Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Gooise Meeren

Samenwerking-

Periode2019

Participatie aan de Gooise Kust

De gemeente Gooise Meren heeft ambities op het gebied van watertoerisme en recreatie. Het watertoerisme en de recreatie in en om Muiden, Muiderberg en het Naarderbos dient een impuls te krijgen. Het ontbreekt echter aan een gedeeld beeld voor de toekomst van de Gooise Kust. Land-iD begeleidde het participatieproces en ontwikkelde een agenda voor de toekomstvisie.

Maatschappelijke opgave

De Gooise Kust kenmerkt zich door hoge kwaliteiten en grote potenties voor natuur en recreatie. Daarnaast wonen er veel mondige mensen die erg begaan zijn met hun gebied en hun belangen. Dit vraagt om een transparant en navolgbaar participatieproces, zodat het bestuur in staat is verschillende belangen zorgvuldig af te wegen en strategische keuzes te maken.

Vraag aan Land-iD

Onderdeel van het proces om te komen tot een gedeelde visie is in beeld brengen wat er leeft bij de bewoners en ondernemers. Welke kwaliteiten, kansen, knelpunten en dromen zien zij? De gemeente vroeg Land-iD om het vormgeven en begeleiden van het participatieproces via een online en offline spoor. Het proces moest bijdragen aan het versterken van het vertrouwen bij de deelnemers zodat een dialoog over de toekomst mogelijk werd.

Onze aanpak

In dit proces hebben wij extra ingezet op het voeren van een dialoog en het proces een stap verder te brengen. De werkvormen bevatten alle ingrediënten van een zinvolle participatie: invloed, transparantie, gelijkwaardigheid en redelijk debat. Door in de bijeenkomsten in heterogene groepen stil te staan bij verschillende thema’s, ontstond een gezamenlijk beeld van de overeenkomsten, de dilemma’s en de te maken keuzes. Via een digitaal platform van social media en een enquête zijn de uitkomsten van de bijeenkomsten geverifieerd. De deelnemers gaven aan veel waardering te hebben over de wijze waarop ze hun inbreng hebben kunnen leveren. Ook de transparante manier waarop we dit hebben opgenomen in de rapportage gaf hen vertrouwen voor het vervolg.

Resultaat

Het resultaat was een agenda voor de visie waarbij het draait om drie kernpunten; identiteit, balans en samen. De identiteit van de Gooise Kust geeft inspiratie bij ontwikkelingen in de toekomst. Het vinden van de balans tussen drukke en rustige delen biedt helderheid waar een ontwikkeling passend is. De uitkomsten van dit proces zijn in het vervolgproces een bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Samantha Hoogewerf

Samantha Hoogewerf