Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverProvincie Flevoland

GebiedMarkermeer en IJmeer

Periode2017

Belevingswaardenonderzoek Markermeer-IJmeer

Vanwege de omvang en diversiteit van (de randen van) het Markermeer-IJmeer zijn vele beelden mogelijk op zijn ontwikkeling. Deze vele beelden moesten met lopende projecten en ontwikkelingen samengevoegd worden in één ontwikkelperspectief voor het Markermeer-IJmeer. Om de cruciale aansluiting bij gebruikers te kunnen waarborgen heeft Land-iD een belevingswaardenonderzoek uitgevoerd.

Maatschappelijke opgave

De vele, vaak onderling strijdige functies, waarden, kansen en knelpunten van het Markermeer-IJmeer vroegen om een duidelijk ontwikkelperspectief voor de toekomst: een kompas. Zo’n kompas wordt alleen gebruikt door bewoners, gebruikers, ambtenaren en bestuurders als hij naadloos aansluit bij hun belevingswereld. De opgave was om de identiteit van het Markermeer-IJmeer te vinden, waarin iedereen zich herkent.

Vraag aan Land-iD

De Provincie Flevoland vroeg Land-iD een belevingswaardenonderzoek uit te voeren, in afstemming met alle betrokkenen zodat zij zich zouden herkennen in het resultaat. Het verzoek aan ons was om in beeld te brengen hoe gebruikers naar het gebied kijken. Wat zijn de kwaliteiten en emoties die zij ervaren bij het Markermeer-IJmeer? Anders gezegd, wat maakt in hun ogen het Markermeer-IJmeer het Markermeer-IJmeer?

Onze aanpak

In de zomermaanden ging ons team op pad langs de stadjes, dorpen, dijken en strandjes rondom de meren. We spraken met tientallen bewoners, recreanten en ondernemers. Bureau Visuele Notulen vertaalde ter plekke de genoemde waarden, wensen en zorgen in typerende tekeningen. Twee Markermeer-Mobiels werden in het veld uitgezet. Dagelijks belden wij deze telefoon (die van hand tot hand werd doorgegeven) om de persoon die opnam te interviewen. Alle resultaten landden in een beeldenboek.

Resultaat

Het beeldenboek is opgenomen in het Panorama Markermeer-IJmeer van de provincie Flevoland en dient op deze manier als richtinggevende visie voor toekomstige ontwikkelingen.

Meer weten over dit project?

Jan Bouman

Jan Bouman

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt