In Nederland zien we een stevige omslag in het omgevingsbeleid. De integrale omgevingswet is ophanden en dit vraagt om een nieuwe manier van werken. Meer samenhang, heldere afwegingsprincipes en een concreet handelingsperspectief. Vanuit onze strategische werkwijze ondersteunen wij onze opdrachtgevers om ontwikkelingen en transities in een gebied de juiste kant op te sturen.