Om gebieden toekomstbestendig te maken, moeten we vandaag al nadenken over morgen. Maar anticiperen op grote transities rondom energie, klimaatadaptatie en circulaire landbouw is zelfs voor experts lastig. Hoe voer je dan een waardevolle dialoog met bewoners en bestuurders? Dit is iD-ontwikkeling: het opbouwen van ideeën vanuit de kracht van een gebied. Door middel van een open houding, zetten we samen stappen in de goede richting. Naar een wereld die innovatief en duurzaam is.