ons team

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

partner, projectmanager en integraal ontwerpleider

“Voor mij is een project een succes als de partijen in het gebied genieten van het resultaat.”

De kracht van Loes ligt in de combinatie van het ontwerpen van creatieve concepten en het begeleiden van gebiedsprocessen. Haar hart ligt bij grootschalige ontwerpopgaven, waar ze een bijdrage levert aan het vormgeven van de gebiedsambities. Loes heeft veel ervaring bij gebiedsontwikkelingen in en nabij werelderfgoed en cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Voor Nederland heeft Loes het instrument ‘Heritage Impact Assessment’ uitgewerkt en meermaals toegepast. De zeer ruime ervaring van Loes betreft naast werelderfgoed onder meer ook gebiedsvisies, ruimtelijke kwaliteit, projectmanagement en de landschappelijke inpassing van energietransitie.

Kernkwaliteiten: doortastend, resultaatgericht, verbindend.

Loes is inzetbaar als projectmanager, integraal ontwerpleider en ruimtelijk adviseur.