ons team

Astrid Stokman

Astrid Stokman

strategisch adviseur en projectmanager

“Participatie is geen apart spoor; het moet volledig verweven zijn in het ontwerpproces.”

Als projectmanager of strategisch omgevingsmanager in grote, complexe ruimtelijke projecten zorgt Astrid voor vroegtijdige, open en zakelijke samenwerking met alle belanghebbenden. Van nature bekijkt ze de dilemma’s vanuit meerdere invalshoeken en stuurt op de totstandkoming van een plan dat voor allen een plus oplevert. De integratie tussen het ontwerp- en het participatieproces is daarbij cruciaal. Astrid heeft ervaring met rivierverruiming, dijkversterking (HWBP), MIRT-verkenningen, gebiedsontwikkeling, KRW en watersysteemherstel. Als opdrachtnemer maakt ze zaken scherp; als leidinggevende geeft ze haar mensen de ruimte.

Kernkwaliteiten: duidelijk, verbindend en besluitvaardig

Astrid is inzetbaar als projectmanager, omgevingsmanager en strategisch adviseur.