Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverRuimte voor de Vecht (Provincie Overijssel, namens de netwerkorganisatie)

Samenwerking-

Periode2021 - heden

Optimalisatie Ruimtelijke Kwaliteit Vechtdal

In 2010 hebben we met het opstellen van het rapport ‘Tastbare Identiteit’ de ontwikkeling van het Vechtdal als samenhangende regio gestimuleerd. Sindsdien zijn er veel nieuwe projecten in de stijgers gezet en afgerond. Het programmabureau Ruimte voor de Vecht vroeg ons om te evalueren hoe bij uitgevoerde projecten is omgegaan met ruimtelijke kwaliteit. Met als doel om een advies te geven hoe ruimtelijke kwaliteit in de toekomst nog beter geoptimaliseerd kan worden.

Evaluatie

We evalueerden een viertal (bijna) afgeronde projecten uit het programma Ruimte voor de Vecht door middel van ontwerpanalyses, het uitzetten van enquêtes en het afnemen van interviews met betrokkenen van de projecten. Daarbij gingen we in op de plek van ruimtelijke kwaliteit binnen drie aspecten van de projecten: het proces, de samenwerking en de inhoud. Deze evaluatie heeft ons een verzameling van successen en leerpunten voor de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit opgeleverd.

Met eigen ogen

Onze ervaring van ‘Tastbare Identiteit’ gaf ons de basis om inhoudelijk, met eigen ogen, in het gebied te evalueren. Door het veld in te gaan, bekeken we hoe de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van het Vechtdal zich ontwikkeld heeft. Tegelijkertijd zijn we benieuwd hoe toekomstige opgaven en transities in het Vechtdal gaan landen, zoals de bossenstrategie.

Behoefte voor de toekomst

Bij vier lopende projecten zijn we met projectmedewerkers in gesprek gegaan over hoe ruimtelijke kwaliteit tot nu toe een plek heeft gekregen in de verschillende fases van het proces. Als eerste test van de bevindingen delen we de successen en leerpunten uit de evaluatie met de projectmedewerkers en bespreken we waar schakels ontbreken. Op deze manier kunnen we goed sturen op ruimtelijke kwaliteit, zowel in het proces als inhoudelijk.


Advies

Ons advies is om kennis en kunde in de toekomst nog beter te verbinden. We stellen voor om de identiteit te herijken in een Leidraad voor ruimtelijke kwaliteit van het Vechtdal. We adviseren om hierin concreet uitgangspunten te benoemen hoe met de identiteit van het Vechtdal omgegaan kan worden. Door middel van een ‘Dag van ruimtelijke kwaliteit’ kan deze kennis landen bij bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en initiatiefnemers. Samen kunnen ze de inzichten testen en verder aanvullen.

Meer weten over dit project?

Jan Bouman

Jan Bouman

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Brecht Leseman

Brecht Leseman

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Tim Kisner

Tim Kisner