Nederland is een waterland. En water is altijd in beweging. Dit maakt het een van de meest dynamische werkvelden, maar ook een van de meest urgente. Hoe beïnvloeden waterveiligheid en extreme droogte onze toekomst? Hoe ontwikkelen we een robuust en tegelijkertijd adaptief watersysteem? Door dit systeem- en omgevingsgericht aan te pakken, maken we een robuust en duurzaam plan met financieel, technisch en juridisch haalbare oplossingen.