Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverKerngroep (bewoners en gemeente Raalte)

Samenwerking-

Periode2022 - 2023

Visie Dorpsrand Heino-N35

In het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino staat veel te gebeuren. Op initiatief van het dorp is daarom besloten om samen met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden een visie te vormen over de toekomst (10 jaar) van dit gebied. Deze ‘visie van het dorp’ moet richting geven aan de mogelijke ontwikkelingen in de dorpsrand.

Vraag aan Land-iD

Er zijn diverse ambities voor de dorpsrand: de woningbouwopgave, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Gezien de beperkte ruimte in dit gebied is de wisselwerking en samenhang tussen deze ruimtelijke opgaven van belang. Om hierover het gesprek met het dorp te kunnen voeren, is Land-iD gevraagd om een participatief proces vorm te geven en te begeleiden. Zo is er stap voor stap toegewerkt naar een ‘visie van het dorp’. Een visie die bijdraagt aan behoud en versterking van de kwaliteit van de dorpsrand.

De avonden van de dorpsrand

De belangrijkste bron voor de visie is natuurlijk het dorp en haar bewoners. We organiseerden drie ‘avonden van de dorpsrand’ om de inbreng van bewoners op te halen.  Aanwezigen konden daar reageren op kaartbeelden, vragen stellen, opmerkingen plaatsen, maar vooral ook in gesprek gaan met elkaar over de verschillende thema’s, zoals wonen, verkeer en recreatie. De avonden waren laagdrempelig met een leuke dorpse energie. We vertaalden de inbreng zo compleet en transparant mogelijk in de vervolgstappen.

Verkennen, verbreden, versterken

Tijdens de dorpsavonden werkten we in drie stappen toe naar een visie. In de eerste stap vroegen we het dorp naar de kwaliteiten, kansen en knelpunten van de dorpsrand. Voor stap 2 verbeeldden we verschillende ruimtelijke opties in denkrichtingen en legden we die voor aan het dorp tijdens de avond. De reacties hierop vormden de basis voor de conceptvisie. In de laatste stap presenteerden we de conceptvisie aan het dorp, waarna we met de meegegeven opmerkingen de definitieve visie hebben versterkt en afgerond.

Interactieve kaart

Naast de fysieke bijeenkomsten in Heino legden we het participatieproces digitaal vast op een ‘interactieve kaart’. Via dit document keken bewoners en andere geïnteresseerden makkelijk mee naar wat er in die bijeenkomsten werd getoond en gezegd. Mensen zagen hun inbreng hierin duidelijk terug en dat werd gewaardeerd! Via dit medium brengen we participatie in de echte en digitale wereld samen in een betekenisvol proces. Klik hier om de kaart te bekijken!

Visie van het dorp

De definitieve ‘visie van het dorp’ voor de dorpsrand is inmiddels aan het gemeentebestuur aangeboden. Zij hebben aangegeven deze te betrekken bij de toetsing van nieuwe (beleids-) ontwikkelingen en concrete plannen in de dorpsrand. Wij hopen dat bewoners hiermee een sterke en inhoudelijke stem krijgen in de toekomst van dit gebied.

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Joost Andréa

Joost Andréa