Water en bodem sturend, hoe dan?

In opdracht van, en in samenwerking met het College van Rijksadviseurs organiseerde Land-iD vorige week de eerste actieve regiosessie over dit thema in de IJssel-Vechtdelta.

Het was een enerverend en inspirerend gesprek met de Gemeente Zwolle, Gemeente Dalfsen, Gemeente Kampen en Gemeente Zwartewaterland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel en Deltares. Samen kwamen we tot de conclusie dat de urgentie van de problematiek nu, maar vooral op de langere termijn vraagt om duidelijke en heldere keuzes. Inzicht in het water- en bodemsysteem is daarbij essentieel. Dit houdt niet op bij de grenzen van gemeente en provincie, zelfs niet van ons land. Een gezamenlijke ‘stip op de horizon’ voor ons water en bodemsysteem is essentieel om keuzes te maken. Waar gaan we wonen, werken en recreëren en waar krijgt natuur de ruimte? In de tweede sessie gaan we daar mee aan de slag. Ontwerpend onderzoek en verbeeldingen helpen ons om dit verhaal te vertellen.

Met vanuit Land-iD: Barbara Van Dijk, Marloes Bijlsma en Inge Hoekstra