Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverNetwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht

Samenwerking-

Periode2021 - 2023

Werkboek Ruimtelijke Kwaliteit Vechtdal 

Het Overijsselse Vechtdal is een prachtig en divers gebied. Het Werkboek Ruimtelijke Kwaliteit is ontwikkeld om iedereen in het Vechtdal met een ruimtelijke ontwikkeling te enthousiasmeren om zich in te zetten voor ruimtelijke kwaliteit. Door zorgvuldig om te gaan met de ruimtelijke kwaliteit beschermen we niet alleen de vele kwaliteiten van het Vechtdal, maar zorgen we er ook voor dat het gebied nóg mooier kan worden. Het werkboek biedt concrete handvatten over hoe men dit kan doen, als aanvulling op het rapport “tastbare identiteit” dat we eerder opstelden.  

Vanuit de oorsprong naar drie identiteitsdragers…

Om aan de slag te kunnen met de ruimtelijke kwaliteit is het belangrijk om te weten wat het gebied heeft gevormd en hoe dit heeft geleid tot een onderscheidende identiteit. Aan de hand van een beknopte ontstaansgeschiedenis zijn daarom drie zogeheten identiteitsdragers gedefinieerd: de ‘vormende’ rivier de Vecht en het stroombed, de hoger gelegen flanken en het historische netwerk van wegen, kruisingen en kernen. Deze dragers zijn door het hele Vechtdal te herkennen en zorgen ervoor dat je de samenhang beleeft.

…en drie gezichten

Over de lengte van de Vecht zijn er kleine nuanceverschillen in de samenhang tussen de drie identiteitsdragers. We onderscheiden daarin drie gezichten met een eigen smoel in het Vechtdal: bovenstrooms, middenstrooms en benedenstrooms. De gezichten hebben ieder een eigen ruimtelijke beleving van rivier, flank en netwerk. Inzicht in de gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis en die nuances is nodig om de diversiteit van het Vechtdal te kunnen begrijpen en bewaken.  

Uitwerking in kernkwaliteiten

Elke identiteitsdrager en elk gezicht bestaat uit diverse kernkwaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan steilranden, stuifzanden en verlande meanders. In het werkboek duiden we deze kernkwaliteiten in de context van de dragers en de gezichten in tekst en in beeld. Zo kan iedereen met een initiatief op eenvoudige wijze bepalen met welke kernkwaliteiten ze te maken hebben en welke eigenschappen cruciaal zijn voor de ruimtelijke kwaliteit ervan. 

 

Aan de slag met het werkboek

Ruimtelijke kwaliteit valt of staat met een integrale blik en goede samenwerking. In het werkboek zetten we daarom eenvoudige stappen uiteen om aan de slag te gaan met de handvatten die worden aangereikt. Het stappenplan biedt nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen houvast voor een plan met (meer) ruimtelijke kwaliteit. Tijdens het zogeheten Vechtdalatelier testten we met brede vertegenwoordiging uit het gebied het werkboek en stappenplan uit. Een geslaagde middag waarop bleek dat het werkboek meer dan welkom is! 

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Brecht Leseman

Brecht Leseman