Werkveld

  • Erfgoed

OpdrachtgeverProvincie Utrecht

Samenwerking-

Periode2014 - 2019

Nominatiedossier Nieuwe Hollandse Waterlinie

In januari 2019 heeft het Rijk het complete dossier “Hollandse Waterlinies” voor de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie ingediend bij het World Heritage Centre van UNESCO in Parijs. De Werelderfgoed Commissie besluit op zijn vroegst in 2020 of de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam Werelderfgoed wordt.

Maatschappelijke opgave

De waarde van de Linie en Stelling wordt al vele jaren onderkend; het erfgoed fungeert als waardevolle cultuurhistorische groene zone in het dynamische gebied van de Randstad. Om deze waarde te behouden, maar vooral ook verder te ontwikkelen hebben de samenwerkende provincies in 2014 het Pact van Altena ondertekend. Hierin is de ambitie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te dragen voor daadwerkelijke nominatie vastgelegd.

Vraag aan Land-id

Vanaf 2014 is Land-id gevraagd om het proces te ondersteunen om te komen tot het Nominatiedossier. Onze bijdrage is gestart met het ontwikkelen van het Aanloop Nominatiedossier. Op basis hiervan heeft het Rijk definitief besloten de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te dragen voor UNESCO Werelderfgoed. Vervolgens is Land-id gevraagd de inhoudelijke coördinatie van het Nominatiedossier te verzorgen en te ondersteunen bij het proces voor besluitvorming.

Onze aanpak

Onze aanpak richtte zich op een intensieve samenwerking met het projectteam en betrokken organisaties, waar samen naar het einddoel is gewerkt. In dit proces verzorgde Land-id de coördinatie van het inhoudelijke proces en verzorgde mede de afstemming met RCE, OCW en ICOMOS voor de verschillende onderdelen van het Nominatiedossier. Daarnaast begeleidde wij bijeenkomsten met partners en stakeholders over het managementplan. Voor het organiseren van de steunbetuiging voor besluitvorming in de provincies, organiseerde wij een tour langs alle betrokken gemeenten. Het resultaat was een breed draagvlak voor het dossier. Ook adviseerde Land-id bij diverse complexe ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Resultaat

Het resultaat van het totale proces is een Nominatiedossier dat op draagvlak kan rekenen bij de betrokken provincies en andere partners. Het dossier is ingediend bij UNESCO en wacht nu op het besluit van de Werelderfgoed Commissie.

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt