Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Veldhoven

GebiedZilverackers, Veldhoven

Periode2019

Landschapsplan Zilverackers

Aan de rand van Veldhoven, in het gebied Zilverackers, zijn nieuwe woonkernen in een landschappelijke omgeving gepland. In de ontwikkelvisie van Zilverackers heeft de gemeente als uitgangspunt ‘vastleggen wat nodig is, loslaten wat kan’. Dit concept vraagt om een herziening van de gebiedsvisie voor het landschap.

Maatschappelijke opgave

Zilverackers ligt tegen Veldhoven aan en er is slechts beperkt ruimte beschikbaar tussen de nieuwe woonkernen. Een uitdaging is daarom om de groene ruimte te beschermen tegen verstedelijking en om het landschappelijke karakter vast te houden. Een tweede uitdaging is om de verschillende initiatieven voor de woonkernen aan te laten sluiten bij de kwaliteiten van het landschap.

Vraag aan Land-iD

De gemeente vroeg Land-iD om een landschapsplan voor Zilverackers te maken waarin de groene ruimte wordt vastgelegd en dat een visie geeft op de inrichting en de overgang naar de woonkernen. Onderdeel van de opdracht was om in gesprek met de provincie te gaan. Wat zijn de provinciale wensen en hoe kunnen deze worden ingevuld in het landschapsplan?

Onze aanpak

In verschillende werksessies en gesprekken met betrokken ambtenaren haalden we kennis op, lokaliseerden we knelpunten en onderhandelden we over oplossingen. De visie op de inrichting van de groene ruimtes ontstond met behulp een set bouwstenen, geënt op het onderliggende Brabantse landschap en met strategische inzet van bos én openheid. We stelden spelregels op voor de nieuwe woonkernen. Zo legden we gezamenlijk de essentiële groene ruimte tussen de woonkernen vast in een robuust landschappelijk raamwerk.

Resultaat

Het Landschapsplan Zilverackers is goedgekeurd door provincie en gemeente en wordt nu gehanteerd als kader bij de verdere ontwikkeling van het gebied.

Meer weten over dit project?

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt