ons team

“Het samenbrengen van ambities en belangen in verrassende, ruimtelijke oplossingen geeft energie”

Jasper geeft graag vorm aan onze leefomgeving en voelt zich thuis op het snijvlak van landschap en stedenbouw. Het creëren van aantrekkelijke (stads)landschappen, waar het prettig wonen, werken en recreëren is geeft voldoening. Met oog voor duurzaamheid, biodiversiteit en esthetiek. Vanuit een abstracte visie wordt toegewerkt naar een concreet en maakbaar plan. In een dynamisch proces brengt hij diverse belangen samen in een gedragen en integraal plan, waarbij gezocht wordt naar wat wel kan. Jasper heeft ervaring met het opstellen van ruimtelijke visies, stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsplannen & beplantingsplannen voor zowel overheden als ontwikkelende partijen.

Kernkwaliteiten: betrokken, betrouwbaar, resultaatgericht

Jasper is inzetbaar als landschapsontwerper en projectleider

Bijdrage geleverd aan de volgende projecten: