Werkveld

  • Energie

OpdrachtgeverBHM Solar, Rijne Energie, Eneco

SamenwerkingProvincie Utrecht

Periode2020 - 2021

Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

In 2019 werden de polders Rijnenburg en Reijerscop aangemerkt als pauzelandschap. Het bouwen van woningen in dit waardevolle buitengebied voor de groeiende regio Utrecht werd daarmee nog even uitgesteld en dat schept lucht. Op korte termijn ontstaat er zo ruimte om in te spelen op acute opgaven zoals de energietransitie, maar ook om alvast te bouwen aan het landschappelijk fundament voor de polder van na de pauze.

Maatschappelijke opgave

Het landschap rondom de Nederlandse steden staat onder grote druk door de vele ruimtelijke opgaves die hier ondergebracht moeten worden: onder andere voldoende woningen, duurzamer agrarisch landgebruik en hernieuwbare energie. Om deze opgaven te realiseren heeft gemeente Utrecht partijen uitgenodigd om initiatiefvoorstellen in te dienen voor het ontwikkelen van zonne- en windenergie in Rijnenburg en Reijerscop. Een belangrijk uitgangspunt is dat de ontwikkeling voor niet alleen energie een meerwaarde moet opleveren, maar ook voor natuur, water, landschapsontwikkeling en recreatie. 

Vraag aan Land-iD

Een consortium bestaande uit twee energiecoöperaties uit het gebied en twee ontwikkelaars trekt samen op om te komen tot een kansrijk initiatiefvoorstel. De partners in het consortium hebben Land-iD gevraagd om vanuit onze expertise bij te dragen aan het ontwerpproces en om het uiteindelijke voorstel op een aantrekkelijke en gedegen manier te verbeelden en onderbouwen. 

Onze aanpak

Voor het plan werken we op basis van het uitnodigingskader en het programma van de gemeente om zo te voldoen aan de gevraagde randvoorwaarden. We kijken altijd of we meer kunnen halen uit slimme en innovatieve koppeling met andere functies en de omgeving. In aanloop naar het uiteindelijke voorstel zijn er daarom in korte tijd een aantal ontwerpateliers georganiseerd. De deelnemers werden aan de hand van verschillende scenario’s geholpen om keuzes te maken voor de gewenste ontwikkeling. 

Resultaat

Het resultaat is een inspirerende visie op het energielandschap van Rijnenburg en Reijerscop dat dient als stip op de horizon. Er is een robuust landschappelijk raamwerk ontworpen, dat integreert met de bestaande ecologische en landschappelijke waarden van het gebied. Het raamwerk biedt zowel stevigheid bij de eerste ontwikkelingen, maar is ook flexibel genoeg om ruimte te bieden aan nieuwe kansen in de toekomst. Het consortium is in februari 2021 op basis van het voorstel geselecteerd door de gemeente als officiële initiatiefnemer voor het gebied. 

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Brecht Leseman

Brecht Leseman