Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente West Maas en Waal

Samenwerking-

Periode2022 - 2024

Omgevingsvisie West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal bestaat uit 8 unieke, idyllische dorpen in een groene, landelijke omgeving die gevormd is door zowel de rivier als de mens. In het weidse rivierenlandschap ademen de dorpen een kleinschaligheid die men koestert. Samen met de inwoners geeft Land-iD in de omgevingsvisie daarom de grootsheid van alle uitdagingen waar we voor staan een plek in het kleinschalige karakter dat de gemeente kenmerkt. Zo wordt West Maas en Waal nóg grootser in haar kleinschaligheid.

In 3 stappen samen naar succes

In de omgevingsvisie wordt al het ruimtelijk beleid integraal samengebracht. Het maakt het maken van ruimtelijke afwegingen in de toekomst eenvoudiger. De weg om tot die integrale visie te komen, echter, is minder eenvoudig: er spelen vele belangen, meningen en verwachtingen die om weloverwogen keuzes vragen. Dit vergt nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers (‘beleidsdenkers’), mede-overheden, stakeholders, belangenorganisaties (‘gebiedsdenkers’), het bestuur en bovenal de inwoners. Land-iD ontwierp een zorgvuldig (participatie)proces met diverse samenwerkingsvormen verdeeld over 3 stappen om tot een gedragen, integrale visie te komen.

Overzicht en inzicht

In de eerste stap van het proces brachten we overzicht aan in alle ambities en opgaven in West Maas en Waal aan de hand van gesprekken met de beleidsdenkers en gebiedsdenkers en een (online) vragenlijst voor alle inwoners. Zo verkregen we inzicht in wat er speelt in de gemeente en welke keuzes voorliggen. Voor 11 verschillende thema’s brachten we de belangrijkste keuzes in beeld aan de hand van ‘keuzetools’.

Met de dorpen koers bepalen

In de tweede stap vond onze ronde langs de dorpen plaats. In de dorpshuizen gingen we aan de hand van de thema’s in gesprek over vragen als ‘waar liggen de kansen voor uw dorp?’ en ‘wat moeten we behouden en wat moeten we verbeteren?’. Op de posters kon men stickers plakken op de ‘keuzetools’ (stellingen) en aanvullende opmerkingen achterlaten. Op basis van de input van de inwoners en verdiepende gesprekken en werksessies met beleidsdenkers, gebiedsdenkers en bestuur, werkten we de koers uit.

Samen naar een ontwerp omgevingsvisie

Momenteel werken we in de derde en laatste stap aan de ontwerp omgevingsvisie. Hierin brengen werken we de koers verder uit naar een toekomstvisie met hieraan gekoppeld integrale ambities waarin heldere, slimme keuzes worden gemaakt op zowel het schaalniveau van de hele gemeente als voor de verschillende landschappen, gebieden, dorpen en buurtschappen. Deze is wederom online aan de inwoners voorgelegd, waarna we momenteel de laatste hand leggen aan de ontwerp omgevingsvisie. Deze zal later dit jaar ter inzage worden gelegd.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Wouter Kerkhof

Wouter Kerkhof

Robin Veldstra

Robin Veldstra