Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Rijssen – Holten

Samenwerking-

Periodemaart 2020 - lopend

Participatietraject en Stedenbouwkundig plan Opbroek-Oost

De woningbouwopgave speelt ook in de Gemeente Rijssen een belangrijke rol. Uit de woonvisie bleek een grote vraag van starters, maar ook voor innovatieve woonvormen voor de oudere doelgroep. De raad heeft het Opbroek als ontwikkelingslocatie aangewezen. Het eerste deel is hier inmiddels gerealiseerd, Land-iD werkt nu in een intensief participatieproces aan een duurzaam en natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwe woonwijk Opbroek-Oost.

Vraag aan Land-D

De opgave is het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor ongeveer 500 woningen en maatschappelijke voorzieningen via een uitgebreid participatietraject. De Structuurvisie voor het gebied is het uitgangspunt voor dit proces. De ontwikkeling komt aan de oostzijde van Rijssen in een landelijk gebied op de overgang van het broekland- en kampenlandschap. De belangrijkste dragers zijn de huidige wegen als groene deels onverharde lanen door het gebied. De insteek is een duurzame en natuurinclusieve woonwijk, klaar voor de toekomst! Via drie stappen werken we samen met bewoners en belanghebbenden naar een gedragen stedenbouwkundig ontwerp.

Stap 1. Dialoogrondes

Via digitale bijeenkomsten hebben we de per doelgroep de wensen en uitgangspunten opgehaald met de de bewoners van het gebied, direct aanwonenden, ontwikkelende- en maatschappelijke partijen. Onderwerpen als de ontsluiting van het gebied, recreatieve routes, wensen voor de basisschool en inrichting van het openbare gebied kwamen aan de orde. Daarnaast zijn keukentafelgesprekken en een rondwandeling met de huidige bewoners gehouden, om een goede inpassing van hun percelen te waarborgen.

Stap 2. Werkplaatsen

In werkplaatsen hebben we met een selectie van bewoners, aanwonenden, ontwikkelende partijen en toekomstige bewoners aan een stedenbouwkundig ontwerp op hoofdlijnen gewerkt. In de digitale werkplaatsen zijn verschillende modellen, oplossingsrichtingen en sfeerbeelden voor o.a. woonbuurtjes, groen, water, duurzaamheid, speelplekken en diverse woonvormen gepresenteerd en besproken. Vanuit deze wensen en aandachtspunten hebben wij een stedenbouwkundig plan ontworpen. Het ontwerp is ook weer besproken in een werkplaats.

Stap 3. Ontwerp 1e fase

Deze stap nemen we de komende periode. De uitwerking van de 1e fase (ca. 250 tot 300 woningen) van de woningbouwontwikkeling naar een maatvast voorlopig ontwerp stedenbouw. Hiermee kan de gemeente de eerste fase naar uitvoering brengen. In deze stap zijn de werkgroepen wederom betrokken om het plan te beoordelen.

Resultaat

Met deze aanpak ontwikkelen we een gedragen stedenbouwkundig plan. Door de werksessies wordt de gebiedskennis benut en worden alle partijen betrokken. De verscheidene wensen, knelpunten en kansen worden zo vroeg in het proces kenbaar gemaakt en kunnen direct worden meegenomen in het ontwerp voor Opbroek-Oost. Opbroek-Oost wordt een groene woonwijk, verweven met het landschap en de naburige wijk. De wijk wordt doorsneden door robuuste groene lanen, een beek en wandelpaden. Aan de randen is veel ruimte voor natuurlijke waterbufferzones gecombineerd met avontuurlijk spel. Met een divers en duurzaam woningaanbod wordt dit een wijk voor de toekomst.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk