Erfgoed benadrukt het karakter, de identiteit en de trots van een gebied. Maar hoe ga je hiermee om in een tijd waarin het gebied razendsnel verandert? In onze aanpak gaan we uit van de kracht van een gebied. We beschermen, ontwikkelen en transformeren. Onze plannen bieden houvast aan initiatiefnemers, zodat zij resultaatgericht kunnen handelen. Met respect voor het verleden en durf naar de toekomst.