ons team

Jan Bouman

Jan Bouman

partner, projectmanager en strategisch adviseur

“Ik ben in mijn element in een project met een veelzijdige inhoudelijke opgave en complexe besluitvorming”

Door veelvuldig te werken in projectorganisaties en als oprichter van Land-id (2007) is Jan Bouman ervaren in het opbouwen van teams. Zijn creativiteit, kennis en ervaring helpen in complexe gebiedsprocessen om de focus te zetten op ‘dat wat er toe doet’. Met inzet van ook zijn persoonlijke kant lukt het hem om ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen en partijen te binden aan het resultaat. Jan heeft onder meer ervaring met visieontwikkeling, met MIRT-verkenningen voor rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling en met de daarmee gepaard gaande participatieprocessen. Zijn kracht zit in het verbinden van inhoud met belangen richting de besluitvorming. Zijn inzet leidt in de regel tot een gedragen bestuurlijk besluit.

Kernkwaliteiten: gedurfd, analytisch, strategisch.

Jan is inzetbaar als projectmanager, manager planontwerp, integraal ontwerpleider en strategisch adviseur.