De energietransitie is een complex en emotioneel beladen vraagstuk. Wat is het laadvermogen van het landschap? En welk effect hebben windturbines of zonneparken op de kwaliteit, het gebruik en de beleving van een omgeving? Door inzicht te geven in de effecten van een ingreep, maken we de dialoog mogelijk. Zo creëren we de condities voor groeiend draagvlak, en bewerkstelligen we een duurzame en maatschappelijk gedragen transitie.