetten we kracht bij, zodat de ruimtelijke kwaliteit minimaal behouden blijft, maar als het even kan versterkt wordt?

Lees meer

Ruimte voor de Vecht

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“In het eerste gesprek was er meteen vertrouwen in goede aanpak en de manier van denken, dat heeft zich bewezen tijdens het project.”

Marc Ooms
Provincie Overijssel

UNESCO Werelderfgoed

Managementplan Ir. D.F. Woudagemaal

Opdrachtgever Stichting Werelderfgoed.nl

Periode 2011 - 2012

Het Woudagemaal in Lemmer is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is een waterstaatswerk dat zijn gelijke in de wereld niet kent en de toepassing van stoom markeert een belangrijke fase in de strijd tegen het water. Bij de status van Werelderfgoed hoort de verplichting om een managementplan op te stellen waarin is vastgelegd hoe de instandhouding van de universele waarden van de site is geregeld.

Land-id aan het werk

Op verzoek van Stichting Werelderfgoed.nl ontwikkelde Land-id het managementplan voor het Woudagemaal. Integraal onderdeel van onze aanpak waren werksessies met deskundigen en de ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming over het plan.

De kern van het plan is een verkenning van bestaande en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op thema’s als ruimtelijke dynamiek, klimaatverandering, natuurrampen en toerisme. We brachten in kaart welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de universele waarden van de site. Vervolgens formuleerde Land-id hierbij beheermaatregelen met bijbehorende stappenplannen, actiehouders, budgetten en tijdplanningen.

Het managementplan is vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Lees meer

Het Woudagemaal
Nederlands Werelderfgoed

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Veluwekroon, toeristisch-recreatieve ambities

Opdrachtgever Provincie Gelderland

Periode 2012-2013

De Veluwekroon is de gebiedsontwikkeling in het noordelijk deel van de Veluwe. Het gaat om een verzameling projecten rond het Apeldoorns Kanaal, de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de Hattemerpoort en diverse lokale ontwikkelingen. De ontwikkelingen in het gebied bieden kansen voor de vrijetijdseconomie in de regio. Provincie, waterschap en gemeenten, verenigd in de stuurgroep Veluwekroon, vroegen Land-id om de ambities van het gebied voor toerisme en recreatie neer te zetten.

Land-id aan het werk

Land-id consulteerde de belangrijkste stakeholders op het vlak van recreatie en toerisme in de Veluwekroon. We brachten eerdere successen en gedeelde belangen in kaart. Met de verzamelde informatie stelden we het toeristisch-recreatieve profiel van de Veluwekroon op. Karakteristiek zijn de oost-west verlopende routes van de hoog gelegen Veluwe naar de lager gelegen IJsselvallei. Het Apeldoorns Kanaal vormt een aantrekkelijke toeristische waterlijn. De bruggen over het kanaal markeren de overgang tussen het hoge en lage deel van de Veluwekroon.

Voor het Apeldoorns Kanaal werkten we de toeristische en recreatieve ambities verder uit. Dit resulteerde in een toekomstbeeld over de bevaarbaarheid van het kanaal en de inrichting van de omgeving.

De stuurgroep Veluwekroon heeft het ambitiedocument vastgesteld en gebruikt het als basis voor haar verdere besluitvorming over de revitalisering van het Apeldoorns Kanaal. De uitgebreide stakeholderconsultatie zorgt ervoor dat de ingrepen mogen rekenen op draagvlak onder bewoners en ondernemers in het gebied.

Lees meer

Veluwekroon

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsprofiel Delflandse Kust

Opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Samenwerking veenenbos en bosch

Periode 2012

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving waar de ruimte voor wonen, werken, reizen en recreëren in balans is. Als uitwerking van haar provinciale Structuurvisie wil Zuid-Holland in achttien gebiedsprofielen de kwaliteitsdoelen van gebieden vastleggen. Dit wil de provincies doen in nauwe samenwerking met partners als gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties. De profielen moeten houvast geven aan plannenmakers en investeerders om ruimtelijke kwaliteit mee te wegen bij nieuwe ontwikkelingen in een gebied.

De provincie heeft de combinatie Land-id en veenenbos en bosch geselecteerd als een van de partijen voor het opstellen van de gebiedsprofielen.

Land-id aan het werk

De Delflandse Kust verdedigt de dichtstbevolkte delen van Zuid-Holland tegen de zee. Tegelijk is het een groot recreatie- en natuurgebied. Diverse ontwikkelingen bieden kansen om dit dynamische kustlandschap nog attractiever te maken dan het nu al is.

Kenmerkend voor onze aanpak is de combinatie van inhoud en proces. We ontwikkelen en begeleiden werksessies met gebiedspartners om de profielen samen uit te werken. Typerend voor onze invulling van de opdracht is ook de beleidsmatige vertaling van de ambities. Hierbij gaat het om de manier waarop ambities worden ingevuld, de verdeling van verantwoordelijkheden en sturing van en door doelgroepen. Een gebiedsprofiel bevat daarmee de volgende onderdelen:
• kenmerken (wat is er)
• ontwikkeling (wat speelt er)
• ambitie (waar willen we heen)
• sturing (hoe bereiken we dat)

Bij het gebiedsprofiel zijn ook een aantal casus uitgewerkt om te laten zien hoe het profiel in de praktijk kan worden gehanteerd.

Lees meer

Gebiedsprofielen Zuid-Holland

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Ruimtelijk kader Stelling van Amsterdam en De Beemster

Opdrachtgever Projectbureau Des Beemsters, in samenwerking met provincie Noord-Holland

Periode 2011

De Stelling van Amsterdam en De Beemster, beide aangewezen als Unesco Werelderfgoed, overlappen elkaar voor een deel en bevinden zich daardoor in een bijzonder spanningsveld. De landschappen verschillen in de beleidsmatige uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied. Het projectbureau Des Beemsters wil een duurzame oplossing waarbij de uitzonderlijke universele waarden van deze twee landschappen in evenwicht zijn met de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.

Land-id aan het werk

Land-id heeft met een ruimtelijk beleidskader samenhang gebracht in de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied waar de Stelling van Amsterdam en De Beemster elkaar overlappen.

In een serie werksessies en een veldbezoek met medewerkers van gemeente en provincie verkenden we de speelruimte en stelden prioriteiten en uitgangspunten vast. Vervolgens onderzocht Land-id de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zonder dat de kwaliteiten van het gebied worden aangetast. Het gaat hier om schaalvergroting en verbreding van de landbouw, groei van niet-agrarisch gebruik in het buitengebied en toenemende recreatie.

Op basis van de bevindingen heeft Land-id een ruimtelijk kader opgesteld met een set inrichtingsprincipes die laten zien op welke manier de cultuurhistorische kernwaarden kunnen worden ingezet om vorm te geven aan toekomstige ontwikkelingen. Een voorbeeld zijn de principes die we aanreikten voor de inpassing van nieuwe erven in het landschap van de Beemster. Deze principes gaan over de mate van verdichting, de oriëntatie en de uitstraling.

Lees meer

Nederlands Werelderfgoed

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsprofiel Alblasser- waard-Vijfheerenlanden

Opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Samenwerking veenenbos en bosch

Periode 2012

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving waar de ruimte voor wonen, werken, reizen en recreëren in balans is. Als uitwerking van haar provinciale Structuurvisie wil Zuid-Holland in achttien gebiedsprofielen de kwaliteitsdoelen van gebieden vastleggen. Dit wil de provincie doen in nauwe samenwerking met partners als gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties. De profielen moeten houvast geven aan plannenmakers en investeerders om ruimtelijke kwaliteit mee te wegen bij nieuwe ontwikkelingen in een gebied.

De combinatie Land-id en veenenbos en bosch is een van de partijen die deze gebiedsprofielen voor de provincie opstelt.

Land-id aan het werk

Voor het gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden maakte Land-id een analyse van de karakteristieke en onderscheidende kenmerken van de drie deelgebieden Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de stedenband. Zo kreeg elk van deze deelgebieden een eigen gezicht. De kenmerken koppelden we aan de ontwikkelingen die op het gebied afkomen. Op basis hiervan werkten we in het gebiedsprofiel de belangrijkste ambities voor de regio uit. Voorbeelden zijn:

 • Het veiligstellen van de oost-west oriëntatie van de open ruimte in de Alblasserwaard
 • Het veiligstellen en waar mogelijk versterken van het lommerrijke karakter van de Vijfheerenlanden als contrast met de Alblasserwaard
 • Het herkenbaar houden en versterken van de differentiatie tussen en binnen de linten.
 • Kwalitatief versterken van de stad-land relaties bij de stedenband middels aantrekkelijke routes naar het landelijk gebied voor de inwoners

Bij dit gebiedsprofiel zijn een aantal casus uitgewerkt om te laten zien hoe het profiel in de praktijk kan worden gehanteerd.

Gebiedsprofielen Zuid-Holland

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Mijn ervaring is dat Land-id de opdracht tot in de puntjes voorbereidt en uitvoert. Dat geeft je als opdrachtgever de gelegenheid om af en toe relaxed achterover te leunen - zonder natuurlijk de touwtjes uit handen te geven.”

Kees Verdouw
Opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Erfgoed en ruimte

Methodiek Utrechtse Buitenplaatsbiotoop

Opdrachtgever Provincie Utrecht

Periode 2012

Historische buitenplaatsen met hun huizen, tuinen en parken geven karakter aan het landschap. Ook spelen ze een belangrijke economische rol. De provincie Utrecht heeft in haar Ruimtelijke Structuurvisie negen zogenoemde Buitenplaatszones benoemd. Voor elk van deze Buitenplaatszones wil de provincie een Buitenplaatsbiotoop ontwikkelen: een beschrijving van de kwaliteiten van de buitenplaats die de provincie wil behouden en versterken.

De provincie vroeg Land-id om een methodiek te ontwikkelen voor de uniforme beschrijving van de Buitenplaatsbiotopen.

Voor de ontwikkeling van de methodiek ging Land-id in gesprek met de belangrijkste partners van de provincie: gemeenten, eigenaren, beheerders en kennisdragers. Hiervoor organiseerden we twee bijeenkomsten. De centrale vraag in de eerste workshop was: ‘WAT is een Buitenplaatsbiotoop?’ De bijeenkomst resulteerde in een gedeelde opvatting van het complexe en veelzijdige begrip. Dit vormde een stevige basis om in de tweede workshop in gesprek te gaan over de werkwijze: ‘HOE kunnen we komen tot een beschrijving van een Buitenplaatsbiotoop?’ Naast deze consultatie van de partners besteedde Land-id voor de ontwikkeling van de methodiek veel aandacht aan de koppeling met het beleid dat van belang is voor de Buitenplaatsbiotoop.

Het resultaat is een methodiek waarmee voor elke Buitenplaatszone de Buitenplaatsbiotoop kan worden beschreven. De werkwijze is vastgelegd in een brochure die op 1 november 2012 werd uitgereikt op het symposium ‘Buitenplaatsen Belangrijk’. Op termijn wil de provincie samen met haar partners alle negen Utrechtse Buitenplaatszones uitwerken op basis van de ontwikkelde methodiek.

Lees meer

Utrechtse Buitenplaatsen

Terug naar projectoverzicht

Projectmanagement

Salland: bestemmingsplannen

Opdrachtgever gemeente Deventer, in samenwerking met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte

Periode 2009 - 2012

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte willen het landschap, de natuur en de cultuurgeschiedenis van de streek Salland behouden, versterken en ontwikkelen. Gedachte is dat alleen zo de regio sociaal en economisch vitaal kan blijven.

De gemeenten besloten om de vernieuwing van hun bestemmingsplannen voor het buitengebied gezamenlijk op te pakken. De bestaande lappendeken aan regels wordt omgezet in gemeenschappelijk beleid dat recht doet aan de eenheid en de identiteit van de streek. Een ruimtelijk beleidskader in de vorm van afgestemde bestemmingsplannen op deze schaal is uniek in Nederland.

Land-id aan het werk

Land-id geeft procesmatig en inhoudelijk leiding aan de vernieuwing van de bestemmingsplannen buitengebied van de drie Sallandse gemeenten. Daarbij vormt Land-id de onafhankelijke schakel tussen de drie gemeenten, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Land-id koerst op een gedeeld beeld over inhoud en proces.

Specifieke activiteiten:

 • Aansturen van het projectteam en opdrachtnemende ingenieursbureaus
 • Sturen op inhoudelijke kwaliteit en consistentie
 • Afstemming binnen en tussen de gemeenten
 • Ontwikkelen en faciliteren van het proces voor afstemming met de diverse overlegpartners van de gemeenten, de klankbordgroep en andere gebiedspartijen
 • Ondersteunen van bestuurlijke besluitvorming, onder meer door het inzichtelijk maken van beleidsopties en gevolgen van keuzes

Het resultaat bestaat uit drie op elkaar afgestemde ontwerp-bestemmingsplannen die mogen rekenen op draagvlak onder bewoners, belangenorganisaties en ondernemers in Salland. In 2012 spreken de gemeenteraden zich uit over de plannen.

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“In processen met veel partijen heeft Loes oog voor de drijfveren van anderen. Haar kracht ligt in het creëren van harmonie en het samenbinden van wensen en belangen.”

Harry Bottenberg
Gemeente Deventer

Procesmanagement

Kennisnetwerk erfgoed en ruimte

Opdrachtgever provincies, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Dienst Landelijk Gebied

Periode 2003 - heden

Cultuurhistorie en ruimte: twee beleidsvelden die, zeker sinds Belvedère, nauw verbonden zijn. Om actuele ontwikkelingen te bespreken en kennis en ervaring uit te wisselen, hebben provincies, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Dienst Landelijk Gebied een interprovinciaal kennisnetwerk opgericht. Het netwerk komt driemaal per jaar bijeen.

Land-id aan het werk

Land-id faciliteert het netwerk als voorzitter en organisator. We selecteren de onderwerpen voor de bijeenkomsten en organiseren thematische excursies. Ook nodigen we gastsprekers uit en briefen hen zodat hun inleiding een goede start is voor de discussie.

Onze belangrijkste taak is het creëren van een plezierige, collegiale sfeer waarin naar elkaar geluisterd wordt, kennis en ervaring gedeeld kan worden en echt van elkaar geleerd kan worden.

In 2012 stonden de netwerkwerkbijeenkomsten in het teken van het UNESCO Werelderfgoed. Gesprekken gingen over het sitehouderschap en de gevolgen van transformaties in de omgeving voor de Outstandig Universal Value. We maakten een boeiende excursie naar Nagele en Schokland en bediscussieerden de dilemma’s rond instandhouding van dit erfgoed van de Zuiderzee.

In 2013 staat de economische kant van erfgoed centraal. Onderwerpen zijn onder meer benutting van erfgoed, economische baten, toerisme, de economische dragers van erfgoed, vrijetijdseconomie en verdienmodellen.

Terug naar projectoverzicht

Procesmanagement

Zilverackers: participatie landschapsontwikkeling

Opdrachtgever Gemeente Veldhoven

Periode 2009 - 2010

Met het project Zilverackers wil de Brabantse gemeente Veldhoven een bijzonder woon- en leefgebied realiseren. Hierbij heeft de gemeente zich tot doel gesteld om zowel de inrichting als het beheer van het groen samen met externe partijen op te pakken en te verankeren. Daartoe wilde de gemeente in gesprek komen met externe partijen, ze informeren, draagvlak creëren en samenwerking zoeken. Omdat deze werkwijze nieuw is voor de gemeente heeft zij Land-id gevraagd om het proces te begeleiden.

Land-id aan het werk

Land-id ontwikkelde reeds eerder de gebiedsvisie voor Zilverackers. Deze visie zetten we in om partijen actief te verbinden aan de ontwikkeling en realisatie van het landschap van Zilverackers. Land-id heeft een participatieplan opgesteld dat inzicht geeft in de verschillende doelgroepen, de mate van participatie per doelgroep en de stappen die gezet moeten worden.

Vervolgens begeleidde Land-id de uitvoering van het participatietraject. Een inspirerend proces naar samenwerking kwam op gang. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties leerden elkaar kennen, verkenden samen ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied, vonden verbanden en zetten de eerste stappen richting de vorming van allianties. Zo ontdekten de bijenvereniging en de scholen kansen voor het gezamenlijk realiseren en beheren van een bloemenweide en bijenhal in combinatie met educatie. Zorgorganisaties zagen mogelijkheden in de toekomst mee te beheren aan groengebieden. Veel partijen ondersteunden het idee voor een centrale boerderij in het gebied met verschillende nevenfuncties zoals zorg, een restaurant of een streekwinkel.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Uitkijktorens op de Heuvelrug

Opdrachtgever Programmabureau Heel de Heuvelrug

Periode 2010 - 2011

Het programmabureau Heel de Heuvelrug heeft de ambitie om met een netwerk van uitkijktorens en uitzichtpunten het reliëf van de Heuvelrug beleefbaar te maken. De uitkijktorens zijn bedoeld als aantrekkelijke bestemmingen voor recreanten en eigen inwoners. Daarnaast is de gedachte dat het concept van een netwerk nieuwe initiatieven voor uitzichtpunten zal uitlokken die bij het netwerk willen aanhaken.

Land-id aan het werk

Het programmabureau vroeg Land-id een visie te ontwikkelen voor het netwerk van uitkijktorens.

In haar visie geeft Land-id de ambitie en inspiratie voor het netwerk weer aan de hand van drie lagen: de Topattractie, de Hoogtepunten en de Verdieping. Samen vertellen ze het verhaal van Heel de Heuvelrug. De Topattractie zet het netwerk op de kaart, de Hoogtepunten vertellen de verhalen van Heel de Heuvelrug en de Verdieping laat de details van het gebied zien. Zo heeft Land-id de complexiteit van de grote hoeveelheid informatie en belangen weten te reduceren tot een toegankelijk en inspirerend perspectief.

Het netwerk als geheel bestaat nog niet; hier moet aan gebouwd worden. In het plan laten we zien hoe samen met initiatiefnemers stappen gezet kunnen worden. Door de verschillende lagen kunnen initiatiefnemers kiezen op welk niveau en met welke inzet zij meebouwen aan het netwerk. Dit zorgt voor veel draagvlak. Op korte termijn geeft de visie richting aan het verwezenlijken van de ambitie om uiterlijk in 2013 ten minste vier torens of punten toegankelijk te maken.

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Een slim concept met een interessante gelaagdheid”

Beoordelingscommissie project Uitkijktorens op de Heuvelrug

Procesmanagement

Cultuurhistorisch Kompas Drenthe

Opdrachtgever provincie Drenthe

Samenwerking Drents Plateau en BügelHajema

Periode 2008 - 2009

Met het Cultuurhistorisch Kompas biedt de provincie Drenthe inspiratie en houvast aan partijen om bij ruimtelijke ontwikkelingen te veranderen met respect voor het verleden, maar ook met durf en aandacht voor kwaliteit. Het Kompas is bedoeld voor onder meer gemeenten, waterschappen, eigenaren van natuurterreinen en adviesbureaus.

Land-id aan het werk

Land-id ontwikkelde een vernieuwende conceptuele aanpak voor de totstandkoming van het Kompas. Ook begeleidden we het werkproces met experts en belanghebbenden. Onze methodiek baseerden we op de trits ‘weten, willen en handelen’.

‘Weten’ bestond uit:

 • Het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van Drenthe in zes perioden.
 • Het uitwerken van een cultuurhistorische hoofdstructuur. Op het schaalniveau van de provincie geeft deze kaart weer wat de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren zijn en hoe deze samenhangen.

In de stap ‘Willen’ verkenden we hoe de cultuurhistorie zich de komende jaren verder moet ontwikkelen, rekening houdend met veranderingen die zich aandienen. Wat zijn de ambities?

In de laatste stap, ‘Handelen’, werkten we beleidshandvatten uit die ervoor moeten zorgen dat het streefbeeld werkelijkheid kan worden. Een uitwerking van de instrumenten, de rolverdeling, het tijdpad en de middelen waarmee de provincie goedlopende ontwikkelingen kan stimuleren en ongewenste ontwikkelingen bij kan sturen.

Het Cultuurhistorisch Kompas is een van de bouwstenen van de provinciale Structuurvisie van Drenthe.

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Jan Bouman is sterk in het begeleiden van een goede inhoudelijke gedachtewisseling tussen mensen uit verschillende disciplines, leidend tot helder onderbouwde keuzes en daarmee een degelijk product. Zijn geheim is een zorgvuldige en persoonlijke communicatie.

Met de vernieuwende conceptuele aanpak vervulde het Cultuurhistorisch Kompas een voorbeeldrol voor de aanpak van andere kernwaarden in het Drents omgevingsbeleid.”

Wendy Schutte
Opdrachtgever provincie Drenthe

UNESCO Werelderfgoed

Managementplan Rietveld Schröderhuis

Opdrachtgever Stichting Werelderfgoed.nl

Periode 2011 - 2012

Het Rietveld Schröderhuis wordt algemeen beschouwd als een mijlpaal in de internationale architectuurgeschiedenis. Sinds het jaar 2000 heeft het de Werelderfgoedstatus van UNESCO. Het huis was het eerste - en uiteindelijk ook het enige - dat ooit op deze manier volgens de principes van ‘De Stijl’ is gebouwd. Binnen het Functionalisme gold het Rietveld Schröderhuis als één van de voorbeelden en ijkpunten. Het huis maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de Rietveld collectie van het Centraal Museum in Utrecht.

Bij de status van Werelderfgoed hoort de verplichting om een managementplan op te stellen waarin is vastgelegd hoe de instandhouding van de universele waarden van de site is geregeld.

Land-id aan het werk

Op verzoek van Stichting Werelderfgoed.nl ontwikkelde Land-id het managementplan voor het Rietveld Schröderhuis. Integraal onderdeel van onze aanpak waren werksessies met de sitehouders, het Centraal Museum en deskundigen. Ook ondersteunden we de bestuurlijke besluitvorming over het plan.

De kern van het plan is een verkenning van bestaande en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op thema’s als ruimtelijke dynamiek, klimaatverandering, natuurrampen en toerisme. We brachten in kaart welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de universele waarden van de site. Vervolgens formuleerde Land-id hierbij beheermaatregelen met bijbehorend stappenplan, budget, actiehouders en tijdplanning.

Het managementplan is vastgesteld door de beide sitehouders: de gemeente Utrecht en de Stichting Rietveld Schröderhuis.

Lees meer

Het Rietveld Schröderhuis
Nederlands Werelderfgoed

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

BOS4D Langetermijnvisie bosbeheer

Opdrachtgever Unie van Bosgroepen

Periode 2011

De Unie van Bosgroepen heeft het Jaar van de Bossen (2011) aangegrepen om aandacht te vragen voor de culturele betekenis van het bos, naast de bekende betekenis voor natuur, recreatie en houtproductie. In het Belvedère project BOS4D stelden de Bosgroepen de vraag: Hoe maken we deze vierde dimensie, waarin de ontwikkelingsgeschiedenis van het bos centraal staat, integraal onderdeel van het bosbeheer? BOS4D wil zo bijdragen aan een langetermijnvisie voor het behoud en de versterking van de diversiteit van de Nederlandse bossen.

De Bosgroepen vroegen Land-id het projectteam te ondersteunen bij het verbinden van de theorie over BOS4D met de praktijk. Doel was op korte termijn tot een concreet resultaat te komen voor de slotbijeenkomst van het project en het uit te brengen magazine.

Land-id aan het werk

Land-id organiseerde een serie werksessies om met het projectteam in praktijkcases de koppeling te maken tussen de BOS4D theorie en de dagelijkse werkelijkheid van boseigenaren en -beheerders.

De oogst van de cases brachten we samen tot een set concrete aandachtspunten om de dimensie ‘tijd’ toe te voegen aan het bosbeheer. Belangrijk hierbij bleek het ruimtelijk vertalen van het historisch gebruik naar het toekomstig gebruik en het schakelen tussen schaalniveaus. Ook bleek het cruciaal om rekening te houden met de maatschappelijke context en de rentabiliteit van het bosbeheer. De afgelopen jaren is het belang van bos als economische drager steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe afzetmogelijkheden versterkt de kansen voor een duurzaam bosbeheer.

Land-id is in staat geweest de brede kijk op de theorie van BOS4D te vatten in gouden praktijkregels en terug te brengen tot de essentie. Het tastbare resultaat is een geslaagde slotbijeenkomst en een inspirerend BOS4D magazine, waarmee BOS4D op de kaart is gezet.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Zilverackers: gebiedsvisie voor het landschap

Opdrachtgever Gemeente Veldhoven

Samenwerking Delta Vorm Groep

Periode 2009 - 2010

In de gemeente Veldhoven worden de komende twintig jaar ruim 2700 woningen gebouwd, aantrekkelijk gelegen in nieuwe dorpen in het groen. Deze uitbreiding, samen met het omringende Kempische landschap, heet Zilverackers. Het streven is om karakteristieke kenmerken van het landschap en de bestaande dorpen, zoals de houtwallen, de padenstructuur en de bebouwing, zoveel mogelijk te behouden en op te nemen in het ontwerp.

Land-id kreeg de opdracht voor het ontwikkelen van de gebiedsvisie voor het landschap van Zilverackers.

Land-id aan het werk

In een interactief planproces zocht Land-id samen met de gemeente, provincie en andere gebiedspartijen naar de mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het gebied. Het ontwikkelen van een goed evenwicht tussen de groene en rode ontwikkelingen vormde hierbij een uitdaging. De harde randvoorwaarden, onder meer voor natuurcompensatie, en de wensen van de verschillende gebiedspartijen brachten we samen tot een gedragen en inspirerende toekomstvisie. De karakteristiek van de drie landschapszones – de bosgebieden, het akker complex en het beekdal – worden in het plan versterkt en beleefbaar gemaakt. Hierdoor ontstaat een stevig landschappelijk casco waarbinnen nieuwe functies zich kunnen ontwikkelen.

De gebiedsvisie vormt het kader voor de toekomstige realisatie en beheer van het landschap van Zilverackers, samen met initiatiefnemers. Vanwege de borging van de noodzakelijke compensatiedoelstellingen voor natuur was de ontwikkeling van de gebiedsvisie bovendien een cruciale stap voor het vervolg van de planvorming voor de totale gebiedsontwikkeling.

De visie is eind 2009 enthousiast ontvangen door de gemeenteraad en betrokken partijen. Het door de raad vastgestelde plan vormde de opmaat voor de verdere uitwerking van het landschap en het gesprek met externe partijen.

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

Evaluatie regeling ‘gebundeld restaureren’

Opdrachtgever provincie Overijssel

Periode 2012 (in uitvoering)

Bundeling van restauratie van cultuurhistorisch erfgoed kan bijdragen aan de versterking van de identiteit van een gebied. Een voorbeeld is het opknappen van een groot aantal rieten daken in een streek waardoor de karakteristiek van het gebied zichtbaar wordt vergroot. Deze gedachte ligt ten grondslag aan de regeling ‘gebundeld restaureren’ die onderdeel uitmaakt van het cultuurhistorie beleid van de provincie Overijssel. De provincie vraagt om een onafhankelijke evaluatie van de regeling.

Land-id aan het werk

Land-id brengt het succes van de regeling in beeld door enkele projecten te analyseren en kwalitatieve interviews af te nemen bij betrokken partijen.

Uit het onderzoek blijkt dat het succes in hoge mate wordt bepaald door de laag tussen provincie en de daadwerkelijke initiatiefnemers. Het gaat om (semi-)professionele organisaties die gebundelde projecten initiëren en een coördinerende en controlerende rol vervullen. Een tweede belangrijke succesfactor is de aanwezigheid van een ambassadeur in het veld die de verbinding maakt tussen de daadwerkelijke initiatiefnemers en de organisatie die het gebundelde project coördineert.

Op basis van de resultaten doet Land-id aanbevelingen om de regeling optimaal aan laten sluiten bij de ambities van het provinciale cultuurhistorie beleid en de wensen van potentiële initiatiefnemers. Met het resultaat kan de provincie op basis van feitelijke informatie bepalen hoe zij de toekomst van de regeling ‘gebundeld restaureren’ voor zich ziet.

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

Vizier op leegstand

Opdrachtgever Het Nationaal Programma Herbestemmingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Periode 2011

Overheden en eigenaren van cultuurhistorische objecten worstelen met de vraag hoe om te gaan met de toenemende problematiek van leegstand. Het Nationaal Programma Herbestemmingen vroeg Land-id concrete handvatten te ontwikkelen om leegstand in beeld te brengen.

Land-id aan het werk

Om grip te krijgen op het fenomeen leegstand startte Land-id met een analyse van tien cases uit de praktijk, onder meer met interviews. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben we vier processtappen onderscheiden voor het succesvol omgaan met leegstand: starten, weten, willen en handelen. Vervolgens identificeerden we een aantal methoden voor het inventariseren van leegstand (weten). Elke methode is helder omschreven en geïllustreerd met aansprekende praktijkvoorbeelden.

Uit de onderzochte cases komen zes methoden naar voren waarmee leegstand in beeld kan worden gebracht. Zo is het mogelijk de registratie van leegstand wettelijk af te dwingen via de Leegstandwet. Ook zijn er veel voorbeelden waarbij vraag en aanbod samen worden gebracht, bijvoorbeeld via een website of door het instellen van een makelaarsfunctie.

Het eindresultaat is een inspirerende brochure Vizier op leegstand die overheden ondersteunt bij het ontwikkelen van leegstandsbeleid. De brochure helpt de initiatiefnemer op weg met een positiebepaling aan de hand van een aantal keuzes (starten): wat wil de initiatiefnemer doen met de uitkomsten van de leegstands-inventarisatie en binnen welke randvoorwaarden moet hij dat realiseren? Welk doel, welke schaal en welke termijn heeft hij in gedachten? Wat is zijn rolopvatting, welke middelen heeft hij tot zijn beschikking en welke focus wil hij aanbrengen? De antwoorden op deze vragen sturen de initiatiefnemer in de richting van één of meer methoden om de leegstand te bepalen (weten). Inzicht in leegstand is een belangrijke stap om uiteindelijk te kunnen handelen naar leegstand (willen en handelen).

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

Cultuurhistorische kansenkaart Arnhem

Opdrachtgever gemeente Arnhem

Periode 2010

De gemeente Arnhem heeft cultuurhistorie een plek gegeven vooraan in het afwegingsproces van de ruimtelijke ordening. De gemeente wil de herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van de stad versterken, zodat zij aantrekkelijk blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Aan Land-id de vraag om een samenhangende en toekomstgerichte cultuurhistorische kansenkaart te ontwikkelen als bouwsteen voor de gemeentelijke Structuurvisie.

Land-id aan het werk

Wat maakt Arnhem echt Arnhem, nu en in de toekomst? Om deze vraag te onderzoeken organiseerde Land-id werksessies met beleidsambtenaren uit de sectoren cultuur, stedenbouw en landschap, toerisme en marketing. In combinatie met onze eigen inhoudelijke inbreng resulteerde dit in een breed gedragen kaart van de cultuurhistorische hoofdstructuur die aangeeft wat essentieel is voor Arnhem. De kaart bevat de (op de schaal van Arnhem) belangrijkste ruimtelijke structuren die drager zijn van de historie en identiteit van de gemeente.

Bij de hoofdstructuur hoort een kansenkaart die weergeeft hoe bij gebiedstransformaties met de samenhang omgegaan kan worden en naar welke ambities wordt gestreefd voor de toekomst. De toelichting op de kaart geeft aan waar kansen te verzilveren zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, recreatie en toerisme.

Het rapport is vastgesteld door de gemeenteraad van Arnhem.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Salland: Landschapsvisie en uitvoeringsprogramma

Opdrachtgever gemeente Deventer in samenwerking met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte

Periode 2007 - 2010

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte willen samen komen tot één visie op de toekomst van het Sallandse landschap. Een gezamenlijke ontwikkelingskoers waar de verschillende partijen in het gebied zich mee kunnen identificeren en voor inzetten.

Land-id aan het werk

Land-id heeft sturing gegeven aan de ontwikkeling van het landschapsontwikkelingsplan voor Salland. Hierbij maakten we een nauwe koppeling tussen proces en inhoud. Op verschillende niveaus organiseerden we de participatie en communicatie met de gebiedspartners. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatiekracht in het gebied en aan het draagvlak voor de gekozen beleidsuitgangspunten. Verschillen in standpunten en belangen zijn in het planproces overbrugd. Voorts vertaalde Land-id de visie in een concreet uitvoeringsprogramma met actiehouders en financiering.

In de visie wordt de dynamiek van het gebied benut om de bestaande kwaliteiten van het landschap verder te ontwikkelen. Voor de belangrijkste thema’s, zoals de wateropgave, natuurontwikkeling, ontwikkelingen in de landbouw en toenemende vraag naar niet-agrarische activiteiten in het buitengebied, is een koers uitgezet.

Gemeenten, waterschappen, provincie en gebiedspartners zetten zich op dit moment in voor de realisatie van een groot aantal projecten. Zo krijgen weteringen extra ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling. Met het project Streek Eigen Huis en Erf dat uit de visie is voortgekomen, kunnen initiatiefnemers advies en subsidie krijgen om de uitstraling van het erf te verbeteren.

Terug naar projectoverzicht