Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverVan de Klok

SamenwerkingRE-infra, Deltavormgroep

Periode2021 - 2022

Ontwerp Vijverhof

Land-iD is door ontwikkelaar Van de Klok gevraagd om een landschappelijk ontwerp te ontwikkelen voor project Vijverhof. Voor Vijverhof is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld, de plek wordt deels getransformeerd en er zullen woningen bijgebouwd worden. Het landschappelijk ontwerp moet aansluiten op het stedenbouwkundig plan en de verzamelde kennis uit een participatietraject met belanghebbenden. Het moet een samenhangende plek worden waar men prettig kan verblijven, daarnaast moeten technische randvoorwaarden zoals hoogteverschillen en de wateropgave ook een plek krijgen in het landschappelijk plan.

Inventariseren en uitgangspunten vaststellen

De Vijverhof in Berg en Dal bevindt zich op een aantrekkelijke plek tussen bos en woonwijk. Kenmerkend aan de ondergrond is het reliëf. Deze twee karakteristieke gradiënten van deze plek, de overgang van hoog naar laag en de overgang van bos naar woonwijk zijn onze uitgangspunten voor het landschappelijk ontwerp. Daarnaast is ook de sociale basis van de Vijverhof is belangrijk voor het ontwerp, wat we terug laten komen in een sociaal hart van de plek.

Twee schetsvarianten

Vanuit het concept van de gradiënt hebben we twee varianten geschetst. Met variant ‘landschappelijk landgoed’ kozen we voor een landschappelijke uitstraling en beplanting, met elementen als een stevige bomenlaan, een grote moestuin en formele vormen voor de wadi’s en de paden. Bij de variant ‘natuurlijke bosrand’ kozen we voor een typische bos – mantel – zoom en grasland opbouw en de wadi’s stromen als beken door de groene vingers van de wijk. De verschillende belanghebbenden kozen voor de ‘natuurlijke bosrand’ als uitgangspunt voor het voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp was de uitdaging om de ruimte te verdelen over aantrekkelijk groen, voldoende ruimte voor waterberging in de wadi’s en ruimte voor parkeren. Daarnaast wilden we zoveel mogelijk van de bestaande kwalitatief goede bomen behouden en zochten we een goede plek voor de gezamenlijke moestuin en een mogelijk buurtgebouw. Na diverse overleggen en tekenwerk is er een voorlopig ontwerp (VO) ontwikkeld voor Vijverhof in samenwerking met ingenieursbureau RE-Infra. Verschil met de schetsvarianten is dat het voorlopige ontwerp nu ook in de maat is gezet in AutoCAD.

Participatie

Tijdens het ontwerpproces hebben we met het projectteam en de belanghebbenden meerdere malen om tafel gezeten op de projectlocatie in Berg en Dal. Tijdens deze overlegmomenten hebben we de stand van zaken besproken van het landschappelijk plan. Wat zijn de wensen; waar zouden de wensen een plek kunnen krijgen; wat kan wel en wat niet, zijn punten die besproken zijn om te komen tot een breed gedragen plan. Samen met de belanghebbenden hebben we uiteindelijk een mooi en gedegen landschappelijk ontwerp ontwikkeld.

Beplantingsplan

In de volgende stap is het landschappelijk ontwerp vertaald naar een beplantingsplan. Dit werd gemaakt door ontwerpbureau Deltavormgroep onder begeleiding van Land-iD. Het beplantingsplan bouwt voort op het concept van het landschappelijk ontwerp: de gradiënt van bos naar woonwijk. Dit is terug te zien in het verloop van open naar dicht, maar ook in sortimentskeuze. Verder zorgt het beplantingsplan voor biodiversiteit en een hoge belevingswaarde en heeft de wens van bewoners voor diverse eetbare planten een plek gekregen.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Rob Stuijt

Rob Stuijt

Wouter Kerkhof

Wouter Kerkhof