Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Rijssen – Holten

Samenwerking-

Periode2021 - lopend

Participatietraject en stedenbouwkundig ontwerp Enkco terrein Holten

De Enkco is een begrip in Holten. Dit voormalige vleesverwerkende bedrijf bepaalde lang het dorpsgezicht van Holten vanaf de Holterberg. Opgericht door slagers uit het Keunedarp (varkensdorp) Holten en werkgever van veel bewoners. Nu de fabriek verhuist is dit de kans voor het creëren van een groen en aantrekkelijk dorpshart dat de adem en sfeer van de Holterberg uitstraalt. Dicht bij alle voorzieningen wordt dit een aantrekkelijk woonmilieu voor jong en oud en toeristisch opstappunt naar de Holterberg. Wij hebben, samen met de bewoners en de gemeente, het stedenbouwkundig ontwerp vormgeven.

Maatschappelijke opgave

Het verhuizen van de bedrijvigheid van de Enkco geeft kansen voor het verbeteren van de leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit van deze locatie. Een A-locatie! Dicht bij het NS station, winkels en voorzieningen van Holten met uitzicht op de belangrijkste toeristische hotspot van deze regio: De Holterberg. Daarnaast is er grote behoefte aan woningbouw in Holten. Voor allerlei leeftijds- en doelgroepen. Voor de provincie Overijssel dan ook aanleiding het Enkcoterrein als sleutelproject te benoemen.

Vraag aan Land-iD

De gemeente Rijssen-Holten heeft Land-iD gevraagd het stedenbouwkundig ontwerp te maken en dit samen met de bewoners en stakeholders te doen. Het moet een nieuwe wijk worden waar het fijn wonen is, ruimte voor veel groen, ontmoeten en spelen dicht bij het centrum. Ruimte ook voor initiatieven zoals bijvoorbeeld een knarrenhof, jongeren- en ouderhuisvesting, hofwoningen. Nabij het station moet ruimte zijn voor de ontwikkeling van functies die bijdragen aan het versterken van het toeristisch recreatieve karakter van Holten. Het opstappunt voor recreanten naar de Holterberg!

Onze aanpak

In dialoog met de bewoners, grondeigenaren en stakeholders is het plan tot stand gekomen. De structuurvisie was het vertrekpunt en is verder op voortgebouwd. Door de covid pandemie hebben we in onlinesessie het gesprek gevoerd. Hier zijn, ondanks de onwennigheid bij de start met voeren van het onlinegesprekken, goede en mooie dialogen gevoerd. We hebben verschillende varianten besproken, de voor- en nadelen gewogen, verbeterpunten aangebracht en zijn zo gekomen tot het plan dat er nu ligt.

Resultaat

Het Enkcoterrein wordt het nieuwe groene hart van Holten! De Holterberg rolt zich uitnodigend uit over het spoor richting het centrum van Holten. De oude historische begraafplaats is het hart van dit groene gebied. Sereen en omsloten door hagen vormt dit een rustpunt. Vanaf dit hart is er nu zicht op de Holterberg, het groen verbindt de berg met het centrum. Holten krijgt een parkachtig duurzaam en klimaatadapatief ingericht gebied, dicht tegen het centrum aan, waar bewoners een ommetje kunnen maken, kinderen kunnen spelen of een kleinschalig evenement kan worden georganiseerd. Via informele wandelpaden kan het gebied doorkruist worden, van noord naar zuid en van oost naar west. Dat betekent dat er korte lijnen ontstaan voor het langzame verkeer vanaf de omringende wijken naar het centrum.

Binnen het groene parkachtige gebied liggen enkele bouwvelden. Deze worden omzoomd door het groen, zijn ontsloten van de omringende wegen en elk bouwveld kan naar eigen inzicht worden ingevuld. Zo kan er bijvoorbeeld een klein woonwijkje ontstaan, een hoger appartementengebouw of een hof. Het historische Vlogtmangebouw krijgt een nieuwe functie en doet mee in een van de bouwvelden. In het stedenbouwkundig plan ligt de prioriteit op de functie ‘wonen’, maar ook andere functies krijgen een plek. Binnen het robuuste stevige groene raamwerk is ruimte voor een flexibele invulling van programma en bebouwing.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Rob Stuijt

Rob Stuijt