Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverProvincie Flevoland

SamenwerkingBureau Buhrs

Periode2018

Het verhaal van Flevoland

De provincie Flevoland besloot in 2017 haar omgevingsvisie uit te werken in ‘Het Verhaal van Flevoland’. Dit programma moest de beleidsmatige en financiële kaders, instrumenten en acties vastleggen en het provinciale landschaps- en erfgoedbeleid integreren. Land-iD zorgde ervoor dat het programma aansloot bij de beelden en verhalen van de bewoners en gebruikers van het nieuwe land.

Vraag aan Land-iD

De provincie vroeg bureau Buhrs en Land-iD een participatieproces te voeren waarin de toekomstverwachtingen en -wensen van burgers, partners en deskundigen konden worden opgehaald. Dit moest worden verwoord en verbeeld als het huidige en toekomstige Verhaal van Flevoland.

Onze aanpak

Na een korte bureaustudie volgden kwalitatieve dieptesessies en een online spoor. Centraal stonden de vragen: wat is de Flevolandse eigenheid; en hoe nemen we het bijzondere en het kenmerkende van Flevoland mee naar de toekomst? Hierbij werkten we toe naar een concreet beeld van wat de Flevolandse fysieke en mentale eigenheid is en hoe we deze eigenheid kunnen meenemen naar de toekomst, zodat Flevoland ‘meer van de mensen’ wordt.

Verhalen delen

In dieptesessies met verschillende werkvormen alsmede online gaven wij bewoners het podium om hun verhalen over Flevoland te delen. Ze vertelden over iconische plekken en de typische poldermentaliteit. Ook gaven de bewoners aan wat zij voor de toekomst belangrijk vinden en wat de rol van de provincie zou moeten zijn. Wij integreerden dit alles in een visueel aantrekkelijk rapport.

Resultaat

Het gebiedsproces en rapport van bureau Buhrs en Land-iD waren belangrijke bouwstenen voor het Verhaal van Flevoland (zie o.a. https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/omgevingsvisie/opgaven/het-verhaal-van-flevoland/). Dit Verhaal wordt nu verteld in onder meer musea, op scholen, met kunstwerken en op www.flevoverhaal.nl. Het verhaal leeft!

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt