Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Zuidplas

Samenwerking-

Periode2020

Transitie-scenario’s Zuidplas

De gemeente Zuidplas is een van de gebieden in Nederland met de grootste dynamiek. Naast de bouwopgave voor de zuidvleugel van de Randstad, de recreatieve versterking van het Rottemerengebied geeft ‘het laagste punt’ van Nederland ook een uitdaging voor waterbeheer en agrarisch gebruik. Wat is in deze context de toekomst van de landbouw? Land-iD ontwikkelde drie denkrichtingen om koers uit te zetten.

Maatschappelijke opgave

Zuidplas heeft zich altijd een agrarisch gebied gevoeld. Binnen de zuidvleugel van de Randstad is de profilering gericht op een groene en recreatief aantrekkelijke woonomgeving. Als gevolg van geplande woningbouw, de trends in de landbouw en de veranderende fysieke omstandigheden, zoals bodemdaling en waterbeheer, staat de gemeente aan de vooravond van een grote transitie. Dit vraagt om strategische publieke en private keuzes.

Vraag aan Land-iD

De gemeente vroeg Land-id om ondersteuning bij de zoektocht naar de betekenis van de agrarische sector, nu en in de toekomst. Welke rol of betekenis heeft of kan de landbouw hebben in het gebied? Wat zijn de ambities van de zittende agrarische ondernemers? Wat betekent de transformatie voor hun ondernemerschap?

Onze aanpak

We zijn gestart met het in beeld brengen van de feitelijke situatie; hoe is het nu, welke autonome ontwikkelingen zijn te verwachten en welke ambities leven er? Vervolgens hebben we drie denkrichtingen opgezet. Dit zijn reële perspectieven voor de landbouw vanuit verschillende invalshoeken en sturende principes. Met deze denkrichtingen is de breedte van het speelveld in beeld gebracht, waarin de ontwikkelingen zich kunnen voltrekken en de ingreep-effectrelaties inzichtelijk zijn.

Resultaat

Het resultaat is een opmars naar het uitzetten van een koers voor de landbouw die via een dialoog tussen boeren en bestuurders door beide kan worden omarmd.

Meer weten over dit project?

Jan Bouman

Jan Bouman

Samantha Hoogewerf

Samantha Hoogewerf