Werkveld

  • Energie

OpdrachtgeverBHM Solar, Chint Solar, Coöperatie Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten

SamenwerkingRPS, Eelerwoude

Periode2020 - 2022

Landschappelijke inpassing zonneveld Schalkwijk

Vier initiatiefnemers (BHM Solar, Chint, Coöperatie Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten) hebben de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van een nieuw zonneveld op het Eiland van Schalkwijk. Ze hebben Land-iD gevraagd om mee te denken bij het landschappelijk inpassen van een zonneveld op het Eiland van Schalkwijk. De beoogde locatie ligt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie waardoor de inpassing onder strenge voorwaarden moet voldoen.

Werken naar een schetsontwerp

In oktober 2020 heeft Land-iD een schetsontwerp opgeleverd voor de inpassing van het zonneveld. Hierin is in het bijzonder aandacht gegeven aan hoe het veld op aantrekkelijke wijze kan worden ingepast in het landschap en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het ontwerp behoudt de kernkwaliteiten van het werelderfgoed en versterkt deze door verdwenen waarden te herstellen en de beleving van water te accentueren.

Van schetsontwerp naar ruimtelijk initiatief

Het ontwerp is in de volgende fase verder geoptimaliseerd met behulp van aanvullende analyse, gesprekken met experts (Stichting Liniebreed Ondernemen, RPS) en omwonenden. Resultaat is een zorgvuldig afgewogen en onderbouwd ontwerp met meerwaarde voor historie, recreatie en ecologie en dat daarnaast ook voldoet aan de wensen vanuit omwonenden. Het is ingediend bij de gemeente Houten en heeft op alle onderdelen hoog gescoord. Daarmee is het een van de drie geselecteerde initiatieven in de gemeente die een vergunningaanvraag mogen doen.

Uitwerking van het landschappelijk inrichtingsplan

Voor de vergunningaanvraag is het ontwerp verder gedetailleerd tot een landschappelijk inrichtingsplan. In het inrichtingsplan zijn de ambities uit het ruimtelijk initiatief geborgd in een technische tekening en profielen. Naast het inrichtingsplan is er ook een beplantings- en beheerplan gemaakt. Hierin is de ontwikkeling en het beheer van het landschap verder toegelicht en uitgewerkt. Beide rapportages zijn samen met een ruimtelijke onderbouwing van Eelerwoude ingediend bij de gemeente voor de vergunningaanvraag.

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Marloes Bijlsma

Marloes Bijlsma

Rob Stuijt

Rob Stuijt

Wouter Kerkhof

Wouter Kerkhof